راهنمای استفاده از api سابجو


شناسه IMDB هر فیلم یا سریال به صورت tt0000000 است که از طریق لینک هر فیلم در سایت IMDB قابل دسترس است. (ابتدا دو عدد t، سپس یک عدد هفت رقمی)

شما با پاس دادن این شناسه به لینک https://subjoo.com/req می توانید اطلاعات مربوط به پست را در قالب json دریافت کنید.نمونه:

برای فیلم Avengers: Endgame 2019 با شناسه IMDB : tt4154796

https://subjoo.com/req/tt4154796

نتیجه به صورت یک آرایه شامل عنوان فیلم یا سریال و لینک دانلود خواهد بود.

جهت همکاری گسترده تر و یا دریافت راهنمایی بیشتر از طریق بخش ارتباط با مشخصات تماس خود را ارسال کنید.