جدول باکس آفیس هفتگی آمریکا به صورت لحظه ای

# عنوان امتیاز IMDB تعداد آرا فروش آخر هفته فروش کلی