محبوب ترین های هفته

زیرنویس فیلم های ژانر Sci-Fi

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Block Island Sound 2020

    The Block Island Sound 2020 poster

  ستارگان: Chris Sheffield Michaela McManus Neville Archambault

  سال ساخت: 2020

  هماهنگ با: WEBRip, HDRip

  امتیاز 5.3 از 10 از 6.4K رای دهنده در IMDB

  10 /5.3

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Block Island Sound 2020 - داستان فیلم در مورد یک ماهیگیر به نام تام لینچ است که همراه با خانواده خود در جزیره ای به نام بلوک زندگی میکند؛ اما پس از اینکه پدیده ای عجیب و ناشناس در ساحل این جزیره رخ میدهد، به صورت ترسناکی بر روی رفتارهای تام تاثیر گذاشته و او ناخواسته خانواده خود را در معرض خطرات جدی و بزرگی قرار میدهد و…

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم [Trailer] The Matrix Resurrections 2021

    [Trailer] The Matrix Resurrections 2021 poster

  ستارگان: Keanu Reeves Carrie-Anne Moss Yahya Abdul-Mateen II

  سال ساخت: 2021

  هماهنگ با: Trailer

  امتیاز var ue_t0=ue_t0||+new Date(); wi از 10 از var ue_t0=ue_t0||+new Date(); window.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1; if (window.ue_ihb === 1) { var ue_csm = window, ue_hob = +new Date(); (function(d){var e=d.ue=d.ue||{},f=Date.now||function(){return+new Date};e.d=function(b){return f()-(b?0:d.ue_t0)};e.stub=function(b,a){if(!b[a]){var c=[];b[a]=function(){c.push([c.slice.call(arguments),e.d(),d.ue_id])};b[a].replay=function(b){for(var a;a=c.shift();)b(a[0],a[1],a[2])};b[a].isStub=1}};e.exec=function(b,a){return function(){try{return b.apply(this,arguments)}catch(c){ueLogError(c,{attribution:a||"undefined",logLevel:"WARN"})}}}})(ue_csm); var ue_err_chan = 'jserr'; (function(d,e){function h(f,b){if(!(a.ec>a.mxe)&&f){a.ter.push(f);b=b||{};var c=f.logLevel||b.logLevel;c&&c!==k&&c!==m&&c!==n&&c!==p||a.ec++;c&&c!=k||a.ecf++;b.pageURL=""+(e.location?e.location.href:"");b.logLevel=c;b.attribution=f.attribution||b.attribution;a.erl.push({ex:f,info:b})}}function l(a,b,c,e,g){d.ueLogError({m:a,f:b,l:c,c:""+e,err:g,fromOnError:1,args:arguments},g?{attribution:g.attribution,logLevel:g.logLevel}:void 0);return!1}var k="FATAL",m="ERROR",n="WARN",p="DOWNGRADED",a={ec:0,ecf:0, pec:0,ts:0,erl:[],ter:[],mxe:50,startTimer:function(){a.ts++;setInterval(function(){d.ue&&a.pecLearn more.Get the IMDb AppGet the IMDb AppHelpSite IndexIMDbProBox Office MojoIMDb DeveloperPress RoomAdvertisingJobsConditions of UsePrivacy PolicyInterest-Based Ads© 1990-2021 by IMDb.com, Inc.if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'LoadFooterJS', {wb: 1}); }{"props":{"requestContext":{"timestamp":"2021-09-28T22:41:51.293Z","sidecar":{"account":{"userName":null,"isLoggedIn":false},"isFreediveEligible":false,"placementMap":{"right-3":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg"},"symphonyMetadata":{"requestId":"HJCW3J9W4KC3RTPT0JB7","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"132-9016527-1587352","contentId":"e26660e9-7338-46fc-9204-90881b4e9eec","creativeId":"5939514a-844f-4e8e-8b8b-45ecbbb058a1","placementId":"360c10d2-094e-4a51-9a39-cd703629f115","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null}},"right-5":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"urlLabel":"Watch the video","01_image_size":"lsc_medium","01_image_imageId":"vi4206674713","heading":"What to Watch in October","blurbContent":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","blurbPosition":"bottom","01_image_imageIdOverride":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","01_image_relatedListId":"ls081395803","widgetref":"sw_wtw_oct21_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/"},"symphonyMetadata":{"requestId":"HJCW3J9W4KC3RTPT0JB7","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"132-9016527-1587352","contentId":"8c1280cf-8a00-4c93-b535-2201147e883d","creativeId":"adbd3d9a-daec-4cbe-8e41-fe0071f56419","placementId":"6ef5887c-f57c-416e-92c6-46fc63c3528e","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null}}},"weblabs":{"IMDB_NEXT_TITLE_MAIN_HERO_VIDEO_PLAYBACK_369575":{"C":true},"IMDB_TITLE_NEXT_LOCALIZED_PLOT_OUTLINE_368138":{"T1":true},"IMDB_ADS_TABOOLA_DELAY_377665":{"T1":true},"IMDB_WEB_BRANCH_INTEGRATION_380339":{"C":true},"WEB_OSCARS_SITE_STRIPE_347201":{"C":true},"IMDB_NEXT_PRO_UPSELL_HERO_PLACEMENT_366367":{"T3":true},"IMDB_NEXT_CLIENT_SIDE_NAVIGATION_323089":{"C":true},"IMDB_NEXT_DYNAMIC_WIDGET_DELAY_EXPERIMENT_371415":{"T1":true},"IMDB_BRANCH_KEY_SELECTION_373673":{"C":true},"IMDB_356597":{"T1":true},"IMDB_TRUSTARC_GDPR_COOKIE_COMPLIANCE_274700":{"C":true},"IMDB_TRANSLATION_GATE_264450":{"C":true},"IMDB_RATINGS_TASK_COMPLETION_378889":{"C":true},"IMDB_NEXT_UPSALE_LINK_STYLING_364637":{"T1":true}},"ads":{"sisPixelMarkup":"","adSlotsInfo":"{\"aaxClientSideUrl\":null,\"clientSideUrl\":\"\",\"slots\":{},\"responsiveResizingDisabledSlotsMap\":{},\"headerMarkup\":\"\",\"slotsEnabled\":false,\"hasPremiumAd\":false,\"slotSizeMap\":{},\"plaidOverrides\":null}"},"localizationResponse":{"userCountryCode":"DE","userLanguage":"en-US","languageForTranslations":"en-US","geolocationCountryCode":"DE","latitude":"50.48","longitude":"12.37","isOriginalTitlePreferenceSet":false,"isFullLocalizationEnabled":false},"isReferenceViewPreferred":false},"pageType":"title","subPageType":"main","pageConst":"tt10838180","refTagPrefix":"tt","headers":{"x-forwarded-for":"94.130.9.27, 72.21.217.77","x-forwarded-proto":"https","x-forwarded-port":"443","host":"www.imdb.com","x-amzn-trace-id":"Root=1-61539a2f-2d670f48019da95927e0920a","x-forwarded-host":"www.imdb.com","x-forwarded-server":"www.imdb.com","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36","x-amz-rid":"HJCW3J9W4KC3RTPT0JB7","x-autobahn-via":"CloudFront","x-autobahn-header-order":"host:user-agent:accept:","x-original-uri":"/title/tt10838180/","x-original-method":"GET","x-original-scheme":"https","original-x-forwarded-for":"94.130.9.27","accept":"*/*","x-amzn-header-count":"3","x-amazon-frontier":"cf","x-amazon-wtm-tag-atc-enable":"0","x-amazon-urlspace":"NoPageType","x-amazon-internal-ip-location":"Country=DE;","x-amazon-internal-ip-class":"external"},"requestId":"HJCW3J9W4KC3RTPT0JB7"},"translationContext":{"i18n":{"translations":{"default":{"resources":{"helloWorld":"Hello World","helloWorlds":"{count, plural, one {hello world} other {hello worlds}}","answers_cta_widget_answer_button":"Answer","answers_cta_widget_sign_post":"Top Gap","answers_cta_widget_answers_link_see_more_gaps":"See more gaps","answers_cta_widget_answers_link_help_fill_gaps":"IMDb Answers: Help fill gaps in our data","around_the_web_description_powered_by_taboola":"Powered by Taboola","around_the_web_title":"Around the web","common_ariaLabel_seeAll":"{target}: see all","common_ariaLabel_search":"Search {context}: {target}","common_ariaLabel_goTo":"Go to {target}","common_label_spoiler":"Spoiler","common_label_helpful":"helpful","common_label_report":"Report","common_label_moreOptions":"More options","common_label_viewWatchlist":"View Watchlist","common_label_allEntriesSpoilers":"All entries contain spoilers","common_ariaLabel_isHelpful":"Is helpful","common_ariaLabel_isNotHelpful":"Is not helpful","common_buttons_watchlist":"Watchlist","common_buttons_watchlist_label_inWatchlist":"In Watchlist","common_buttons_watchlist_label_addToWatchlist":"Add to Watchlist","common_buttons_watchlist_label_moreWatchOptions":"More watch options","common_buttons_watchOptions":"Watch options","common_buttons_watchNow":"Watch now","common_buttons_retry":"Try again","common_buttons_trailer":"Trailer","common_ariaLabels_gotoTitle":"View title page for {titleName}","common_ariaLabels_gotoTrailer":"Watch trailer for {titleName}","common_ariaLabels_ratingButtonRated":"Your rating: {rating}","common_ariaLabels_ratingButtonLoading":"Loading rating","common_ariaLabels_ratingButtonUnrated":"Rate {titleName}","common_ariaLabels_seeMore":"See more","common_ariaLabels_seeFullCastAndCrew":"See full cast and crew","common_ratingPrompt_ariaLabelPrefix":"Rate","common_ratingPrompt_header":"Rate this","common_ratingPrompt_rate":"Rate","common_ratingPrompt_removeRating":"Remove rating","common_ratingPrompt_didntWatch":"Didn't Watch","common_ratingPrompt_titleText":"How would you rate {titleTextString}?","common_ratingPrompt_error":"Can't rate title. Try again later.","common_share_title":"IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies \u0026 TV Shows","common_share_description":"IMDb is the world's most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content. Find ratings and reviews for the newest movie and TV shows. Get personalized recommendations, and learn where to watch across hundreds of streaming providers.","formatters_duration_year":"{count, plural, one {1 year} other {{count} years}}","formatters_duration_month":"{count, plural, one {1 month} other {{count} months}}","formatters_duration_week":"{count, plural, one {1 week} other {{count} weeks}}","formatters_duration_day":"{count, plural, one {1 day} other {{count} days}}","formatters_duration_hour":"{count, plural, one {1 hour} other {{count} hours}}","formatters_duration_minute":"{count, plural, one {1 minute} other {{count} minutes}}","formatters_duration_second":"{count, plural, one {1 second} other {{count} seconds}}","formatters_duration_now":"now","nav_ariaLabel_home":"Home","nav_ariaLabel_toggleImdbTvMenu":"Toggle IMDbTV Menu","nav_ariaLabel_goToImdbTv":"Go To IMDbTV","nav_ariaLabel_goToImdbPro":"Go To IMDbPro","nav_ariaLabel_goToYourWatchlist":"Go to your Watchlist","nav_button_watchlist":"Watchlist","nav_mainMenu_label_menu":"Menu","nav_mainMenu_ariaLabel_openNavigationDrawer":"Open Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_closeNavigationDrawer":"Close Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_expandNavLinks":"Expand %s Nav Links","nav_mainMenu_ariaLabel_collapseNavLinks":"Collapse %s Nav Links","nav_mainMenu_label_movies":"Movies","nav_mainMenu_label_tvShows":"TV Shows","nav_mainMenu_label_awardsAndEvents":"Awards \u0026 Events","nav_mainMenu_label_celebs":"Celebs","nav_mainMenu_label_videos":"Videos","nav_mainMenu_label_watch":"Watch","nav_mainMenu_label_community":"Community","nav_mainMenu_link_showtimesTickets":"Showtimes \u0026 Tickets","nav_mainMenu_link_topRatedMovies":"Top Rated Movies","nav_mainMenu_link_mostPopularMovies":"Most Popular Movies","nav_mainMenu_link_browseMoviesGenre":"Browse Movies by Genre","nav_mainMenu_link_topBoxOffice":"Top Box Office","nav_mainMenu_link_inTheaters":"In Theaters","nav_mainMenu_link_comingSoon":"Coming Soon","nav_mainMenu_link_dvdBlurayReleases":"DVD \u0026 Blu-ray Releases","nav_mainMenu_link_releaseCalendar":"Release Calendar","nav_mainMenu_link_movieNews":"Movie News","nav_mainMenu_link_indiaMovieSpotlight":"India Movie Spotlight","nav_mainMenu_link_topRatedShows":"Top Rated Shows","nav_mainMenu_link_mostPopularShows":"Most Popular Shows","nav_mainMenu_link_browseTvShowGenre":"Browse TV Shows by Genre","nav_mainMenu_link_tvNews":"TV News","nav_mainMenu_link_indiaTvSpotlight":"India TV Spotlight","nav_mainMenu_link_oscars":"Oscars","nav_mainMenu_link_bestPictureWinners":"Best Picture Winners","nav_mainMenu_link_goldenGlobes":"Golden Globes","nav_mainMenu_link_emmys":"Emmys","nav_mainMenu_link_apahm":"APA Heritage Month","nav_mainMenu_link_prideMonth":"LGBTQ+ Pride Month","nav_mainMenu_link_starmeter":"STARmeter Awards","nav_mainMenu_link_sanDiegoComicCon":"San Diego Comic-Con","nav_mainMenu_link_newYorkComicCon":"New York Comic-Con","nav_mainMenu_link_sundanceFilmFestival":"Sundance Film Festival","nav_mainMenu_link_torontoInternationalFilmFestival":"Toronto Int'l Film Festival","nav_mainMenu_link_awardsCentral":"Awards Central","nav_mainMenu_link_festivalCentral":"Festival Central","nav_mainMenu_link_allEvents":"All Events","nav_mainMenu_link_bornToday":"Born Today","nav_mainMenu_link_mostPopularCelebs":"Most Popular Celebs","nav_mainMenu_link_celebrityNews":"Celebrity News","nav_mainMenu_link_imdbTv":"IMDb TV","nav_mainMenu_link_imdbOriginals":"IMDb Originals","nav_mainMenu_link_latestTrailers":"Latest Trailers","nav_mainMenu_link_helpCenter":"Help Center","nav_mainMenu_link_contributorZone":"Contributor Zone","nav_mainMenu_link_polls":"Polls","nav_mainMenu_link_imdbPicks":"IMDb Picks","nav_mainMenu_link_imdbPodcasts":"IMDb Podcasts","nav_mainMenu_link_whatToWatch":"What to Watch","nav_mainMenu_link_whatsOnTVandStreaming":"What's on TV \u0026 Streaming","nav_mainMenu_link_for_industry_professionals":"For Industry Professionals","nav_search_ariaLabel_openSearch":"Open Search","nav_search_ariaLabel_closeSearch":"Close Search","nav_search_placeholder_searchImdb":"Search IMDb","nav_search_dropdownOption_all":"All","nav_search_dropdownOption_titles":"Titles","nav_search_dropdownOption_tvEpisodes":"TV Episodes","nav_search_dropdownOption_celebs":"Celebs","nav_search_dropdownOption_companies":"Companies","nav_search_dropdownOption_keywords":"Keywords","nav_search_dropdownOption_advancedSearch":"Advanced Search","nav_userMenu_ariaLabel_toggleAccountMenu":"Toggle Acount Menu","nav_userMenu_ariaLabel_openAccountMenu":"Open Account Menu","nav_userMenu_ariaLabel_goToSignInPage":"Go to Sign In page","nav_userMenu_ariaLabel_closeAccountMenu":"Close Account Menu","nav_userMenu_link_signIn":"Sign In","nav_userMenu_link_yourAccount":"Your Account","nav_userMenu_link_yourActivity":"Your activity","nav_userMenu_link_yourWatchlist":"Your watchlist","nav_userMenu_link_yourRatings":"Your ratings","nav_userMenu_link_yourLists":"Your lists","nav_userMenu_link_accountSettings":"Account settings","nav_userMenu_link_signOut":"Sign out","trailers_card_ariaLabel_watchOnImdb":"Watch {trailerName} on IMDb","trailers_title_label_trailers":"Movie \u0026 TV trailers","trailers_meta_label_description":"Movie \u0026 TV Trailers Page","trailers_tabs_label_trendingTrailers":"Trending Trailers","trailers_tabs_label_mostAnticipated":"Most Anticipated","trailers_tabs_label_mostPopular":"Most Popular","trailers_tabs_label_recentlyAdded":"Recently Added","trailers_section_label_recentlyWatched":"Recently watched","footer_firstRow_link_imdbApp":"Get the IMDb App","footer_firstRow_link_viewFullSite":"View Full Site","footer_firstRow_link_help":"Help","footer_firstRow_link_siteIndex":"Site Index","footer_firstRow_link_imdbPro":"IMDbPro","footer_firstRow_link_imdbTv":"IMDb TV","footer_firstRow_link_boxOfficeMojo":"Box Office Mojo","footer_firstRow_link_pressRoom":"Press Room","footer_firstRow_link_advertising":"Advertising","footer_firstRow_link_IMDbDeveloper":"IMDb Developer","footer_secondRow_link_jobs":"Jobs","footer_secondRow_link_conditionsOfUse":"Conditions of Use","footer_secondRow_link_privacyPolicy":"Privacy Policy","footer_secondRow_link_interestBaseAds":"Interest-Based Ads","emptyStates_topPicks_message":"Check out some popular movies and TV shows, then come back to get personalized recommendations.","emptyStates_topPicks_title":"Looking for recommendations?","emptyStates_topPicks_button":"Browse popular movies","error_network_message":"We are unable to load this content at this time. Please refresh the page or try again later.","error_common_sorryTryAgain":"Sorry, there was an error. Please try again.","error_common_sorryLoadingPage":"Sorry, there was an error loading the page.","error_common_referToGetSat":"If the problem persists, please let us know at the official IMDb support community.","error_emptyStates_topPicks_title":"Top Picks is currently unavailable","error_emptyStates_fanFavorites_title":"Fan Favorites is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuide_title":"Watch Guide is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuides_title":"Watch Guides is currently unavailable","error_emptyStates_popularTitles_title":"Popular movies and TV shows is currently unavailable","error_emptyStates_watchOptions_title":"Watch Options are currently unavailable","error_emptyStates_addTitleToList_title":"There was a problem. Please try again.","error_signedOut_addTitleToList_title":"Sign in to create or view a list.","error_404_title":"404 Error","error_404_message":"The requested URL was not found on our server.","error_link_home":"Go to the homepage","error_500_title":"Error","error_500_message":"Something went wrong. Please reload the page and try again.","addTitleToListPrompt_title":"Add to list","addTitleToListPrompt_label_createList":"Create new list","addTitleToListMenuItem_goToList_ariaLabel":"Go to list: {listTitle}","addTitleToListMenuItem_checkins_title":"Check-ins","listPreviewCard_caption_default":"View the full list","listPreviewCard_last_modified":"updated {duration} ago","listPreviewCard_created":"created {duration} ago","listPreviewCard_type_gallery":"{count, plural, one {1 gallery} other {{count} galleries}}","listPreviewCard_type_image":"{count, plural, one {1 image} other {{count} images}}","listPreviewCard_type_list":"{count, plural, one {1 list} other {{count} lists}}","listPreviewCard_type_person":"{count, plural, one {1 person} other {{count} people}}","listPreviewCard_type_theater":"{count, plural, one {1 theater} other {{count} theaters}}","listPreviewCard_type_title":"{count, plural, one {1 title} other {{count} titles}}","listPreviewCard_type_video":"{count, plural, one {1 video} other {{count} videos}}","pollPreviewCard_caption_default":"View the full poll","mediaViewer_galleryCount_label":"{position} of {total}","mediaViewer_actionBar_adLabel":"Advertisement","mediaViewer_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"share on social media","mediaViewerImage_alt_missingCaption":"Photo is missing caption.","mediaSheet_attribution_photoBy":"Photo by","mediaSheet_attribution_courtesy":"Image courtesy","mediaSheet_ariaLabel_openSheet":"Open","mediaSheet_ariaLabel_closeSheet":"Close","mediaSheet_ariaLabel_edit":"Edit tags","mediaSheet_ariaLabel_report":"Report image","mediaSheet_ariaLabel_previousImage":"Previous","mediaSheet_ariaLabel_nextImage":"Next","mediaSheet_label_name":"People","mediaSheet_label_title":"Titles","mediaSheet_label_country":"Countries","mediaSheet_label_language":"Languages","breadcrumb_label_back":"Back","breadcrumb_label_close":"Close","breadcrumb_label_home":"Home","oscar_experiment_pre_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the nominees, videos, photos, and more.","oscar_experiment_after_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the winners, videos, photos, and more.","shareMenu_copyLink":"Copy Link","shareMenu_emailLink":"Email Link","shareMenu_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"Share on social media","shareMenu_shareText_checkoutThisLink":"Check out this link on IMDb!","whatToWatch_meta_label_title":"What to Watch","whatToWatch_meta_label_description":"Find shows and movies to watch plus recommendations","whatToWatch_moreToWatchLinks_panelTitle":"Browse these IMDb collections to find the perfect next movie or TV show to watch","whatToWatch_tabs_watchGuide":"Watch Guide","whatToWatch_tabs_watchGuides":"Watch Guides","whatToWatch_tabs_fanFavorites":"Fan Favorites","whatToWatch_tabs_topPicks":"Top Picks","whatToWatch_tabs_fromYourWatchlist":"From Your Watchlist","whatToWatch_tabs_newToRentOrBuy":"New to Rent/Buy","whatToWatch_tabs_awardWinning":"Award Winning","whatToWatch_tabs_mostPopular":"Most Popular","whatToWatch_tabs_popularMoviesAndTVShows":"Popular movies and TV shows","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_title":"Sign in to access your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_message":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_cta_label":"Sign in to IMDb","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_title":"Add more to your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_message":"Save more shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_cta_label":"Browse popular movies","editorialSingle_label_list":"List","editorialSingle_label_photos":"Photos","title_subpage_alternateVersions":"Alternate versions","title_subpage_connections":"Connections","title_subpage_crazycredits":"Crazy credits","title_subpage_quotes":"Quotes","title_subpage_trivia":"Trivia","title_subpage_goofs":"Goofs","title_subpage_soundtrack":"Soundtracks","title_subpage_moreFrom":"More from {titleName}","title_subpage_goofs_button_more":"{goofsReloadCount} more","title_subpage_goofs_seeSpoilers":"{spoilersCount, plural, one {See {spoilersCount} spoiler} other {See {spoilersCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_entries":"{goofsTotalCount, plural, one {{goofsTotalCount} entry} other {{goofsTotalCount} entries}}","title_subpage_goofs_actionBar_seeSpoilers":"{spoilersGoofCount, plural, one {see {spoilersGoofCount} spoiler} other {see {spoilersGoofCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_sharePage_label":"share page","title_subpage_goofs_actionBar_spoilers":"{spoilersGoofCount} spoilers","title_subpage_goofs_signpost_spoilers":"SPOILERS","title_subpage_goofs_emptyState":"There are no goofs.","title_subpage_goofs_allSpoilers":"All goof entries are spoilers, see below.","title_subpage_goofs_shareLinks_emailSubject":"Check out this link on IMDb!","title_subpage_goofs_titleString":"Spoilers and Bloopers","title_subpage_goofs_descriptionString":"Goofs on IMDb - bloopers, mistakes, errors in continuity, plot holes, anachronisms, spoilers and more.","title_subpage_goofs_shareLinks_label":"Open goof menu","title_subpage_goofs_containSpoilers":"Contains Spoilers: ","title_subpage_goofs_seeThisEntry":"See this entry","title_subpage_goofs_sharedWithYou":"SHARED WITH YOU","title_subpage_goofs_subPageTitle":"Goofs","title_main_hero_allTopics_alternateVersionsLink":"Alternate versions","title_main_hero_allTopics_awardsLink":"Awards","title_main_hero_allTopics_companyCreditsLink":"Company credits","title_main_hero_allTopics_connectionsLink":"Connections","title_main_hero_allTopics_crazyCreditsLink":"Crazy credits","title_main_hero_allTopics_detailsGroup":"Details","title_main_hero_allTopics_didYouKnowGroup":"Did you know","title_main_hero_allTopics_episodeGuideLink":"Episode guide","title_main_hero_allTopics_externalReviewsLink":"External reviews","title_main_hero_allTopics_metacriticReviewsLink":"Metacritic reviews","title_main_hero_allTopics_externalSitesLink":"External sites","title_main_hero_allTopics_faqLink":"FAQ","title_main_hero_allTopics_filmingProductionLink":"Filming \u0026 production","title_main_hero_allTopics_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_allTopics_goofsLink":"Goofs","title_main_hero_allTopics_newsLink":"News","title_main_hero_allTopics_opinionGroup":"Opinion","title_main_hero_allTopics_parentsGuideLink":"Parents guide","title_main_hero_allTopics_photosLink":"Photos","title_main_hero_allTopics_plotKeywordsLink":"Plot keywords","title_main_hero_allTopics_plotLink":"Plot","title_main_hero_allTopics_popularGroup":"Popular","title_main_hero_allTopics_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_allTopics_promptHeader_ariaLabel":"All Topics Header","title_main_hero_allTopics_promptHeader_title":"All topics","title_main_hero_allTopics_quotesLink":"Quotes","title_main_hero_allTopics_releaseDatesLink":"Release dates","title_main_hero_allTopics_soundTracksLink":"Soundtracks","title_main_hero_allTopics_storylineGroup":"Storyline","title_main_hero_allTopics_taglinesLink":"Taglines","title_main_hero_allTopics_technicalSpecsLink":"Technical specs","title_main_hero_allTopics_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_allTopics_userRatingsLink":"User ratings","title_main_hero_allTopics_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_allTopics_videosLink":"Videos","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink":"View '{Title}' Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink_fallback":"View Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink":"Watch '{VideoTitle}'","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink_fallback":"Watch Video","title_main_hero_media_label_imageCount":"{Count, plural, one {1 Photo} other {{Count} Photos}}","title_main_hero_media_label_videoCount":"{Count, plural, one {1 Video} other {{Count} Videos}}","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying":"Play {videoType} with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying_fallback":"Play video with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_buttonLabel":"Video Preview Preference","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_menuTitle":"Video previews","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchAriaLabel":"Video Preview Preference Options","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchLabel":"Play a silent video preview when available","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_buttonLabel":"Video Autoplay Preference","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_menuTitle":"Video autoplay","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchAriaLabel":"Video Autoplay Preference Options","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchLabel":"Play muted video automatically when available","title_main_hero_media_videoSlateMessage":"Play {videoType}","title_main_hero_media_videoSlateMessage_fallback":"Play video","title_main_hero_aggregateRating":"IMDb rating","title_main_hero_aggregateRating_ariaLabel":"View User Ratings","title_main_hero_defaultTitle":"Empty Title","title_main_hero_metadata_episodeAirDateHeader":"Episode {isFuture, select, true{airs} other{aired}}","title_main_hero_originalTitlePrefix":"Original title:","title_main_hero_criticReviews":"{count, plural, one {Critic review} other {Critic reviews}}","title_main_hero_metascore":"Metascore","title_main_hero_plot_readAllLink_text":"Read all","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleContentButton":"Toggle principal credits","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleTopCreditsButton":"Toggle top credits","title_main_hero_principalCredits_buttonText_showTopCredits":"Top credits","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_long":"All episodes","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_short":"All","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allEpisodesButton":"View all episodes","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allTopicsButton":"View all topics","title_main_hero_subnav_ariaLabel_episodeGuideLink":"View episode guide","title_main_hero_subnav_episodeGuideButton":"Episode guide","title_main_hero_subnav_episodeNumber":"E{EpisodeNumber}","title_main_hero_subnav_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_subnav_label_allTopicsButton":"All topics","title_main_hero_subnav_label_nextEpisodeButton":"Next episode","title_main_hero_subnav_label_previousEpisodeButton":"Previous episode","title_main_hero_subnav_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_subnav_proLink_inDevelopmentTitle":"In development: More at IMDbPro","title_main_hero_subnav_shareButton_shareIMDbRating":"Share IMDb rating","title_main_hero_subnav_seasonNumber":"S{SeasonNumber}","title_main_hero_subnav_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_subnav_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_trending":"Popularity","title_main_hero_trendingMovie_ariaLabel":"View Popular Movies","title_main_hero_trendingTV_ariaLabel":"View Popular TV Shows","title_main_hero_addToList_ariaLabel":"Add title to another list","title_main_hero_userRating":"Your rating","title_main_hero_userRating_unrated":"Rate","title_main_hero_proUpsell":"See production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_A":"See more at IMDbPro","title_main_hero_proUpsell_variant_B":"Production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_C":"See more at IMDbPro","title_main_hero_unannounced_proUpsell":"Note: Because this project is categorized as in development, the data is only available on IMDbPro and is subject to change.","title_main_hero_unannounced_contact_label":"Contact","title_main_hero_unannounced_contact_link":"See company contact information","title_main_hero_unannounced_filmmakers_label":"Filmmakers","title_main_hero_unannounced_filmmakers_writer_link":"See writer","title_main_hero_unannounced_filmmakers_producer_link":"See producer","title_main_hero_unannounced_cast_label":"Cast","title_main_hero_unannounced_cast_link":"See preliminary cast","title_main_hero_unannounced_moreInfo_label":"More info","title_main_hero_unannounced_moreInfo_content":"Project notes, plot, and industry news","title_main_hero_upcomingSeason_title":"Season {seasonNumber} returns","title_main_hero_upcomingEpisode_title":"Next episode airs","title_main_hero_userReviews":"{count, plural, one {User review} other {User reviews}}","title_main_awards_title":"Awards","title_main_awards_winsAndNominations":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_winsAndNominationsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyNominations":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_onlyNominationsTotal":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyWins":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}}","title_main_awards_onlyWinsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win total} other {{numOfWins} wins total}}","title_main_awards_seeMore":"See more awards and nominations","title_main_awards_oscars_won":"Won {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_oscars_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_emmys_won":"Won {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_emmys_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_globes_won":"Won {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_globes_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_topRatedTV":"Top rated TV #{rating}","title_main_awards_topRatedMovie":"Top rated movie #{rating}","title_main_awards_defaultMovie":"See the Top 250 movies as rated by IMDb users","title_main_awards_defaultTV":"See the Top 250 TV shows as rated by IMDb users","title_main_details_aka":"Also known as","title_main_details_companyCredits":"See more company credits at IMDbPro","title_main_details_countriesOfOrigin":"{countryCount, plural, one {Country of origin} other {Countries of origin}}","title_main_details_filmingLocations":"Filming locations","title_main_details_languages":"{languageCount, plural, one {Language} other {Languages}}","title_main_details_officialSites":"{siteCount, plural, one {Official site} other {Official sites}}","title_main_details_officialSites_defaultSiteLabel":"Official Site","title_main_details_productionCompany":"{companyCount, plural, one {Production company} other {Production companies}}","title_main_details_releaseDate":"Release date","title_main_details_title":"Details","title_main_didyouknow_title":"Did you know","title_main_cast_title":"Top cast","title_main_cast_edit":"Edit","title_main_cast_numEpisodes":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} episode} other {{totalEpisodes} episodes}}","title_main_cast_numEpisodes_short":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} ep} other {{totalEpisodes} eps}}","title_main_cast_label_allCastAndCrew":"All cast \u0026 crew","title_main_cast_label_directors":"Directors","title_main_cast_label_writers":"Writers","title_main_cast_label_seeCharacterPhotosAndQuotes":"See character photos and quotes","title_main_cast_proUpsell":"See production, box office, \u0026 company info","title_main_cast_castDetails":"See more cast details at IMDbPro","title_main_episodes_title":"Episodes","title_main_faqs_title":"FAQ","title_main_faqs_item_ariaLabel":"See the answer","title_main_featureHeader_link_edit":"Edit","title_main_featureHeader_link_info":"More information","title_main_featureHeader_ariaLabel_editLink":"{featureTitle}: edit","title_main_missing_image_caption":"Missing image caption","title_main_moreLikeThis_title":"More like this","title_main_moreLikeThis_moreInfoLink":"More about this","title_main_photos_title":"Photos","title_main_videos_title":"Videos","title_main_episodes_topRated":"Top-rated","title_main_episodes_topRated_short":"Top","title_main_episodes_mostRecent":"Most recent","title_main_episodes_browseEpisodes":"Browse episodes","title_main_episodes_season":"Season","title_main_episodes_seasons":"{count} seasons","title_main_episodes_years":"{count} years","title_main_episodes_see_all":"See all","title_main_episode_seasonEpisodeNumber":"S{seasonNumber}.E{episodeNumber}","title_main_link_addAPlot":"Add a plot","title_main_editorialLists_title":"Editorial lists","title_main_editorialLists_subTitle":"Related lists created by IMDb editors","title_main_userPolls_subTitle":"Related polls from IMDb users","title_main_userLists_title":"User lists","title_main_userPolls_title":"User polls","title_main_userLists_subTitle":"Related lists from IMDb users","title_main_userLists_create":"Create a list","title_main_sidebar_title":"More to explore","title_main_storyline_title":"Storyline","title_main_storyline_link_edit":"Edit","title_main_storyline_link_plotSummary":"Plot summary","title_main_storyline_link_plotSynopsis":"Plot synopsis","title_main_storyline_link_addFullPlot":"Add full plot","title_main_storyline_link_addSynopsis":"Add synopsis","title_main_storyline_link_addContentAdvisory":"Add content advisory","title_main_storyline_link_more":"{count} more","title_main_storyline_label_taglines":"Taglines","title_main_storyline_label_genres":"{count, plural, one {Genre} other {Genres}}","title_main_storyline_label_mpaa":"Motion Picture Rating (MPAA)","title_main_storyline_label_certificate":"Certificate","title_main_storyline_label_parentsGuide":"Parents guide","title_main_techSpecs_title":"Technical specs","title_main_techspec_soundmix":"Sound mix","title_main_techspec_aspectratio":"Aspect ratio","title_main_techspec_color":"Color","title_main_techspec_runtime":"Runtime","title_main_boxoffice_budget":"Budget","title_main_boxoffice_grossdomestic":"Gross US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_openingweekenddomestic":"Opening weekend US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_cumulativeworldwidegross":"Gross worldwide","title_main_boxoffice_title":"Box office","title_main_boxoffice_estimated":" (estimated)","title_main_boxoffice_proupsell":"See detailed box office info on IMDbPro","title_main_userReviews_label_seeAllReviews":"see all","title_main_userReviews_title":"User reviews","title_main_userReviews_link_addReview":"Review","title_main_userReviews_link_addFirstReview":"Be the first to review","title_main_userReviews_signpost_topReview":"Top review","title_main_userReviews_signpost_spoiler":"Spoiler","title_main_userReview_helpful":"You found this helpful","title_main_userReview_unhelpful":"You found this unhelpful","title_main_userReview_error":"Error: Please try again.","recentlyViewed_section_label_recentlyViewed":"Recently viewed","recentlyViewed_section_label_noneRecentlyViewed":"You have no recently viewed pages","recentlyViewed_section_label_needCookies":"Please enable browser cookies to use this feature.","recentlyViewed_section_action_learnMore":"Learn more.","recentlyViewed_section_action_clearAll":"Clear all","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateTitle":"Navigation to {itemName} Title Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateName":"Navigation to {itemName} Name Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_searchFor":"Search for {itemName}","title_main_page_description_with_director":"Directed by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_writer":"Created by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_cast":"With {castString}.","title_main_contribution_editPage_button":"Edit page","title_main_contribution_addEpisode_button":"Add episode","title_main_contribution_getStarted_link":"Getting started","title_main_contribution_contributorZone_link":"Contributor Zone","title_main_contribution_learn_more_link":"Learn more about contributing","title_main_contribution_header":"Contribute to this page","title_main_contribution_header_description":"Suggest an edit or add missing content","title_main_banner_welcome":"For a limited time, go back to the older version of this page.","title_main_banner_switch":"Go back now","title_main_banner_contact":"Report an issue","title_main_banner_launch":"Welcome to the new version of this page.","title_main_banner_learn":"Learn more","title_main_news_title":"Related news","title_main_placeholder_subtext":"This feature is currently under construction.","title_main_tuneInMessage_label_expected":"Expected {date}","title_main_tuneInMessage_label_releases":"Releases {date}","title_main_tuneInMessage_label_comingSoon":"Coming soon","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersThursday":"In Theaters Thursday","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersTomorrow":"In Theaters Tomorrow","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersNow":"In Theaters Now","title_main_tuneInMessage_label_dateOnly":"{date}","title_main_tuneInMessage_label_seriesPremiere":"Series premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonPremiere":"Season {seasonNumber} premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonReturns":"Season {seasonNumber} returns","title_main_tuneInMessage_label_nextEpisode":"Next episode","homepage_main_category_featuredToday":"Featured today","homepage_main_category_whatToWatch":"What to watch","homepage_main_category_moreToExplore":"More to explore","homepage_main_category_exclusiveVideos":"Exclusive videos","homepage_main_category_exploreStreaming":"Explore what’s streaming","homepage_main_category_exploreMoviesAndTV":"Explore Movies \u0026 TV shows","homepage_main_button_browseWhatToWatch":"Get more recommendations","homepage_main_subsection_moreToWatch":"More to watch","comingSoon_get_tickets":"Get tickets","comingSoon_coming_soon_to_theaters":"Coming soon to theaters (US)","comingSoon_trailers_for_upcoming_releases":"Trailers for upcoming releases","comingSoon_watch_soon_at_home":"Watch soon at home","comingSoon_add_to_watchlist_for_notifications":"Add to watchlist for notifications","comingSoon_trailer_ariaLabel_suffix":"trailer","from_your_watchlist":"From your Watchlist","from_your_watchlist_description":"Movies and TV shows that you have watchlisted","from_your_watchlist_empty_title":"Your watchlist is empty","from_your_watchlist_empty_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_all_rated_title":"No available releases","from_your_watchlist_all_rated_content":"Add more shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_empty_button":"Browse popular movies","from_your_watchlist_logged_out":"Sign in to access your Watchlist","from_your_watchlist_logged_out_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_logged_out_button":"Sign in to IMDb","topNews_header":"Top news","topNews_chip_top_news":"Top news","topNews_chip_movie_news":"Movie news","topNews_chip_tv_news":"TV news","topNews_chip_celebrity_news":"Celebrity news","topBoxOffice_header_top_us":"Top box office (US)","topBoxOffice_header_description_date":"Weekend of {dateRange}","fan_favorites":"Fan favorites","fan_favorites_description":"This week's top TV and movies","top_picks":"Top picks","top_picks_description":"TV shows and movies just for you","bornToday_header":"Born today","bornToday_header_description_date":"People born on {dateString}","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithRating":"Check out {user}'s {rating}/10 review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithoutRating":"Check out {user}'s review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithRating":"{titleText} - {rating}/10 review by {user} on IMDb","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithoutRating":"{titleText} - review by {user} on IMDb","streamingPicks_providerDescription_IMDbTV":"popular on IMDb TV","streamingPicks_providerDescription_withPrime":"included with Prime","streamingPicks_providerDescription_withSubscription":"with subscription","streamingPicks_providerDescription_onHulu":"on Hulu.com and the Hulu app","streamingPicks_providerDescription_withPrimeVideoChannels":"with Prime Video Channels","titleRecommendationPrompt_attributionHeading":"Because of your interest in","common_listItem_watchlist_addToWatchlist":"Add to watchlist","common_listItem_watchlist_addedToWatchlist":"Added to watchlist","common_listItem_notInterested":"Not interested","editorialCarousel_editors_picks":"Editor's picks","editorialCarousel_special_event":"Spotlight: Oscars 2020","editorialCarousel_imdb_originals":"IMDb Originals","editorialCarousel_imdb_originals_description":"Celebrity interviews, trending entertainment stories, and expert analysis","hero_video_up_next":"Up next","hero_video_browse_trailers":"Browse trailers","video_hero_watch_on_imdb_tv":"Watch Now on IMDb TV!","in_theaters_title":"In theaters","in_theaters_description":"Showtimes near you","in_theaters_showtimes_button_text":"Showtimes","video_playback_embed_caption":"Watch {videoCaption}","video_playback_embed_page_title":"Video {viconst}","video_playback_embed_page_description":"Video playback page for: {viconst}","video_playback_unmute_button":"Tap to unmute","winnersFeature_winner_signpost":"WINNER","winnersFeature_no_winners_announced":"No winners announced yet.","appUpsell_title":"For Maximum IMDb, view in the app","appUpsell_content_lineOne":"Get notified of new trailers","appUpsell_content_lineTwo":"Rate movies and TV shows","appUpsell_content_lineThree":"Track what you want to watch next","appUpsell_download":"Download IMDb app","appUpsell_cancel":"Continue to site","title_main_cast_characterName_with_as":"as {characterName}","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_title":"Most anticipated Indian movies and shows","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_description":"Percentage shows amount of top page views.","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_footer":"Updates approximately every 20 minutes."}},"resources":{"helloWorld":"Hello World","helloWorlds":"{count, plural, one {hello world} other {hello worlds}}","answers_cta_widget_answer_button":"Answer","answers_cta_widget_sign_post":"Top Gap","answers_cta_widget_answers_link_see_more_gaps":"See more gaps","answers_cta_widget_answers_link_help_fill_gaps":"IMDb Answers: Help fill gaps in our data","around_the_web_description_powered_by_taboola":"Powered by Taboola","around_the_web_title":"Around the web","common_ariaLabel_seeAll":"{target}: see all","common_ariaLabel_search":"Search {context}: {target}","common_ariaLabel_goTo":"Go to {target}","common_label_spoiler":"Spoiler","common_label_helpful":"helpful","common_label_report":"Report","common_label_moreOptions":"More options","common_label_viewWatchlist":"View Watchlist","common_label_allEntriesSpoilers":"All entries contain spoilers","common_ariaLabel_isHelpful":"Is helpful","common_ariaLabel_isNotHelpful":"Is not helpful","common_buttons_watchlist":"Watchlist","common_buttons_watchlist_label_inWatchlist":"In Watchlist","common_buttons_watchlist_label_addToWatchlist":"Add to Watchlist","common_buttons_watchlist_label_moreWatchOptions":"More watch options","common_buttons_watchOptions":"Watch options","common_buttons_watchNow":"Watch now","common_buttons_retry":"Try again","common_buttons_trailer":"Trailer","common_ariaLabels_gotoTitle":"View title page for {titleName}","common_ariaLabels_gotoTrailer":"Watch trailer for {titleName}","common_ariaLabels_ratingButtonRated":"Your rating: {rating}","common_ariaLabels_ratingButtonLoading":"Loading rating","common_ariaLabels_ratingButtonUnrated":"Rate {titleName}","common_ariaLabels_seeMore":"See more","common_ariaLabels_seeFullCastAndCrew":"See full cast and crew","common_ratingPrompt_ariaLabelPrefix":"Rate","common_ratingPrompt_header":"Rate this","common_ratingPrompt_rate":"Rate","common_ratingPrompt_removeRating":"Remove rating","common_ratingPrompt_didntWatch":"Didn't Watch","common_ratingPrompt_titleText":"How would you rate {titleTextString}?","common_ratingPrompt_error":"Can't rate title. Try again later.","common_share_title":"IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies \u0026 TV Shows","common_share_description":"IMDb is the world's most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content. Find ratings and reviews for the newest movie and TV shows. Get personalized recommendations, and learn where to watch across hundreds of streaming providers.","formatters_duration_year":"{count, plural, one {1 year} other {{count} years}}","formatters_duration_month":"{count, plural, one {1 month} other {{count} months}}","formatters_duration_week":"{count, plural, one {1 week} other {{count} weeks}}","formatters_duration_day":"{count, plural, one {1 day} other {{count} days}}","formatters_duration_hour":"{count, plural, one {1 hour} other {{count} hours}}","formatters_duration_minute":"{count, plural, one {1 minute} other {{count} minutes}}","formatters_duration_second":"{count, plural, one {1 second} other {{count} seconds}}","formatters_duration_now":"now","nav_ariaLabel_home":"Home","nav_ariaLabel_toggleImdbTvMenu":"Toggle IMDbTV Menu","nav_ariaLabel_goToImdbTv":"Go To IMDbTV","nav_ariaLabel_goToImdbPro":"Go To IMDbPro","nav_ariaLabel_goToYourWatchlist":"Go to your Watchlist","nav_button_watchlist":"Watchlist","nav_mainMenu_label_menu":"Menu","nav_mainMenu_ariaLabel_openNavigationDrawer":"Open Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_closeNavigationDrawer":"Close Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_expandNavLinks":"Expand %s Nav Links","nav_mainMenu_ariaLabel_collapseNavLinks":"Collapse %s Nav Links","nav_mainMenu_label_movies":"Movies","nav_mainMenu_label_tvShows":"TV Shows","nav_mainMenu_label_awardsAndEvents":"Awards \u0026 Events","nav_mainMenu_label_celebs":"Celebs","nav_mainMenu_label_videos":"Videos","nav_mainMenu_label_watch":"Watch","nav_mainMenu_label_community":"Community","nav_mainMenu_link_showtimesTickets":"Showtimes \u0026 Tickets","nav_mainMenu_link_topRatedMovies":"Top Rated Movies","nav_mainMenu_link_mostPopularMovies":"Most Popular Movies","nav_mainMenu_link_browseMoviesGenre":"Browse Movies by Genre","nav_mainMenu_link_topBoxOffice":"Top Box Office","nav_mainMenu_link_inTheaters":"In Theaters","nav_mainMenu_link_comingSoon":"Coming Soon","nav_mainMenu_link_dvdBlurayReleases":"DVD \u0026 Blu-ray Releases","nav_mainMenu_link_releaseCalendar":"Release Calendar","nav_mainMenu_link_movieNews":"Movie News","nav_mainMenu_link_indiaMovieSpotlight":"India Movie Spotlight","nav_mainMenu_link_topRatedShows":"Top Rated Shows","nav_mainMenu_link_mostPopularShows":"Most Popular Shows","nav_mainMenu_link_browseTvShowGenre":"Browse TV Shows by Genre","nav_mainMenu_link_tvNews":"TV News","nav_mainMenu_link_indiaTvSpotlight":"India TV Spotlight","nav_mainMenu_link_oscars":"Oscars","nav_mainMenu_link_bestPictureWinners":"Best Picture Winners","nav_mainMenu_link_goldenGlobes":"Golden Globes","nav_mainMenu_link_emmys":"Emmys","nav_mainMenu_link_apahm":"APA Heritage Month","nav_mainMenu_link_prideMonth":"LGBTQ+ Pride Month","nav_mainMenu_link_starmeter":"STARmeter Awards","nav_mainMenu_link_sanDiegoComicCon":"San Diego Comic-Con","nav_mainMenu_link_newYorkComicCon":"New York Comic-Con","nav_mainMenu_link_sundanceFilmFestival":"Sundance Film Festival","nav_mainMenu_link_torontoInternationalFilmFestival":"Toronto Int'l Film Festival","nav_mainMenu_link_awardsCentral":"Awards Central","nav_mainMenu_link_festivalCentral":"Festival Central","nav_mainMenu_link_allEvents":"All Events","nav_mainMenu_link_bornToday":"Born Today","nav_mainMenu_link_mostPopularCelebs":"Most Popular Celebs","nav_mainMenu_link_celebrityNews":"Celebrity News","nav_mainMenu_link_imdbTv":"IMDb TV","nav_mainMenu_link_imdbOriginals":"IMDb Originals","nav_mainMenu_link_latestTrailers":"Latest Trailers","nav_mainMenu_link_helpCenter":"Help Center","nav_mainMenu_link_contributorZone":"Contributor Zone","nav_mainMenu_link_polls":"Polls","nav_mainMenu_link_imdbPicks":"IMDb Picks","nav_mainMenu_link_imdbPodcasts":"IMDb Podcasts","nav_mainMenu_link_whatToWatch":"What to Watch","nav_mainMenu_link_whatsOnTVandStreaming":"What's on TV \u0026 Streaming","nav_mainMenu_link_for_industry_professionals":"For Industry Professionals","nav_search_ariaLabel_openSearch":"Open Search","nav_search_ariaLabel_closeSearch":"Close Search","nav_search_placeholder_searchImdb":"Search IMDb","nav_search_dropdownOption_all":"All","nav_search_dropdownOption_titles":"Titles","nav_search_dropdownOption_tvEpisodes":"TV Episodes","nav_search_dropdownOption_celebs":"Celebs","nav_search_dropdownOption_companies":"Companies","nav_search_dropdownOption_keywords":"Keywords","nav_search_dropdownOption_advancedSearch":"Advanced Search","nav_userMenu_ariaLabel_toggleAccountMenu":"Toggle Acount Menu","nav_userMenu_ariaLabel_openAccountMenu":"Open Account Menu","nav_userMenu_ariaLabel_goToSignInPage":"Go to Sign In page","nav_userMenu_ariaLabel_closeAccountMenu":"Close Account Menu","nav_userMenu_link_signIn":"Sign In","nav_userMenu_link_yourAccount":"Your Account","nav_userMenu_link_yourActivity":"Your activity","nav_userMenu_link_yourWatchlist":"Your watchlist","nav_userMenu_link_yourRatings":"Your ratings","nav_userMenu_link_yourLists":"Your lists","nav_userMenu_link_accountSettings":"Account settings","nav_userMenu_link_signOut":"Sign out","trailers_card_ariaLabel_watchOnImdb":"Watch {trailerName} on IMDb","trailers_title_label_trailers":"Movie \u0026 TV trailers","trailers_meta_label_description":"Movie \u0026 TV Trailers Page","trailers_tabs_label_trendingTrailers":"Trending Trailers","trailers_tabs_label_mostAnticipated":"Most Anticipated","trailers_tabs_label_mostPopular":"Most Popular","trailers_tabs_label_recentlyAdded":"Recently Added","trailers_section_label_recentlyWatched":"Recently watched","footer_firstRow_link_imdbApp":"Get the IMDb App","footer_firstRow_link_viewFullSite":"View Full Site","footer_firstRow_link_help":"Help","footer_firstRow_link_siteIndex":"Site Index","footer_firstRow_link_imdbPro":"IMDbPro","footer_firstRow_link_imdbTv":"IMDb TV","footer_firstRow_link_boxOfficeMojo":"Box Office Mojo","footer_firstRow_link_pressRoom":"Press Room","footer_firstRow_link_advertising":"Advertising","footer_firstRow_link_IMDbDeveloper":"IMDb Developer","footer_secondRow_link_jobs":"Jobs","footer_secondRow_link_conditionsOfUse":"Conditions of Use","footer_secondRow_link_privacyPolicy":"Privacy Policy","footer_secondRow_link_interestBaseAds":"Interest-Based Ads","emptyStates_topPicks_message":"Check out some popular movies and TV shows, then come back to get personalized recommendations.","emptyStates_topPicks_title":"Looking for recommendations?","emptyStates_topPicks_button":"Browse popular movies","error_network_message":"We are unable to load this content at this time. Please refresh the page or try again later.","error_common_sorryTryAgain":"Sorry, there was an error. Please try again.","error_common_sorryLoadingPage":"Sorry, there was an error loading the page.","error_common_referToGetSat":"If the problem persists, please let us know at the official IMDb support community.","error_emptyStates_topPicks_title":"Top Picks is currently unavailable","error_emptyStates_fanFavorites_title":"Fan Favorites is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuide_title":"Watch Guide is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuides_title":"Watch Guides is currently unavailable","error_emptyStates_popularTitles_title":"Popular movies and TV shows is currently unavailable","error_emptyStates_watchOptions_title":"Watch Options are currently unavailable","error_emptyStates_addTitleToList_title":"There was a problem. Please try again.","error_signedOut_addTitleToList_title":"Sign in to create or view a list.","error_404_title":"404 Error","error_404_message":"The requested URL was not found on our server.","error_link_home":"Go to the homepage","error_500_title":"Error","error_500_message":"Something went wrong. Please reload the page and try again.","addTitleToListPrompt_title":"Add to list","addTitleToListPrompt_label_createList":"Create new list","addTitleToListMenuItem_goToList_ariaLabel":"Go to list: {listTitle}","addTitleToListMenuItem_checkins_title":"Check-ins","listPreviewCard_caption_default":"View the full list","listPreviewCard_last_modified":"updated {duration} ago","listPreviewCard_created":"created {duration} ago","listPreviewCard_type_gallery":"{count, plural, one {1 gallery} other {{count} galleries}}","listPreviewCard_type_image":"{count, plural, one {1 image} other {{count} images}}","listPreviewCard_type_list":"{count, plural, one {1 list} other {{count} lists}}","listPreviewCard_type_person":"{count, plural, one {1 person} other {{count} people}}","listPreviewCard_type_theater":"{count, plural, one {1 theater} other {{count} theaters}}","listPreviewCard_type_title":"{count, plural, one {1 title} other {{count} titles}}","listPreviewCard_type_video":"{count, plural, one {1 video} other {{count} videos}}","pollPreviewCard_caption_default":"View the full poll","mediaViewer_galleryCount_label":"{position} of {total}","mediaViewer_actionBar_adLabel":"Advertisement","mediaViewer_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"share on social media","mediaViewerImage_alt_missingCaption":"Photo is missing caption.","mediaSheet_attribution_photoBy":"Photo by","mediaSheet_attribution_courtesy":"Image courtesy","mediaSheet_ariaLabel_openSheet":"Open","mediaSheet_ariaLabel_closeSheet":"Close","mediaSheet_ariaLabel_edit":"Edit tags","mediaSheet_ariaLabel_report":"Report image","mediaSheet_ariaLabel_previousImage":"Previous","mediaSheet_ariaLabel_nextImage":"Next","mediaSheet_label_name":"People","mediaSheet_label_title":"Titles","mediaSheet_label_country":"Countries","mediaSheet_label_language":"Languages","breadcrumb_label_back":"Back","breadcrumb_label_close":"Close","breadcrumb_label_home":"Home","oscar_experiment_pre_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the nominees, videos, photos, and more.","oscar_experiment_after_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the winners, videos, photos, and more.","shareMenu_copyLink":"Copy Link","shareMenu_emailLink":"Email Link","shareMenu_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"Share on social media","shareMenu_shareText_checkoutThisLink":"Check out this link on IMDb!","whatToWatch_meta_label_title":"What to Watch","whatToWatch_meta_label_description":"Find shows and movies to watch plus recommendations","whatToWatch_moreToWatchLinks_panelTitle":"Browse these IMDb collections to find the perfect next movie or TV show to watch","whatToWatch_tabs_watchGuide":"Watch Guide","whatToWatch_tabs_watchGuides":"Watch Guides","whatToWatch_tabs_fanFavorites":"Fan Favorites","whatToWatch_tabs_topPicks":"Top Picks","whatToWatch_tabs_fromYourWatchlist":"From Your Watchlist","whatToWatch_tabs_newToRentOrBuy":"New to Rent/Buy","whatToWatch_tabs_awardWinning":"Award Winning","whatToWatch_tabs_mostPopular":"Most Popular","whatToWatch_tabs_popularMoviesAndTVShows":"Popular movies and TV shows","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_title":"Sign in to access your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_message":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_cta_label":"Sign in to IMDb","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_title":"Add more to your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_message":"Save more shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_cta_label":"Browse popular movies","editorialSingle_label_list":"List","editorialSingle_label_photos":"Photos","title_subpage_alternateVersions":"Alternate versions","title_subpage_connections":"Connections","title_subpage_crazycredits":"Crazy credits","title_subpage_quotes":"Quotes","title_subpage_trivia":"Trivia","title_subpage_goofs":"Goofs","title_subpage_soundtrack":"Soundtracks","title_subpage_moreFrom":"More from {titleName}","title_subpage_goofs_button_more":"{goofsReloadCount} more","title_subpage_goofs_seeSpoilers":"{spoilersCount, plural, one {See {spoilersCount} spoiler} other {See {spoilersCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_entries":"{goofsTotalCount, plural, one {{goofsTotalCount} entry} other {{goofsTotalCount} entries}}","title_subpage_goofs_actionBar_seeSpoilers":"{spoilersGoofCount, plural, one {see {spoilersGoofCount} spoiler} other {see {spoilersGoofCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_sharePage_label":"share page","title_subpage_goofs_actionBar_spoilers":"{spoilersGoofCount} spoilers","title_subpage_goofs_signpost_spoilers":"SPOILERS","title_subpage_goofs_emptyState":"There are no goofs.","title_subpage_goofs_allSpoilers":"All goof entries are spoilers, see below.","title_subpage_goofs_shareLinks_emailSubject":"Check out this link on IMDb!","title_subpage_goofs_titleString":"Spoilers and Bloopers","title_subpage_goofs_descriptionString":"Goofs on IMDb - bloopers, mistakes, errors in continuity, plot holes, anachronisms, spoilers and more.","title_subpage_goofs_shareLinks_label":"Open goof menu","title_subpage_goofs_containSpoilers":"Contains Spoilers: ","title_subpage_goofs_seeThisEntry":"See this entry","title_subpage_goofs_sharedWithYou":"SHARED WITH YOU","title_subpage_goofs_subPageTitle":"Goofs","title_main_hero_allTopics_alternateVersionsLink":"Alternate versions","title_main_hero_allTopics_awardsLink":"Awards","title_main_hero_allTopics_companyCreditsLink":"Company credits","title_main_hero_allTopics_connectionsLink":"Connections","title_main_hero_allTopics_crazyCreditsLink":"Crazy credits","title_main_hero_allTopics_detailsGroup":"Details","title_main_hero_allTopics_didYouKnowGroup":"Did you know","title_main_hero_allTopics_episodeGuideLink":"Episode guide","title_main_hero_allTopics_externalReviewsLink":"External reviews","title_main_hero_allTopics_metacriticReviewsLink":"Metacritic reviews","title_main_hero_allTopics_externalSitesLink":"External sites","title_main_hero_allTopics_faqLink":"FAQ","title_main_hero_allTopics_filmingProductionLink":"Filming \u0026 production","title_main_hero_allTopics_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_allTopics_goofsLink":"Goofs","title_main_hero_allTopics_newsLink":"News","title_main_hero_allTopics_opinionGroup":"Opinion","title_main_hero_allTopics_parentsGuideLink":"Parents guide","title_main_hero_allTopics_photosLink":"Photos","title_main_hero_allTopics_plotKeywordsLink":"Plot keywords","title_main_hero_allTopics_plotLink":"Plot","title_main_hero_allTopics_popularGroup":"Popular","title_main_hero_allTopics_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_allTopics_promptHeader_ariaLabel":"All Topics Header","title_main_hero_allTopics_promptHeader_title":"All topics","title_main_hero_allTopics_quotesLink":"Quotes","title_main_hero_allTopics_releaseDatesLink":"Release dates","title_main_hero_allTopics_soundTracksLink":"Soundtracks","title_main_hero_allTopics_storylineGroup":"Storyline","title_main_hero_allTopics_taglinesLink":"Taglines","title_main_hero_allTopics_technicalSpecsLink":"Technical specs","title_main_hero_allTopics_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_allTopics_userRatingsLink":"User ratings","title_main_hero_allTopics_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_allTopics_videosLink":"Videos","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink":"View '{Title}' Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink_fallback":"View Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink":"Watch '{VideoTitle}'","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink_fallback":"Watch Video","title_main_hero_media_label_imageCount":"{Count, plural, one {1 Photo} other {{Count} Photos}}","title_main_hero_media_label_videoCount":"{Count, plural, one {1 Video} other {{Count} Videos}}","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying":"Play {videoType} with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying_fallback":"Play video with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_buttonLabel":"Video Preview Preference","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_menuTitle":"Video previews","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchAriaLabel":"Video Preview Preference Options","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchLabel":"Play a silent video preview when available","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_buttonLabel":"Video Autoplay Preference","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_menuTitle":"Video autoplay","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchAriaLabel":"Video Autoplay Preference Options","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchLabel":"Play muted video automatically when available","title_main_hero_media_videoSlateMessage":"Play {videoType}","title_main_hero_media_videoSlateMessage_fallback":"Play video","title_main_hero_aggregateRating":"IMDb rating","title_main_hero_aggregateRating_ariaLabel":"View User Ratings","title_main_hero_defaultTitle":"Empty Title","title_main_hero_metadata_episodeAirDateHeader":"Episode {isFuture, select, true{airs} other{aired}}","title_main_hero_originalTitlePrefix":"Original title:","title_main_hero_criticReviews":"{count, plural, one {Critic review} other {Critic reviews}}","title_main_hero_metascore":"Metascore","title_main_hero_plot_readAllLink_text":"Read all","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleContentButton":"Toggle principal credits","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleTopCreditsButton":"Toggle top credits","title_main_hero_principalCredits_buttonText_showTopCredits":"Top credits","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_long":"All episodes","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_short":"All","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allEpisodesButton":"View all episodes","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allTopicsButton":"View all topics","title_main_hero_subnav_ariaLabel_episodeGuideLink":"View episode guide","title_main_hero_subnav_episodeGuideButton":"Episode guide","title_main_hero_subnav_episodeNumber":"E{EpisodeNumber}","title_main_hero_subnav_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_subnav_label_allTopicsButton":"All topics","title_main_hero_subnav_label_nextEpisodeButton":"Next episode","title_main_hero_subnav_label_previousEpisodeButton":"Previous episode","title_main_hero_subnav_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_subnav_proLink_inDevelopmentTitle":"In development: More at IMDbPro","title_main_hero_subnav_shareButton_shareIMDbRating":"Share IMDb rating","title_main_hero_subnav_seasonNumber":"S{SeasonNumber}","title_main_hero_subnav_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_subnav_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_trending":"Popularity","title_main_hero_trendingMovie_ariaLabel":"View Popular Movies","title_main_hero_trendingTV_ariaLabel":"View Popular TV Shows","title_main_hero_addToList_ariaLabel":"Add title to another list","title_main_hero_userRating":"Your rating","title_main_hero_userRating_unrated":"Rate","title_main_hero_proUpsell":"See production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_A":"See more at IMDbPro","title_main_hero_proUpsell_variant_B":"Production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_C":"See more at IMDbPro","title_main_hero_unannounced_proUpsell":"Note: Because this project is categorized as in development, the data is only available on IMDbPro and is subject to change.","title_main_hero_unannounced_contact_label":"Contact","title_main_hero_unannounced_contact_link":"See company contact information","title_main_hero_unannounced_filmmakers_label":"Filmmakers","title_main_hero_unannounced_filmmakers_writer_link":"See writer","title_main_hero_unannounced_filmmakers_producer_link":"See producer","title_main_hero_unannounced_cast_label":"Cast","title_main_hero_unannounced_cast_link":"See preliminary cast","title_main_hero_unannounced_moreInfo_label":"More info","title_main_hero_unannounced_moreInfo_content":"Project notes, plot, and industry news","title_main_hero_upcomingSeason_title":"Season {seasonNumber} returns","title_main_hero_upcomingEpisode_title":"Next episode airs","title_main_hero_userReviews":"{count, plural, one {User review} other {User reviews}}","title_main_awards_title":"Awards","title_main_awards_winsAndNominations":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_winsAndNominationsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyNominations":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_onlyNominationsTotal":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyWins":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}}","title_main_awards_onlyWinsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win total} other {{numOfWins} wins total}}","title_main_awards_seeMore":"See more awards and nominations","title_main_awards_oscars_won":"Won {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_oscars_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_emmys_won":"Won {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_emmys_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_globes_won":"Won {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_globes_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_topRatedTV":"Top rated TV #{rating}","title_main_awards_topRatedMovie":"Top rated movie #{rating}","title_main_awards_defaultMovie":"See the Top 250 movies as rated by IMDb users","title_main_awards_defaultTV":"See the Top 250 TV shows as rated by IMDb users","title_main_details_aka":"Also known as","title_main_details_companyCredits":"See more company credits at IMDbPro","title_main_details_countriesOfOrigin":"{countryCount, plural, one {Country of origin} other {Countries of origin}}","title_main_details_filmingLocations":"Filming locations","title_main_details_languages":"{languageCount, plural, one {Language} other {Languages}}","title_main_details_officialSites":"{siteCount, plural, one {Official site} other {Official sites}}","title_main_details_officialSites_defaultSiteLabel":"Official Site","title_main_details_productionCompany":"{companyCount, plural, one {Production company} other {Production companies}}","title_main_details_releaseDate":"Release date","title_main_details_title":"Details","title_main_didyouknow_title":"Did you know","title_main_cast_title":"Top cast","title_main_cast_edit":"Edit","title_main_cast_numEpisodes":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} episode} other {{totalEpisodes} episodes}}","title_main_cast_numEpisodes_short":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} ep} other {{totalEpisodes} eps}}","title_main_cast_label_allCastAndCrew":"All cast \u0026 crew","title_main_cast_label_directors":"Directors","title_main_cast_label_writers":"Writers","title_main_cast_label_seeCharacterPhotosAndQuotes":"See character photos and quotes","title_main_cast_proUpsell":"See production, box office, \u0026 company info","title_main_cast_castDetails":"See more cast details at IMDbPro","title_main_episodes_title":"Episodes","title_main_faqs_title":"FAQ","title_main_faqs_item_ariaLabel":"See the answer","title_main_featureHeader_link_edit":"Edit","title_main_featureHeader_link_info":"More information","title_main_featureHeader_ariaLabel_editLink":"{featureTitle}: edit","title_main_missing_image_caption":"Missing image caption","title_main_moreLikeThis_title":"More like this","title_main_moreLikeThis_moreInfoLink":"More about this","title_main_photos_title":"Photos","title_main_videos_title":"Videos","title_main_episodes_topRated":"Top-rated","title_main_episodes_topRated_short":"Top","title_main_episodes_mostRecent":"Most recent","title_main_episodes_browseEpisodes":"Browse episodes","title_main_episodes_season":"Season","title_main_episodes_seasons":"{count} seasons","title_main_episodes_years":"{count} years","title_main_episodes_see_all":"See all","title_main_episode_seasonEpisodeNumber":"S{seasonNumber}.E{episodeNumber}","title_main_link_addAPlot":"Add a plot","title_main_editorialLists_title":"Editorial lists","title_main_editorialLists_subTitle":"Related lists created by IMDb editors","title_main_userPolls_subTitle":"Related polls from IMDb users","title_main_userLists_title":"User lists","title_main_userPolls_title":"User polls","title_main_userLists_subTitle":"Related lists from IMDb users","title_main_userLists_create":"Create a list","title_main_sidebar_title":"More to explore","title_main_storyline_title":"Storyline","title_main_storyline_link_edit":"Edit","title_main_storyline_link_plotSummary":"Plot summary","title_main_storyline_link_plotSynopsis":"Plot synopsis","title_main_storyline_link_addFullPlot":"Add full plot","title_main_storyline_link_addSynopsis":"Add synopsis","title_main_storyline_link_addContentAdvisory":"Add content advisory","title_main_storyline_link_more":"{count} more","title_main_storyline_label_taglines":"Taglines","title_main_storyline_label_genres":"{count, plural, one {Genre} other {Genres}}","title_main_storyline_label_mpaa":"Motion Picture Rating (MPAA)","title_main_storyline_label_certificate":"Certificate","title_main_storyline_label_parentsGuide":"Parents guide","title_main_techSpecs_title":"Technical specs","title_main_techspec_soundmix":"Sound mix","title_main_techspec_aspectratio":"Aspect ratio","title_main_techspec_color":"Color","title_main_techspec_runtime":"Runtime","title_main_boxoffice_budget":"Budget","title_main_boxoffice_grossdomestic":"Gross US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_openingweekenddomestic":"Opening weekend US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_cumulativeworldwidegross":"Gross worldwide","title_main_boxoffice_title":"Box office","title_main_boxoffice_estimated":" (estimated)","title_main_boxoffice_proupsell":"See detailed box office info on IMDbPro","title_main_userReviews_label_seeAllReviews":"see all","title_main_userReviews_title":"User reviews","title_main_userReviews_link_addReview":"Review","title_main_userReviews_link_addFirstReview":"Be the first to review","title_main_userReviews_signpost_topReview":"Top review","title_main_userReviews_signpost_spoiler":"Spoiler","title_main_userReview_helpful":"You found this helpful","title_main_userReview_unhelpful":"You found this unhelpful","title_main_userReview_error":"Error: Please try again.","recentlyViewed_section_label_recentlyViewed":"Recently viewed","recentlyViewed_section_label_noneRecentlyViewed":"You have no recently viewed pages","recentlyViewed_section_label_needCookies":"Please enable browser cookies to use this feature.","recentlyViewed_section_action_learnMore":"Learn more.","recentlyViewed_section_action_clearAll":"Clear all","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateTitle":"Navigation to {itemName} Title Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateName":"Navigation to {itemName} Name Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_searchFor":"Search for {itemName}","title_main_page_description_with_director":"Directed by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_writer":"Created by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_cast":"With {castString}.","title_main_contribution_editPage_button":"Edit page","title_main_contribution_addEpisode_button":"Add episode","title_main_contribution_getStarted_link":"Getting started","title_main_contribution_contributorZone_link":"Contributor Zone","title_main_contribution_learn_more_link":"Learn more about contributing","title_main_contribution_header":"Contribute to this page","title_main_contribution_header_description":"Suggest an edit or add missing content","title_main_banner_welcome":"For a limited time, go back to the older version of this page.","title_main_banner_switch":"Go back now","title_main_banner_contact":"Report an issue","title_main_banner_launch":"Welcome to the new version of this page.","title_main_banner_learn":"Learn more","title_main_news_title":"Related news","title_main_placeholder_subtext":"This feature is currently under construction.","title_main_tuneInMessage_label_expected":"Expected {date}","title_main_tuneInMessage_label_releases":"Releases {date}","title_main_tuneInMessage_label_comingSoon":"Coming soon","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersThursday":"In Theaters Thursday","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersTomorrow":"In Theaters Tomorrow","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersNow":"In Theaters Now","title_main_tuneInMessage_label_dateOnly":"{date}","title_main_tuneInMessage_label_seriesPremiere":"Series premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonPremiere":"Season {seasonNumber} premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonReturns":"Season {seasonNumber} returns","title_main_tuneInMessage_label_nextEpisode":"Next episode","homepage_main_category_featuredToday":"Featured today","homepage_main_category_whatToWatch":"What to watch","homepage_main_category_moreToExplore":"More to explore","homepage_main_category_exclusiveVideos":"Exclusive videos","homepage_main_category_exploreStreaming":"Explore what’s streaming","homepage_main_category_exploreMoviesAndTV":"Explore Movies \u0026 TV shows","homepage_main_button_browseWhatToWatch":"Get more recommendations","homepage_main_subsection_moreToWatch":"More to watch","comingSoon_get_tickets":"Get tickets","comingSoon_coming_soon_to_theaters":"Coming soon to theaters (US)","comingSoon_trailers_for_upcoming_releases":"Trailers for upcoming releases","comingSoon_watch_soon_at_home":"Watch soon at home","comingSoon_add_to_watchlist_for_notifications":"Add to watchlist for notifications","comingSoon_trailer_ariaLabel_suffix":"trailer","from_your_watchlist":"From your Watchlist","from_your_watchlist_description":"Movies and TV shows that you have watchlisted","from_your_watchlist_empty_title":"Your watchlist is empty","from_your_watchlist_empty_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_all_rated_title":"No available releases","from_your_watchlist_all_rated_content":"Add more shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_empty_button":"Browse popular movies","from_your_watchlist_logged_out":"Sign in to access your Watchlist","from_your_watchlist_logged_out_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_logged_out_button":"Sign in to IMDb","topNews_header":"Top news","topNews_chip_top_news":"Top news","topNews_chip_movie_news":"Movie news","topNews_chip_tv_news":"TV news","topNews_chip_celebrity_news":"Celebrity news","topBoxOffice_header_top_us":"Top box office (US)","topBoxOffice_header_description_date":"Weekend of {dateRange}","fan_favorites":"Fan favorites","fan_favorites_description":"This week's top TV and movies","top_picks":"Top picks","top_picks_description":"TV shows and movies just for you","bornToday_header":"Born today","bornToday_header_description_date":"People born on {dateString}","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithRating":"Check out {user}'s {rating}/10 review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithoutRating":"Check out {user}'s review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithRating":"{titleText} - {rating}/10 review by {user} on IMDb","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithoutRating":"{titleText} - review by {user} on IMDb","streamingPicks_providerDescription_IMDbTV":"popular on IMDb TV","streamingPicks_providerDescription_withPrime":"included with Prime","streamingPicks_providerDescription_withSubscription":"with subscription","streamingPicks_providerDescription_onHulu":"on Hulu.com and the Hulu app","streamingPicks_providerDescription_withPrimeVideoChannels":"with Prime Video Channels","titleRecommendationPrompt_attributionHeading":"Because of your interest in","common_listItem_watchlist_addToWatchlist":"Add to watchlist","common_listItem_watchlist_addedToWatchlist":"Added to watchlist","common_listItem_notInterested":"Not interested","editorialCarousel_editors_picks":"Editor's picks","editorialCarousel_special_event":"Spotlight: Oscars 2020","editorialCarousel_imdb_originals":"IMDb Originals","editorialCarousel_imdb_originals_description":"Celebrity interviews, trending entertainment stories, and expert analysis","hero_video_up_next":"Up next","hero_video_browse_trailers":"Browse trailers","video_hero_watch_on_imdb_tv":"Watch Now on IMDb TV!","in_theaters_title":"In theaters","in_theaters_description":"Showtimes near you","in_theaters_showtimes_button_text":"Showtimes","video_playback_embed_caption":"Watch {videoCaption}","video_playback_embed_page_title":"Video {viconst}","video_playback_embed_page_description":"Video playback page for: {viconst}","video_playback_unmute_button":"Tap to unmute","winnersFeature_winner_signpost":"WINNER","winnersFeature_no_winners_announced":"No winners announced yet.","appUpsell_title":"For Maximum IMDb, view in the app","appUpsell_content_lineOne":"Get notified of new trailers","appUpsell_content_lineTwo":"Rate movies and TV shows","appUpsell_content_lineThree":"Track what you want to watch next","appUpsell_download":"Download IMDb app","appUpsell_cancel":"Continue to site","title_main_cast_characterName_with_as":"as {characterName}","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_title":"Most anticipated Indian movies and shows","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_description":"Percentage shows amount of top page views.","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_footer":"Updates approximately every 20 minutes."}},"locale":"en-US"}},"pageProps":{"tconst":"tt10838180"},"urqlState":{"217873430":{"data":{"videos":[{"id":"vi4206674713","runtime":{"value":170,"unit":"SECONDS","__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"width":1920,"height":1080,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","__typename":"Thumbnail"},"name":{"value":"Highly Anticipated Movies and TV Shows to Watch in October 2021","__typename":"LocalizedString"},"primaryTitle":{"id":"tt15433002","titleText":{"text":"Highly Anticipated Movies and TV Shows in October 2021","isOriginalTitle":true,"__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"Highly Anticipated Movies and TV Shows in October 2021","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTAwMDZjN2MtMTllNi00ZWY1LWEzYTctYTM3YWI1MTJmOWJiXkEyXkFqcGdeQXVyMzk0NzQ5MjU@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"What to Watch (2020)","__typename":"Markdown"},"height":1192,"width":804,"__typename":"Image"},"series":{"series":{"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDYwOWUyMDItZTlkZi00YzYxLThlMmMtMzM5Yzk2NjVkZDliXkEyXkFqcGdeQXVyNjMwMzc3MjE@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"What to Watch (2020)","__typename":"Markdown"},"height":1000,"width":675,"__typename":"Image"},"__typename":"Title"},"__typename":"Series"},"__typename":"Title"},"__typename":"Video"}]}},"235299003":{"data":{"title":{"id":"tt10838180","wins":{"total":0,"__typename":"AwardNominationConnection"},"nominations":{"total":1,"__typename":"AwardNominationConnection"},"prestigiousAwardSummary":null,"ratingsSummary":{"topRanking":null,"__typename":"RatingsSummary"},"episodes":null,"videos":{"total":6,"__typename":"TitleRelatedVideosConnection"},"videoStrip":{"edges":[{"node":{"id":"vi4021601049","contentType":{"displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"Trailer #1","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":173,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":2700,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTMyNjA2NjgtYjU3OS00MGVhLWJlMWItNDMzZGVmNWQwZjgzXkEyXkFqcGdeQXNuZXNodQ@@._V1_.jpg","width":4800,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"},{"node":{"id":"vi867615513","contentType":{"displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"The Matrix Resurrections","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":179,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":1080,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTY5YWM5N2ItMjMxOC00OTBmLTlmY2YtMTcyODFhMWQ0ZTQzXkEyXkFqcGdeQVRoaXJkUGFydHlJbmdlc3Rpb25Xb3JrZmxvdw@@._V1_.jpg","width":1920,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"},{"node":{"id":"vi4053910297","contentType":{"displayName":{"value":"Clip","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"New on HBO Max","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":61,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":720,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzM2MWNlYmQtYTVkNS00OThhLWE3NmUtOTM0NTEzN2I4YjFlXkEyXkFqcGdeQWRvb2xpbmhk._V1_.jpg","width":1280,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"},{"node":{"id":"vi2412625689","contentType":{"displayName":{"value":"Clip","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"What We Know About 'The Matrix 4' ... So Far","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":229,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":1080,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA5M2UyYjMtNWIxNy00OGQ0LTg2MWQtNzUzYTZlMTNiNGFmXkEyXkFqcGdeQWxpenpp._V1_.jpg","width":1919,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"},{"node":{"id":"vi1505542169","contentType":{"displayName":{"value":"Promo","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"HBO Max 2021 Same Day Premieres, New Originals and More","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":60,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":1080,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmJmNGI5MTgtOTZhMC00ODM4LWExOGEtZDgxNzE1NDBlYTZlXkEyXkFqcGdeQXRyYW5zY29kZS13b3JrZmxvdw@@._V1_.jpg","width":1920,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"},{"node":{"id":"vi2003288345","contentType":{"displayName":{"value":"Promo","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"HBO Max: Same Day Premieres Trailer","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":107,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":790,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzEwOGMwZjYtNzdkMy00OWIwLTkyZTMtNDYzMTA5NjdjMzFjXkEyXkFqcGdeQXZ3ZXNsZXk@._V1_.jpg","width":1405,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"}],"__typename":"VideoConnection"},"titleMainImages":{"total":38,"edges":[{"node":{"id":"rm2299851521","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjdhMzllODItNmQ2My00NjFjLTg5NDEtZjdkM2IxOWM1NTkwXkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Keanu Reeves in The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2700,"width":6545,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm706016001","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjNjNjI1NzctYjczYy00NjkwLWI5ZmItMDQxYzBiMzU3MWM2XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss in The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2700,"width":5344,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm4177982209","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmYwZGI1Y2QtMjA4Mi00MTc0LTk4ZTctMmNlZTJlN2E1Y2UwXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Keanu Reeves in The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":630,"width":1200,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm773124865","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRmZTA3NzAtN2RlZC00Mjc1LTllZDQtNDc0YTYzZmM4ZTQ1XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":4096,"width":2764,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm623637249","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTQ5YjkyZWYtNzUyNC00MjM3LWFhNWUtNDcxNzNiZGFlNzI2XkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","caption":{"plainText":"The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":1500,"width":1012,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm2193158145","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTgzMjIyYWMtMjkyMi00MmQ5LTg2NGEtZTY4YmMwNDE1ZjJjXkEyXkFqcGdeQXVyMTI2ODg1NjA5._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Carrie-Anne Moss in The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":1072,"width":1320,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3855413249","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2IyZGJmMzYtZmE3MS00OWI5LThkM2YtYmYzZmU4NzY4YjgxXkEyXkFqcGdeQXVyOTQ2MjQ3MTI@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":792,"width":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm2580344833","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZGYyOTI2ZjctN2I0Mi00MzAxLWEyZTctZWNjMWRlMTBiZGNiXkEyXkFqcGdeQXVyOTQ2MjQ3MTI@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss in The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":788,"width":1684,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm2664230913","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjkzMGExMjktMGVmMi00ZDAwLThjZjUtZjhlNzFkMTE3MDlhXkEyXkFqcGdeQXVyOTQ2MjQ3MTI@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":765,"width":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm2479681537","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzQ4MGUzZjgtOGRkZS00NDRiLWIyODMtZTNiNWQyYTZiZDkyXkEyXkFqcGdeQXVyOTQ2MjQ3MTI@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Keanu Reeves and Yahya Abdul-Mateen II in The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":788,"width":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm2295132161","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDc5OTA4NWYtMjNmOC00MDdmLWI0MjktMzk1OTU2OGZmZTAzXkEyXkFqcGdeQXVyOTQ2MjQ3MTI@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Keanu Reeves and Yahya Abdul-Mateen II in The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":778,"width":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm2328686593","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDc1NGNkYjAtMDczNi00YWRmLTgwNDktNGI0NDljMTZhMjZjXkEyXkFqcGdeQXVyOTQ2MjQ3MTI@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Keanu Reeves and Jessica Henwick in The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":777,"width":1793,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm2395795457","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjc3OGJiNDMtMDRkZC00OTE1LWE0ODQtMjkxNTc0MWRlNDI2XkEyXkFqcGdeQXVyOTQ2MjQ3MTI@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Jessica Henwick in The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"height":768,"width":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"}],"__typename":"ImageConnection"},"productionStatus":{"currentProductionStage":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStage"},"productionStatusHistory":[{"status":{"id":"pre_production","text":"Pre-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"production_unknown","text":"Production Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"}],"restriction":null,"__typename":"ProductionStatusDetails"},"primaryImage":{"id":"rm773124865","__typename":"Image"},"imageUploadLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/image/tt10838180/add?bus=imdb\u0026return_url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fclose_me\u0026site=web","__typename":"ContributionLink"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"canHaveEpisodes":false,"cast":{"edges":[{"node":{"name":{"id":"nm0000207","nameText":{"text":"Christina Ricci","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjUzMzk5NzcyNV5BMl5BanBnXkFtZTcwNzQ1NjkzNw@@._V1_.jpg","width":1361,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm1712005","nameText":{"text":"Ellen Hollman","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDJlYTNkNTUtMjEwNC00ZmUwLWEwNTQtNzNhMDNjYzEwMWI0XkEyXkFqcGdeQXVyOTQ4NDc0NA@@._V1_.jpg","width":2718,"height":3322,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0000586","nameText":{"text":"Jada Pinkett Smith","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYzOTE1MjQ0OF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzczNTkwNjE@._V1_.jpg","width":1348,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Niobe","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm2676147","nameText":{"text":"Jonathan Groff","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUzMDM1NzkxN15BMl5BanBnXkFtZTgwOTg0MzMwNDI@._V1_.jpg","width":1535,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm1231899","nameText":{"text":"Priyanka Chopra Jonas","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxNzUwNjExOV5BMl5BanBnXkFtZTcwNDUyMTUxNw@@._V1_.jpg","width":2048,"height":1529,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"as Priyanka Chopra","__typename":"CreditedAsCreditAttribute"}],"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0000439","nameText":{"text":"Neil Patrick Harris","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUxNjQ4MjU5Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwMTY5NzAzNw@@._V1_.jpg","width":1567,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0076780","nameText":{"text":"Daniel Bernhardt","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOWYxZWI5YTUtMjViOS00NGNjLTk4MzMtYjI5MWU0Y2M2YzY3XkEyXkFqcGdeQXVyMTI0MTY0OTAz._V1_.jpg","width":2005,"height":2506,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Agent Johnson","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0933727","nameText":{"text":"Lambert Wilson","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU3NDQ5MjYzOF5BMl5BanBnXkFtZTcwMzU5OTEzMw@@._V1_.jpg","width":1343,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Merovingian","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0726262","nameText":{"text":"Max Riemelt","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcxODA0MzUwM15BMl5BanBnXkFtZTcwMTgzNTMyNQ@@._V1_.jpg","width":2048,"height":1364,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm2057853","nameText":{"text":"Eréndira Ibarra","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDI2ODQyNzA0NV5BMl5BanBnXkFtZTgwMTcwNTExNzE@._V1_.jpg","width":2880,"height":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm1668284","nameText":{"text":"Brian J. Smith","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDljMDk4ZjItOGUzNC00MDc2LTg5MmMtZTA3ODNkZDJlZDlhXkEyXkFqcGdeQXVyNTU5MjI4Mg@@._V1_.jpg","width":3900,"height":5181,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0394286","nameText":{"text":"Telma Hopkins","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAyNzAzNzQ3NV5BMl5BanBnXkFtZTYwNTYyODYz._V1_.jpg","width":261,"height":400,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm2255271","nameText":{"text":"Andrew Lewis Caldwell","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWJjMWJlM2MtZTEyMS00MDM0LWJkNGQtMTMyNjQ1N2YxODQyXkEyXkFqcGdeQXVyNDU5NDI0Mjg@._V1_.jpg","width":1170,"height":1978,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"as Andrew Caldwell","__typename":"CreditedAsCreditAttribute"}],"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm1128414","nameText":{"text":"Ian Pirie","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzc1YTU4M2YtNjNiMy00NmNjLTgxNDEtM2U0ZjQ1NGVhNmZhXkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@._V1_.jpg","width":3840,"height":5760,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Lieutenant","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm5255496","nameText":{"text":"Toby Onwumere","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWFlYzRmODMtMzI4ZC00YzMwLTkyYWYtYTQyNDA3MWJlMTI4XkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@._V1_.jpg","width":3100,"height":4657,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm5181589","nameText":{"text":"Chris Reid","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTBlMDJjOWMtZjc1OC00MDBiLThkYTgtNGQ0N2VkNzAyNWJiXkEyXkFqcGdeQXVyMjg3ODc0ODY@._V1_.jpg","width":800,"height":1200,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"as Chris Sean Reid","__typename":"CreditedAsCreditAttribute"}],"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"}],"__typename":"CreditConnection"},"principalCast":[{"credits":[{"name":{"id":"nm0000206","nameText":{"text":"Keanu Reeves","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTkzODI4MDMtNDNmZC00NDZlLWFmNTktNDRhOWE2YzhlZTQ2XkEyXkFqcGdeQXVyMTE1MTYxNDAw._V1_.jpg","width":736,"height":926,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Neo","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm0005251","nameText":{"text":"Carrie-Anne Moss","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYxMjgwNzEwOF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTQ0NzI5Ng@@._V1_.jpg","width":1547,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Trinity","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm5584344","nameText":{"text":"Yahya Abdul-Mateen II","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzAzZmFmMjAtYTE1Yy00ZWViLWE2YWYtYjUzZWE3MDVlMWIwXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_.jpg","width":2767,"height":4000,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Morpheus","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm3725055","nameText":{"text":"Jessica Henwick","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTk2NmFjNzQtYTNiNy00ODk5LWE4NGUtZTFjNjI4N2JjZDMxXkEyXkFqcGdeQXVyMTAwODk1MDk@._V1_.jpg","width":2781,"height":3576,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Bugs","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"creators":[],"directors":[{"totalCredits":1,"category":{"text":"Director","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"id":"nm0905154","nameText":{"text":"Lana Wachowski","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"writers":[{"totalCredits":4,"category":{"text":"Writers","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"id":"nm0905154","nameText":{"text":"Lana Wachowski","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"based on characters created by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"},{"name":{"id":"nm3290967","nameText":{"text":"David Mitchell","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"},{"name":{"id":"nm3097752","nameText":{"text":"Aleksandar Hemon","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"isAdult":false,"moreLikeThisTitles":{"edges":[{"node":{"id":"tt0133093","titleText":{"text":"Matrix","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Matrix","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm525547776","width":2100,"height":3156,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzQzOTk3OTAtNDQ0Zi00ZTVkLWI0MTEtMDllZjNkYzNjNTc4L2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":1999,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":8.7,"voteCount":1760109,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":8160,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"16","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":{"additionalWatchOptionsCount":1,"__typename":"PrimaryWatchOption"},"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt0242653","titleText":{"text":"The Matrix Revolutions","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Matrix Revolutions","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm1810127616","width":2200,"height":3251,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzNlZTZjMDctZjYwNi00NzljLWIwN2QtZWZmYmJiYzQ0MTk2XkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2003,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.8,"voteCount":468127,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":7740,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"16","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":{"additionalWatchOptionsCount":1,"__typename":"PrimaryWatchOption"},"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt0234215","titleText":{"text":"Matrix Reloaded","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Matrix Reloaded","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm2235971328","width":800,"height":1200,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODE0MzZhZTgtYzkwYi00YmI5LThlZWYtOWRmNWE5ODk0NzMxXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2003,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":7.2,"voteCount":541460,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":8280,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"16","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":{"additionalWatchOptionsCount":1,"__typename":"PrimaryWatchOption"},"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt11286314","titleText":{"text":"Don't Look Up","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Don't Look Up","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3879072513","width":444,"height":620,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA5MzRmZDEtYTRjNi00YTc3LTllZWUtYzc1Njg2Y2YwZDljXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":8700,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt9639470","titleText":{"text":"Last Night in Soho","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Last Night in Soho","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3508989953","width":1013,"height":1500,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjgwZDIwY2MtNGZlNy00NGRlLWFmNTgtOTBkZThjMDUwMGJhXkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":7.3,"voteCount":632,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6960,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"16","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt0366179","titleText":{"text":"The Second Renaissance Part I","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"short","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Second Renaissance Part I","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm1619718913","width":500,"height":750,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGY0OGM3NDctYWZhNy00OWM4LWEzZDEtYWVlOTRlNjg2N2ZkXkEyXkFqcGdeQXVyNjI2OTgxNzY@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2003,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":8.1,"voteCount":6692,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":540,"__typename":"Runtime"},"certificate":null,"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10366206","titleText":{"text":"John Wick: Chapter 4","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"John Wick: Chapter 4","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3779641345","width":600,"height":900,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDJiNTUyZWQtNGFkNy00ODhkLWJkNWMtOTI1ODhhYmNiYzU0XkEyXkFqcGdeQXVyMTMxNTMyNDQw._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2022,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt12800524","titleText":{"text":"Encounter","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Encounter","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm4010406657","width":1384,"height":2048,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDlhNWZiMjQtMmY0OC00YTViLWI5NjktYjA5YzE4NThiZDNlXkEyXkFqcGdeQXVyMTAyMjQ3NzQ1._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.9,"voteCount":88,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6480,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt0350934","titleText":{"text":"Final Flight of the Osiris","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"short","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Final Flight of the Osiris","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm2948011776","width":736,"height":1097,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmU0MWNlNDktNDkyNy00MzFlLThjY2EtZDMzY2M3YzM0OThjXkEyXkFqcGdeQXVyNzg5OTk2OA@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2003,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":7.6,"voteCount":7409,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":540,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"12","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt13984924","titleText":{"text":"Fauci","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Fauci","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm1224471297","width":511,"height":755,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWRiYTJiOWUtZjQxNC00NTY4LTgzZmQtODk5OTRmNWQwNWYwXkEyXkFqcGdeQXVyMTAyMjQ3NzQ1._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":2.1,"voteCount":1867,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6240,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"PG-13","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10160804","titleText":{"text":"Hawkeye","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"tvMiniSeries","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Hawkeye","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm1652813825","width":1688,"height":2500,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjA3YTNiNWEtMTM0MC00MWQ5LWE5Y2EtMzk1MDcxOGJhMjVjXkEyXkFqcGdeQXVyODIyOTEyMzY@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":3600,"__typename":"Runtime"},"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":true,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt0368575","titleText":{"text":"The Second Renaissance Part II","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"short","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Second Renaissance Part II","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm1788194816","width":1999,"height":1182,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTM1NTIzMDgyMl5BMl5BanBnXkFtZTcwNDU2NTIyNw@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2003,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":8.1,"voteCount":5889,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":600,"__typename":"Runtime"},"certificate":null,"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"}],"__typename":"MoreLikeThisConnection"},"summaries":{"edges":[],"__typename":"PlotConnection"},"outlines":{"edges":[{"node":{"plotText":{"plaidHtml":"The plot is currently unknown.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Plot"},"__typename":"PlotEdge"}],"__typename":"PlotConnection"},"synopses":{"edges":[],"__typename":"PlotConnection"},"storylineKeywords":{"edges":[{"node":{"legacyId":"fourth-part","text":"fourth part","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"cyberpunk","text":"cyberpunk","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"part-of-series","text":"part of series","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"sequel","text":"sequel","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"gore","text":"gore","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"}],"total":11,"__typename":"TitleKeywordConnection"},"taglines":{"edges":[{"node":{"text":"It's been another life, beyond the one...","__typename":"Tagline"},"__typename":"TaglineEdge"}],"total":2,"__typename":"TaglineConnection"},"genres":{"genres":[{"id":"Action","text":"Action","__typename":"Genre"},{"id":"Sci-Fi","text":"Sci-Fi","__typename":"Genre"}],"__typename":"Genres"},"certificate":null,"parentsGuide":{"guideItems":{"total":0,"__typename":"ParentsGuideConnection"},"__typename":"ParentsGuide"},"triviaTotal":{"total":25,"__typename":"TriviaConnection"},"trivia":{"edges":[{"node":{"text":{"plaidHtml":"\u003ca class=\"ipc-md-link ipc-md-link--entity\" href=\"/name/nm0915989/?ref_=tt_trv_trv\"\u003eHugo Weaving\u003c/a\u003e was originally approached to reprise his role as Agent Smith, but he had to turn it down due to scheduling conflicts with other films.","__typename":"Markdown"},"trademark":null,"relatedNames":null,"__typename":"TitleTrivia"},"__typename":"TriviaEdge"}],"__typename":"TriviaConnection"},"goofsTotal":{"total":0,"__typename":"GoofConnection"},"goofs":{"edges":[],"__typename":"GoofConnection"},"quotesTotal":{"total":5,"__typename":"TitleQuoteConnection"},"quotes":{"edges":[{"node":{"lines":[{"characters":[{"character":"Neo","name":{"id":"nm0000206","__typename":"Name"},"__typename":"TitleQuoteCharacter"}],"text":"Hi!","stageDirection":null,"__typename":"TitleQuoteLine"},{"characters":[{"character":"Trinity","name":{"id":"nm0005251","__typename":"Name"},"__typename":"TitleQuoteCharacter"}],"text":"...Have we met?","stageDirection":null,"__typename":"TitleQuoteLine"}],"__typename":"TitleQuote"},"__typename":"TitleQuoteEdge"}],"__typename":"TitleQuoteConnection"},"crazyCredits":{"edges":[{"node":{"text":{"plaidHtml":"The Warner Bros logo is green on a gray sky, and the Village Roadshow logo is green. ","__typename":"Markdown"},"__typename":"CrazyCredit"},"__typename":"CrazyCreditEdge"}],"__typename":"CrazyCreditConnection"},"alternateVersions":{"total":0,"edges":[],"__typename":"AlternateVersionConnection"},"connections":{"edges":[{"node":{"associatedTitle":{"id":"tt15432518","releaseYear":{"year":2021,"__typename":"YearRange"},"titleText":{"text":"Taking the Alice Pill","__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"Taking the Alice Pill","__typename":"TitleText"},"series":{"series":{"titleText":{"text":"AniMat's Crazy Cartoon Cast","__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"AniMat's Crazy Cartoon Cast","__typename":"TitleText"},"__typename":"Title"},"__typename":"Series"},"__typename":"Title"},"category":{"text":"Featured in","__typename":"TitleConnectionCategory"},"__typename":"TitleConnection"},"__typename":"TitleConnectionEdge"}],"__typename":"TitleConnectionConnection"},"soundtrack":{"edges":[],"__typename":"SoundtrackConnection"},"titleText":{"text":"Matrix Resurrections","__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"The Matrix Resurrections","__typename":"TitleText"},"releaseYear":{"year":2021,"__typename":"YearRange"},"reviews":{"total":0,"__typename":"ReviewsConnection"},"featuredReviews":{"edges":[],"__typename":"ReviewsConnection"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"iframeAddReviewLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/review/tt10838180/add?bus=imdb\u0026return_url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fclose_me\u0026site=web","__typename":"ContributionLink"},"faqsTotal":{"total":3,"__typename":"FaqConnection"},"faqs":{"edges":[{"node":{"id":"fq0110799","question":{"plainText":"Besides Keanu Reeves and Carrie Moss, will any of the previous actors appear in this (Laurence Fishburn, Hugo Weaving, etc.)?","__typename":"Markdown"},"__typename":"Faq"},"__typename":"FaqEdge"}],"__typename":"FaqConnection"},"releaseDate":{"day":23,"month":12,"year":2021,"country":{"id":"DE","text":"Germany","__typename":"LocalizedDisplayableCountry"},"__typename":"ReleaseDate"},"countriesOfOrigin":{"countries":[{"id":"US","text":"United States","__typename":"CountryOfOrigin"}],"__typename":"CountriesOfOrigin"},"detailsExternalLinks":{"edges":[],"total":0,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"spokenLanguages":{"spokenLanguages":[{"id":"en","text":"English","__typename":"SpokenLanguage"}],"__typename":"SpokenLanguages"},"akas":{"edges":[{"node":{"text":"Project Ice Cream","__typename":"Aka"},"__typename":"AkaEdge"}],"__typename":"AkaConnection"},"filmingLocations":{"edges":[{"node":{"text":"Berlin, Germany","__typename":"FilmingLocation"},"__typename":"FilmingLocationEdge"}],"total":4,"__typename":"FilmingLocationConnection"},"production":{"edges":[{"node":{"company":{"id":"co0108864","companyText":{"text":"Village Roadshow Pictures","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0024939","companyText":{"text":"NPV Entertainment","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0019968","companyText":{"text":"Silver Pictures","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"}],"__typename":"CompanyCreditConnection"},"companies":{"total":43,"__typename":"CompanyCreditConnection"},"productionBudget":null,"lifetimeGross":null,"openingWeekendGross":null,"worldwideGross":null,"technicalSpecifications":{"soundMixes":{"items":[{"id":"dolby_atmos","text":"Dolby Atmos","attributes":[],"__typename":"SoundMix"}],"__typename":"SoundMixes"},"aspectRatios":{"items":[{"aspectRatio":"2.39 : 1","attributes":[],"__typename":"AspectRatio"}],"__typename":"AspectRatios"},"colorations":{"items":[{"id":"color","text":"Color","attributes":[],"__typename":"Coloration"}],"__typename":"Colorations"},"__typename":"TechnicalSpecifications"},"runtime":null,"series":null,"news":{"edges":[{"node":{"id":"ni63426631","articleTitle":{"plainText":"‘The Matrix Resurrections’ to Have U.S. Premiere in San Francisco (Exclusive)","__typename":"Markdown"},"date":"2021-09-22T14:38:51Z","image":{"caption":{"plainText":"Image","__typename":"Markdown"},"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDAxYmQ0ZmYtOTkwOS00Y2QxLWFjYTEtOTRkOTM4ODgyNzY2XkEyXkFqcGdeQXVyMTE0MzQwMjgz._V1_.jpg","height":900,"width":1600,"__typename":"Image"},"source":{"homepage":{"label":"Variety Film + TV","__typename":"NewsLink"},"__typename":"NewsSource"},"__typename":"News"},"__typename":"NewsEdge"},{"node":{"id":"ni63424731","articleTitle":{"plainText":"First Peacemaker Footage Revealed: John Cena Reprises His The Suicide Squad Character","__typename":"Markdown"},"date":"2021-09-20T15:25:49Z","image":{"caption":{"plainText":"James Gunn","__typename":"Markdown"},"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTYxMDgzMjA5OV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzMwMTUxNw@@._V1_.jpg","height":2048,"width":1530,"__typename":"Image"},"source":{"homepage":{"label":"Slash Film","__typename":"NewsLink"},"__typename":"NewsSource"},"__typename":"News"},"__typename":"NewsEdge"}],"__typename":"NewsConnection"},"contributionQuestions":{"contributionLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/answers","__typename":"ContributionQuestionsLink"},"edges":[],"__typename":"QuestionConnection"},"__typename":"Title"}}},"2010041363":{"data":{"title":{"id":"tt10838180","productionStatus":{"currentProductionStage":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStage"},"productionStatusHistory":[{"status":{"id":"pre_production","text":"Pre-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"production_unknown","text":"Production Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"}],"restriction":null,"__typename":"ProductionStatusDetails"},"canHaveEpisodes":false,"series":null,"titleText":{"text":"Matrix Resurrections","__typename":"TitleText"},"titleType":{"text":"Movie","id":"movie","isSeries":false,"isEpisode":false,"__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Matrix Resurrections","__typename":"TitleText"},"certificate":null,"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"releaseDate":{"day":23,"month":12,"year":2021,"__typename":"ReleaseDate"},"runtime":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"meterRanking":{"currentRank":28,"rankChange":{"changeDirection":"DOWN","difference":23,"__typename":"MeterRankChange"},"__typename":"TitleMeterRanking"},"primaryImage":{"id":"rm773124865","width":2764,"height":4096,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRmZTA3NzAtN2RlZC00Mjc1LTllZDQtNDc0YTYzZmM4ZTQ1XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"The Matrix Resurrections (2021)","__typename":"Markdown"},"__typename":"Image"},"images":{"total":38,"__typename":"ImageConnection"},"videos":{"total":6,"__typename":"TitleRelatedVideosConnection"},"primaryVideos":{"edges":[{"node":{"id":"vi4021601049","isMature":false,"contentType":{"id":"amzn1.imdb.video.contenttype.trailer","displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"thumbnail":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTMyNjA2NjgtYjU3OS00MGVhLWJlMWItNDMzZGVmNWQwZjgzXkEyXkFqcGdeQXNuZXNodQ@@._V1_.jpg","height":2700,"width":4800,"__typename":"Thumbnail"},"runtime":{"value":173,"__typename":"VideoRuntime"},"description":{"value":"From visionary filmmaker Lana Wachowski comes 'The Matrix Resurrections,' the long-awaited fourth film in the groundbreaking franchise that redefined a genre. The new film reunites original stars Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss in the iconic roles they made famous, Neo and Trinity.\r\n\r\n'The Matrix Resurrections' releases in theaters and on HBO Max December 22","language":"en","__typename":"LocalizedString"},"name":{"value":"Trailer #1","language":"en","__typename":"LocalizedString"},"playbackURLs":[{"displayName":{"value":"480p","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"video/mp4","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi4021601049/1434659607842-pgv4ql-1631197029250.mp4?Expires=1632954751\u0026Signature=QPJkqbcXVuKYs0BxXGuaAlCHegXkEZulckDzgD97RCzuyPUYYZCs-ziVrrpfKxSChDdvLe6h4cqsmnZd5LkkF~XMTlwv7UjxFTL7eEv~tPmQGC2UPqHqMImZBFXE6uqlqHR0gV-j-njgmH~xfTxTYTJIvpza-FnL2CtH-SI6A5al6DWKrPzmJBAm7isJ0NTVgH5n8OhFCBsBDW-fQUgr7wEXqlnwmTU2q6URMEuiElHo9pPJR1TUe8GH9dN4u3CinQ~blJNfar2v-8nFJioj~C0J4BLi41fmp1kSa~DxfKWsJvSONGZr0lLtqfHgMZgU7uARyINixoQDvs5C224CvQ__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"},{"displayName":{"value":"SD","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"video/mp4","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi4021601049/1434659454657-dx9ykf-1631197029250.mp4?Expires=1632954751\u0026Signature=HlIR8AWY0~TbQbU36sl3A7mAe3OxlA3NAzpM3EhwMzApCL43MQWQeSCJeUCoPeemxBhVaIJWiqvT6BBwA8hgS1svL9ikmS~oFCOuu7lDk~RGxryO8ekRM0A0K1WQpFDEhksEC-A0zD09lGDNcl7pbZe7cn3pLFSVp4zuYFNXKrsKEhQsas8HQ6hM1agcJzCTJ5RMNa3OdMFxIHrbYlOSXo~lkhjDkLvBnW~jJPFqk7NlJ7dwxIWrvCBe4JfAHBrlcK2k6l4gHLmKh7bW5xb1jupWXowwlqzB0pS402EDdmncYLiO1ijDrBUNALZpIeMC672M4v5n~UlCqtkJ1VRm3g__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"}],"previewURLs":[{"displayName":{"value":"AUTO","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"application/x-mpegurl","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi4021601049/hls-preview-08e8fbc1-7057-4005-978c-d6d6bf68ec12.m3u8?Expires=1632954751\u0026Signature=cXJPMCfEkPmGcU3xLnI5ttnsQdUGRn8qUny4gaO38D82XjgellumHzP-qauER7Nh1LTTUILstrdk2tqW4DWGK0Td1YDQa~U4EHAjfHvNLkjTlVFaNmQEMcQyQ2P-rnzIsudKPwu~HiRXB0z9QiLkQsuALGhAzTsEapJgoaVqSl~Or9VRK-jAfouqiely-Dh2Db8WyqeBpbrWxQUx1KuIxqZnrk5Ih~1C3KpxC249C58ITsz7NeG6SC5L7psMAsr8R~QPg8TpOXwq1zu4l3hh3eWwOqyjNff7nwvj2N7blgu9Lf7y2LD4-ZvuSNOs2zwzxSnXJcu2OWyCYrsPHaagYg__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"}],"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"}],"__typename":"VideoConnection"},"externalLinks":{"total":26,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"metacritic":null,"keywords":{"total":11,"edges":[{"node":{"text":"fourth part","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"cyberpunk","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"part of series","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"sequel","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"gore","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"}],"__typename":"TitleKeywordConnection"},"genres":{"genres":[{"text":"Action","id":"Action","__typename":"Genre"},{"text":"Sci-Fi","id":"Sci-Fi","__typename":"Genre"}],"__typename":"Genres"},"plot":{"plotText":{"plainText":"The plot is currently unknown.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Plot"},"credits":{"total":1051,"__typename":"CreditConnection"},"principalCredits":[{"totalCredits":1,"category":{"text":"Director","id":"director","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Lana Wachowski","__typename":"NameText"},"id":"nm0905154","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"},{"totalCredits":4,"category":{"text":"Writers","id":"writer","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Lana Wachowski","__typename":"NameText"},"id":"nm0905154","__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"based on characters created by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"},{"name":{"nameText":{"text":"David Mitchell","__typename":"NameText"},"id":"nm3290967","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"},{"name":{"nameText":{"text":"Aleksandar Hemon","__typename":"NameText"},"id":"nm3097752","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"},{"totalCredits":40,"category":{"text":"Stars","id":"cast","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Keanu Reeves","__typename":"NameText"},"id":"nm0000206","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"},{"name":{"nameText":{"text":"Carrie-Anne Moss","__typename":"NameText"},"id":"nm0005251","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"},{"name":{"nameText":{"text":"Yahya Abdul-Mateen II","__typename":"NameText"},"id":"nm5584344","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"reviews":{"total":0,"__typename":"ReviewsConnection"},"criticReviewsTotal":{"total":4,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"triviaTotal":{"total":25,"__typename":"TriviaConnection"},"meta":{"canonicalId":"tt10838180","__typename":"TitleMeta","publicationStatus":"PUBLISHED"},"castPageTitle":{"edges":[{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Keanu Reeves","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Carrie-Anne Moss","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Yahya Abdul-Mateen II","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Jessica Henwick","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"}],"__typename":"CreditConnection"},"creatorsPageTitle":[],"directorsPageTitle":[{"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Lana Wachowski","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"production":{"edges":[{"node":{"company":{"id":"co0108864","companyText":{"text":"Village Roadshow Pictures","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0024939","companyText":{"text":"NPV Entertainment","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0019968","companyText":{"text":"Silver Pictures","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"}],"__typename":"CompanyCreditConnection"},"featuredReviews":{"edges":[],"__typename":"ReviewsConnection"},"__typename":"Title"}}},"2408153983":{"data":{"renderedMarkdown":{"markdown":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","plaidHtml":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","__typename":"Markdown"}}},"3953455874":{"data":{"renderedMarkdown":{"markdown":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","plaidHtml":"If you need a break from the spooks and scares of October, we\u0026#39;ve filled your Watchlist with titles you won\u0026#39;t want to miss, including \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt2382320/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eNo Time to Die\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt1160419/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eDune\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, and more.","__typename":"Markdown"}}}},"cmsContext":{"transformedPlacements":{"right-3":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","generatedPrefix":"tt_eds_right-3_sw_pks_netflix_r","slotName":"right-3"},"symphonyMetadata":{"requestId":"HJCW3J9W4KC3RTPT0JB7","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"132-9016527-1587352","contentId":"e26660e9-7338-46fc-9204-90881b4e9eec","creativeId":"5939514a-844f-4e8e-8b8b-45ecbbb058a1","placementId":"360c10d2-094e-4a51-9a39-cd703629f115","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null},"transformedArguments":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","generatedPrefix":"tt_eds_right-3_sw_pks_netflix_r","slotName":"right-3","refTag":"sw_pks_netflix_r","errors":[{"code":"ConstTypeUnavailable","context":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","generatedPrefix":"tt_eds_right-3_sw_pks_netflix_r","slotName":"right-3"}}],"displayTitle":"Most Anticipated Netflix Releases","iconName":"list","description":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","overlayCaption":"editorialSingle_label_list","callToActionText":"See the full list","callToActionUrl":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","linkedImages":[{"imageModel":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","caption":"View list","maxHeight":230,"maxWidth":307},"link":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481"}]}},"right-5":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"urlLabel":"Watch the video","01_image_size":"lsc_medium","01_image_imageId":"vi4206674713","heading":"What to Watch in October","blurbContent":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","blurbPosition":"bottom","01_image_imageIdOverride":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","01_image_relatedListId":"ls081395803","widgetref":"sw_wtw_oct21_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/","generatedPrefix":"tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r","slotName":"right-5"},"symphonyMetadata":{"requestId":"HJCW3J9W4KC3RTPT0JB7","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"132-9016527-1587352","contentId":"8c1280cf-8a00-4c93-b535-2201147e883d","creativeId":"adbd3d9a-daec-4cbe-8e41-fe0071f56419","placementId":"6ef5887c-f57c-416e-92c6-46fc63c3528e","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null},"transformedArguments":{"urlLabel":"Watch the video","01_image_size":"lsc_medium","01_image_imageId":"vi4206674713","heading":"What to Watch in October","blurbContent":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","blurbPosition":"bottom","01_image_imageIdOverride":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","01_image_relatedListId":"ls081395803","widgetref":"sw_wtw_oct21_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/","generatedPrefix":"tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r","slotName":"right-5","refTag":"sw_wtw_oct21_r","errors":[],"displayTitle":"What to Watch in October","iconName":"play-circle-outline","description":"If you need a break from the spooks and scares of October, we\u0026#39;ve filled your Watchlist with titles you won\u0026#39;t want to miss, including \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt2382320/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eNo Time to Die\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt1160419/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eDune\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, and more.","overlayCaption":"2:50","callToActionText":"Watch the video","callToActionUrl":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/","linkedImages":[{"imageModel":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","maxWidth":307,"maxHeight":230,"caption":""},"link":"/video/vi4206674713?listId=ls081395803"}]},"queryTypeFlags":{"video":true}}}}},"page":"/title/[id]","query":{"id":"tt10838180"},"buildId":"arTV7mcF3VpOh5Z5mM27V","assetPrefix":"https://d1zcggttmijv1z.cloudfront.net","runtimeConfig":{"sidecarHost":"https://imdb-next-sidecar.iad.amazon.com","env":"production","stage":"Prod","graphQLEndpoint":"https://api.graphql.imdb.com/","graphQLTimeout":"11000 # 10 seconds + 1 buffer."},"isFallback":false,"dynamicIds":["0UbL","6T/r","Dmcc","SSM8","WRJv","nDM3","ob7U","pjwt","tD+7","061g","1LhI","8h3H","EMob","KYZq","OjFY","c4DU","gC6y","gfXT","y0U9","3rSr","71vk","72kt","Aq3O","JCp1","N/Wp","NLce","OOo1","T0EN","dlrR","hD0A","oyrK","vnmo","w4lw","MGmp","bAf/","fJ2e","nwPH","BAoe","BQag","Ctrv","U2Lc","ZAlC","g2tb","YDLf","2IcJ","FqYj","aHmq","SpsN","t/HE","70TD","ODUw","9kEt","A5cP","Vvj3","9C4p","PR/D","RsFS","OqvR","o6ef","QhX9"],"customServer":true,"gip":true,"appGip":true,"head":[["meta",{"name":"viewport","content":"width=device-width"}],["meta",{"charSet":"utf-8"}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["meta",{"property":"imdb:pageType","content":"title"}],["meta",{"property":"imdb:subPageType","content":"main"}],["meta",{"property":"imdb:pageConst","content":"tt10838180"}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["title",{"children":"Matrix Resurrections (2021) - IMDb"}],["meta",{"name":"description","content":"Matrix Resurrections: Directed by Lana Wachowski. With Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick. The plot is currently unknown.","data-id":"main"}],["script",{"type":"application/ld+json","dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"{\"@context\":\"https://schema.org\",\"@type\":\"Movie\",\"url\":\"/title/tt10838180/\",\"name\":\"The Matrix Resurrections\",\"alternateName\":\"Matrix Resurrections\",\"image\":\"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRmZTA3NzAtN2RlZC00Mjc1LTllZDQtNDc0YTYzZmM4ZTQ1XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_.jpg\",\"description\":\"The plot is currently unknown.\",\"genre\":[\"Action\",\"Sci-Fi\"],\"datePublished\":\"2021-12-23\",\"keywords\":\"fourth part,cyberpunk,part of series,sequel,gore\",\"trailer\":{\"@type\":\"VideoObject\",\"name\":\"Trailer #1\",\"embedUrl\":\"/video/imdb/vi4021601049\",\"thumbnail\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"contentUrl\":\"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTMyNjA2NjgtYjU3OS00MGVhLWJlMWItNDMzZGVmNWQwZjgzXkEyXkFqcGdeQXNuZXNodQ@@._V1_.jpg\"},\"thumbnailUrl\":\"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTMyNjA2NjgtYjU3OS00MGVhLWJlMWItNDMzZGVmNWQwZjgzXkEyXkFqcGdeQXNuZXNodQ@@._V1_.jpg\",\"description\":\"From visionary filmmaker Lana Wachowski comes \u0026apos;The Matrix Resurrections,\u0026apos; the long-awaited fourth film in the groundbreaking franchise that redefined a genre. The new film reunites original stars Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss in the iconic roles they made famous, Neo and Trinity.\\r\\n\\r\\n\u0026apos;The Matrix Resurrections\u0026apos; releases in theaters and on HBO Max December 22\"},\"actor\":[{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0000206/\",\"name\":\"Keanu Reeves\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0005251/\",\"name\":\"Carrie-Anne Moss\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm5584344/\",\"name\":\"Yahya Abdul-Mateen II\"}],\"director\":[{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0905154/\",\"name\":\"Lana Wachowski\"}],\"creator\":[{\"@type\":\"Organization\",\"url\":\"/company/co0108864/\"},{\"@type\":\"Organization\",\"url\":\"/company/co0024939/\"},{\"@type\":\"Organization\",\"url\":\"/company/co0019968/\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0905154/\",\"name\":\"Lana Wachowski\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm3290967/\",\"name\":\"David Mitchell\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm3097752/\",\"name\":\"Aleksandar Hemon\"}]}"}}],["meta",{"property":"og:url","content":"https://www.imdb.com/title/tt10838180/"}],["meta",{"property":"og:site_name","content":"IMDb"}],["meta",{"property":"og:title","content":"Matrix Resurrections (2021) - IMDb"}],["meta",{"property":"og:description","content":"Matrix Resurrections: Directed by Lana Wachowski. With Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick. The plot is currently unknown."}],["meta",{"property":"og:type","content":"video.movie"}],["meta",{"property":"og:image","content":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRmZTA3NzAtN2RlZC00Mjc1LTllZDQtNDc0YTYzZmM4ZTQ1XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg"}],["meta",{"property":"og:image:height","content":"1481.9102749638205"}],["meta",{"property":"og:image:width","content":"1000"}],["meta",{"property":"twitter:site","content":"@IMDb"}],["meta",{"property":"twitter:title","content":"Matrix Resurrections (2021) - IMDb"}],["meta",{"property":"twitter:description","content":"Matrix Resurrections: Directed by Lana Wachowski. With Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick. The plot is currently unknown."}],["meta",{"property":"twitter:card","content":"summary_large_image"}],["meta",{"property":"twitter:image","content":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRmZTA3NzAtN2RlZC00Mjc1LTllZDQtNDc0YTYzZmM4ZTQ1XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg"}],["meta",{"property":"twitter:image:alt","content":"Matrix Resurrections: Directed by Lana Wachowski. With Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick. The plot is currently unknown."}],["link",{"rel":"canonical","href":"https://www.imdb.com/title/tt10838180/"}],["meta",{"property":"imdb:pageType","content":"title"}],["meta",{"property":"imdb:subPageType","content":"main"}],["meta",{"property":"imdb:pageConst","content":"tt10838180"}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"src":"https://db187550c7dkf.cloudfront.net/jwplayer-unlimited-8.20.10/jwplayer.js","id":"next-jw-src"}]]}if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'LoadFooterJS', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'LoadFooterJS', {wb: 1}); } window.ue_ibe = (window.ue_ibe || 0) + 1; if (window.ue_ibe === 1) { (function(e,c){function h(b,a){f.push([b,a])}function g(b,a){if(b){var c=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement,d=e.createElement("script");d.async="async";d.src=b;d.setAttribute("crossorigin","anonymous");a&&a.onerror&&(d.onerror=a.onerror);a&&a.onload&&(d.onload=a.onload);c.insertBefore(d,c.firstChild)}}function k(){ue.uels=g;for(var b=0;b رای دهنده در IMDB

  10 /var ue_t0=ue_t0||+new Date(); wi

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Matrix Resurrections 2021 - در حال حاضر خلاصه داستانی از این فیلم منتشر نشده است…

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Prisoners of the Ghostland 2021

    Prisoners of the Ghostland 2021 poster

  ستارگان: Nicolas Cage Sofia Boutella Nick Cassavetes

  سال ساخت: 2021

  هماهنگ با: WEBDL, WEBRip, HDRip

  امتیاز 4.3 از 10 از 4.5K رای دهنده در IMDB

  10 /4.3

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Prisoners of the Ghostland 2021 - داستان فیلم در مورد یک جنایتکار بدنام به نام هیرو (با بازی نیکلاس کیج) است که توسط فرماندار از زندان آزاد میشود تا دختر وی را که در سرزمین ارواح ناپدید شده است، پیدا کند. اکنون هیرو برای زنده ماندن در دنیای ارواح باید یک نفرین شیطانی که این سرزمین را تحت کنترل خود درآورده، از بین برده و…

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم [Trailer] Don't Look Up 2021

    [Trailer] Don't Look Up 2021 poster

  ستارگان: Timothée Chalamet Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence

  سال ساخت: 2021

  هماهنگ با: Trailer

  امتیاز var ue_t0=ue_t0||+new Date(); wi از 10 از var ue_t0=ue_t0||+new Date(); window.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1; if (window.ue_ihb === 1) { var ue_csm = window, ue_hob = +new Date(); (function(d){var e=d.ue=d.ue||{},f=Date.now||function(){return+new Date};e.d=function(b){return f()-(b?0:d.ue_t0)};e.stub=function(b,a){if(!b[a]){var c=[];b[a]=function(){c.push([c.slice.call(arguments),e.d(),d.ue_id])};b[a].replay=function(b){for(var a;a=c.shift();)b(a[0],a[1],a[2])};b[a].isStub=1}};e.exec=function(b,a){return function(){try{return b.apply(this,arguments)}catch(c){ueLogError(c,{attribution:a||"undefined",logLevel:"WARN"})}}}})(ue_csm); var ue_err_chan = 'jserr'; (function(d,e){function h(f,b){if(!(a.ec>a.mxe)&&f){a.ter.push(f);b=b||{};var c=f.logLevel||b.logLevel;c&&c!==k&&c!==m&&c!==n&&c!==p||a.ec++;c&&c!=k||a.ecf++;b.pageURL=""+(e.location?e.location.href:"");b.logLevel=c;b.attribution=f.attribution||b.attribution;a.erl.push({ex:f,info:b})}}function l(a,b,c,e,g){d.ueLogError({m:a,f:b,l:c,c:""+e,err:g,fromOnError:1,args:arguments},g?{attribution:g.attribution,logLevel:g.logLevel}:void 0);return!1}var k="FATAL",m="ERROR",n="WARN",p="DOWNGRADED",a={ec:0,ecf:0, pec:0,ts:0,erl:[],ter:[],mxe:50,startTimer:function(){a.ts++;setInterval(function(){d.ue&&a.pec—Netflixmeteoritedisasterwritten by directorearthgiant metroite15 morePlot summaryAdd synopsisGenresComedyDramaSci-FiMotion Picture Rating (MPAA)Rated R for language throughout, some sexual content, graphic nudity and drug contentParents guideAdd content advisoryif(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'StaticFeature_Storyline', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'StaticFeature_Storyline', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'StaticFeature_DidYouKnow', {wb: 1}); }Did you knowEditTriviaThe cast boasts five Oscar winners: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep and Mark Rylance; two Oscar nominees: Timothée Chalamet and Jonah Hill; and one recipient of the Jean Hersholt Humanitarian Oscar: Tyler Perry. The cast also includes two Grammy winners: Ariana Grande and Kid Cudi.if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'StaticFeature_DidYouKnow', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'StaticFeature_DidYouKnow', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'StaticFeature_Details', {wb: 1}); }DetailsEditRelease dateDecember 24, 2021 (United States)Country of originUnited StatesOfficial siteOfficial NetflixLanguageEnglishAlso known as千萬別抬頭Filming locationsBoston, Massachusetts, USAProduction companiesBluegrass FilmsHyperobject IndustriesSee more company credits at IMDbProif(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'StaticFeature_Details', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'StaticFeature_Details', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'StaticFeature_TechSpecs', {wb: 1}); }Technical specsEditRuntime2h 25minColorColorSound mixDolby AtmosDolby DigitalAspect ratio2.39 : 1if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'StaticFeature_TechSpecs', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'StaticFeature_TechSpecs', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'StaticFeature_News', {wb: 1}); }Related newsSee Pregnant Jennifer Lawrence Cradle Her Baby Bump During NYC Outing With Cooke MaroneySep 28E! OnlineDon't Look Up Clip: Meryl Streep Puts A Positive Spin On The End Of The WorldSep 27Slash Filmif(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'StaticFeature_News', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'StaticFeature_News', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'StaticFeature_Contribution', {wb: 1}); }Contribute to this pageSuggest an edit or add missing contentTop GapBy what name was Don't Look Up (2021) officially released in Japan in Japanese?AnswerSee more gapsLearn more about contributingEdit pageif(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'StaticFeature_Contribution', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'StaticFeature_Contribution', {wb: 1}); }More to exploreif(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'StaticFeature_ContentSymphony_right-3', {wb: 1}); }ListMost Anticipated Netflix ReleasesSee the full listif(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'StaticFeature_ContentSymphony_right-3', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'StaticFeature_ContentSymphony_right-3', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'DynamicFeature_EditorialLists', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'DynamicFeature_EditorialLists', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'StaticFeature_ContentSymphony_right-5', {wb: 1}); }2:50What to Watch in OctoberWatch the videoif(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'StaticFeature_ContentSymphony_right-5', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'StaticFeature_ContentSymphony_right-5', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'DynamicFeature_UserLists', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'DynamicFeature_UserLists', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'DynamicFeature_UserPolls', {wb: 1}); }if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'DynamicFeature_UserPolls', {wb: 1}); }Recently viewedPlease enable browser cookies to use this feature.Learn more.Get the IMDb AppGet the IMDb AppHelpSite IndexIMDbProBox Office MojoIMDb DeveloperPress RoomAdvertisingJobsConditions of UsePrivacy PolicyInterest-Based Ads© 1990-2021 by IMDb.com, Inc.if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'LoadFooterJS', {wb: 1}); }{"props":{"requestContext":{"timestamp":"2021-09-28T22:37:54.390Z","sidecar":{"account":{"userName":null,"isLoggedIn":false},"isFreediveEligible":false,"placementMap":{"right-3":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg"},"symphonyMetadata":{"requestId":"Y5V29A1JTS2MM15JETRT","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"131-9800354-3706259","contentId":"e26660e9-7338-46fc-9204-90881b4e9eec","creativeId":"5939514a-844f-4e8e-8b8b-45ecbbb058a1","placementId":"360c10d2-094e-4a51-9a39-cd703629f115","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null}},"right-5":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"urlLabel":"Watch the video","01_image_size":"lsc_medium","01_image_imageId":"vi4206674713","heading":"What to Watch in October","blurbContent":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","blurbPosition":"bottom","01_image_imageIdOverride":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","01_image_relatedListId":"ls081395803","widgetref":"sw_wtw_oct21_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/"},"symphonyMetadata":{"requestId":"Y5V29A1JTS2MM15JETRT","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"131-9800354-3706259","contentId":"8c1280cf-8a00-4c93-b535-2201147e883d","creativeId":"adbd3d9a-daec-4cbe-8e41-fe0071f56419","placementId":"6ef5887c-f57c-416e-92c6-46fc63c3528e","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null}}},"weblabs":{"IMDB_NEXT_TITLE_MAIN_HERO_VIDEO_PLAYBACK_369575":{"C":true},"IMDB_TITLE_NEXT_LOCALIZED_PLOT_OUTLINE_368138":{"T1":true},"IMDB_ADS_TABOOLA_DELAY_377665":{"T1":true},"IMDB_WEB_BRANCH_INTEGRATION_380339":{"T1":true},"WEB_OSCARS_SITE_STRIPE_347201":{"C":true},"IMDB_NEXT_PRO_UPSELL_HERO_PLACEMENT_366367":{"T3":true},"IMDB_NEXT_CLIENT_SIDE_NAVIGATION_323089":{"C":true},"IMDB_NEXT_DYNAMIC_WIDGET_DELAY_EXPERIMENT_371415":{"T1":true},"IMDB_BRANCH_KEY_SELECTION_373673":{"C":true},"IMDB_356597":{"T1":true},"IMDB_TRUSTARC_GDPR_COOKIE_COMPLIANCE_274700":{"C":true},"IMDB_TRANSLATION_GATE_264450":{"C":true},"IMDB_RATINGS_TASK_COMPLETION_378889":{"T1":true},"IMDB_NEXT_UPSALE_LINK_STYLING_364637":{"T1":true}},"ads":{"sisPixelMarkup":"","adSlotsInfo":"{\"aaxClientSideUrl\":null,\"clientSideUrl\":\"\",\"slots\":{},\"responsiveResizingDisabledSlotsMap\":{},\"headerMarkup\":\"\",\"slotsEnabled\":false,\"hasPremiumAd\":false,\"slotSizeMap\":{},\"plaidOverrides\":null}"},"localizationResponse":{"userCountryCode":"DE","userLanguage":"en-US","languageForTranslations":"en-US","geolocationCountryCode":"DE","latitude":"50.48","longitude":"12.37","isOriginalTitlePreferenceSet":false,"isFullLocalizationEnabled":false},"isReferenceViewPreferred":false},"pageType":"title","subPageType":"main","pageConst":"tt11286314","refTagPrefix":"tt","headers":{"x-forwarded-for":"94.130.9.27, 72.21.217.186","x-forwarded-proto":"https","x-forwarded-port":"443","host":"www.imdb.com","x-amzn-trace-id":"Root=1-61539942-04ee73c623d220c842aad3e5","x-forwarded-host":"www.imdb.com","x-forwarded-server":"www.imdb.com","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36","x-amz-rid":"Y5V29A1JTS2MM15JETRT","x-autobahn-via":"CloudFront","x-autobahn-header-order":"host:user-agent:accept:","x-original-uri":"/title/tt11286314/","x-original-method":"GET","x-original-scheme":"https","original-x-forwarded-for":"94.130.9.27","accept":"*/*","x-amzn-header-count":"3","x-amazon-frontier":"cf","x-amazon-wtm-tag-atc-enable":"0","x-amazon-urlspace":"NoPageType","x-amazon-internal-ip-location":"Country=DE;","x-amazon-internal-ip-class":"external"},"requestId":"Y5V29A1JTS2MM15JETRT"},"translationContext":{"i18n":{"translations":{"default":{"resources":{"helloWorld":"Hello World","helloWorlds":"{count, plural, one {hello world} other {hello worlds}}","answers_cta_widget_answer_button":"Answer","answers_cta_widget_sign_post":"Top Gap","answers_cta_widget_answers_link_see_more_gaps":"See more gaps","answers_cta_widget_answers_link_help_fill_gaps":"IMDb Answers: Help fill gaps in our data","around_the_web_description_powered_by_taboola":"Powered by Taboola","around_the_web_title":"Around the web","common_ariaLabel_seeAll":"{target}: see all","common_ariaLabel_search":"Search {context}: {target}","common_ariaLabel_goTo":"Go to {target}","common_label_spoiler":"Spoiler","common_label_helpful":"helpful","common_label_report":"Report","common_label_moreOptions":"More options","common_label_viewWatchlist":"View Watchlist","common_label_allEntriesSpoilers":"All entries contain spoilers","common_ariaLabel_isHelpful":"Is helpful","common_ariaLabel_isNotHelpful":"Is not helpful","common_buttons_watchlist":"Watchlist","common_buttons_watchlist_label_inWatchlist":"In Watchlist","common_buttons_watchlist_label_addToWatchlist":"Add to Watchlist","common_buttons_watchlist_label_moreWatchOptions":"More watch options","common_buttons_watchOptions":"Watch options","common_buttons_watchNow":"Watch now","common_buttons_retry":"Try again","common_buttons_trailer":"Trailer","common_ariaLabels_gotoTitle":"View title page for {titleName}","common_ariaLabels_gotoTrailer":"Watch trailer for {titleName}","common_ariaLabels_ratingButtonRated":"Your rating: {rating}","common_ariaLabels_ratingButtonLoading":"Loading rating","common_ariaLabels_ratingButtonUnrated":"Rate {titleName}","common_ariaLabels_seeMore":"See more","common_ariaLabels_seeFullCastAndCrew":"See full cast and crew","common_ratingPrompt_ariaLabelPrefix":"Rate","common_ratingPrompt_header":"Rate this","common_ratingPrompt_rate":"Rate","common_ratingPrompt_removeRating":"Remove rating","common_ratingPrompt_didntWatch":"Didn't Watch","common_ratingPrompt_titleText":"How would you rate {titleTextString}?","common_ratingPrompt_error":"Can't rate title. Try again later.","common_share_title":"IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies \u0026 TV Shows","common_share_description":"IMDb is the world's most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content. Find ratings and reviews for the newest movie and TV shows. Get personalized recommendations, and learn where to watch across hundreds of streaming providers.","formatters_duration_year":"{count, plural, one {1 year} other {{count} years}}","formatters_duration_month":"{count, plural, one {1 month} other {{count} months}}","formatters_duration_week":"{count, plural, one {1 week} other {{count} weeks}}","formatters_duration_day":"{count, plural, one {1 day} other {{count} days}}","formatters_duration_hour":"{count, plural, one {1 hour} other {{count} hours}}","formatters_duration_minute":"{count, plural, one {1 minute} other {{count} minutes}}","formatters_duration_second":"{count, plural, one {1 second} other {{count} seconds}}","formatters_duration_now":"now","nav_ariaLabel_home":"Home","nav_ariaLabel_toggleImdbTvMenu":"Toggle IMDbTV Menu","nav_ariaLabel_goToImdbTv":"Go To IMDbTV","nav_ariaLabel_goToImdbPro":"Go To IMDbPro","nav_ariaLabel_goToYourWatchlist":"Go to your Watchlist","nav_button_watchlist":"Watchlist","nav_mainMenu_label_menu":"Menu","nav_mainMenu_ariaLabel_openNavigationDrawer":"Open Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_closeNavigationDrawer":"Close Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_expandNavLinks":"Expand %s Nav Links","nav_mainMenu_ariaLabel_collapseNavLinks":"Collapse %s Nav Links","nav_mainMenu_label_movies":"Movies","nav_mainMenu_label_tvShows":"TV Shows","nav_mainMenu_label_awardsAndEvents":"Awards \u0026 Events","nav_mainMenu_label_celebs":"Celebs","nav_mainMenu_label_videos":"Videos","nav_mainMenu_label_watch":"Watch","nav_mainMenu_label_community":"Community","nav_mainMenu_link_showtimesTickets":"Showtimes \u0026 Tickets","nav_mainMenu_link_topRatedMovies":"Top Rated Movies","nav_mainMenu_link_mostPopularMovies":"Most Popular Movies","nav_mainMenu_link_browseMoviesGenre":"Browse Movies by Genre","nav_mainMenu_link_topBoxOffice":"Top Box Office","nav_mainMenu_link_inTheaters":"In Theaters","nav_mainMenu_link_comingSoon":"Coming Soon","nav_mainMenu_link_dvdBlurayReleases":"DVD \u0026 Blu-ray Releases","nav_mainMenu_link_releaseCalendar":"Release Calendar","nav_mainMenu_link_movieNews":"Movie News","nav_mainMenu_link_indiaMovieSpotlight":"India Movie Spotlight","nav_mainMenu_link_topRatedShows":"Top Rated Shows","nav_mainMenu_link_mostPopularShows":"Most Popular Shows","nav_mainMenu_link_browseTvShowGenre":"Browse TV Shows by Genre","nav_mainMenu_link_tvNews":"TV News","nav_mainMenu_link_indiaTvSpotlight":"India TV Spotlight","nav_mainMenu_link_oscars":"Oscars","nav_mainMenu_link_bestPictureWinners":"Best Picture Winners","nav_mainMenu_link_goldenGlobes":"Golden Globes","nav_mainMenu_link_emmys":"Emmys","nav_mainMenu_link_apahm":"APA Heritage Month","nav_mainMenu_link_prideMonth":"LGBTQ+ Pride Month","nav_mainMenu_link_starmeter":"STARmeter Awards","nav_mainMenu_link_sanDiegoComicCon":"San Diego Comic-Con","nav_mainMenu_link_newYorkComicCon":"New York Comic-Con","nav_mainMenu_link_sundanceFilmFestival":"Sundance Film Festival","nav_mainMenu_link_torontoInternationalFilmFestival":"Toronto Int'l Film Festival","nav_mainMenu_link_awardsCentral":"Awards Central","nav_mainMenu_link_festivalCentral":"Festival Central","nav_mainMenu_link_allEvents":"All Events","nav_mainMenu_link_bornToday":"Born Today","nav_mainMenu_link_mostPopularCelebs":"Most Popular Celebs","nav_mainMenu_link_celebrityNews":"Celebrity News","nav_mainMenu_link_imdbTv":"IMDb TV","nav_mainMenu_link_imdbOriginals":"IMDb Originals","nav_mainMenu_link_latestTrailers":"Latest Trailers","nav_mainMenu_link_helpCenter":"Help Center","nav_mainMenu_link_contributorZone":"Contributor Zone","nav_mainMenu_link_polls":"Polls","nav_mainMenu_link_imdbPicks":"IMDb Picks","nav_mainMenu_link_imdbPodcasts":"IMDb Podcasts","nav_mainMenu_link_whatToWatch":"What to Watch","nav_mainMenu_link_whatsOnTVandStreaming":"What's on TV \u0026 Streaming","nav_mainMenu_link_for_industry_professionals":"For Industry Professionals","nav_search_ariaLabel_openSearch":"Open Search","nav_search_ariaLabel_closeSearch":"Close Search","nav_search_placeholder_searchImdb":"Search IMDb","nav_search_dropdownOption_all":"All","nav_search_dropdownOption_titles":"Titles","nav_search_dropdownOption_tvEpisodes":"TV Episodes","nav_search_dropdownOption_celebs":"Celebs","nav_search_dropdownOption_companies":"Companies","nav_search_dropdownOption_keywords":"Keywords","nav_search_dropdownOption_advancedSearch":"Advanced Search","nav_userMenu_ariaLabel_toggleAccountMenu":"Toggle Acount Menu","nav_userMenu_ariaLabel_openAccountMenu":"Open Account Menu","nav_userMenu_ariaLabel_goToSignInPage":"Go to Sign In page","nav_userMenu_ariaLabel_closeAccountMenu":"Close Account Menu","nav_userMenu_link_signIn":"Sign In","nav_userMenu_link_yourAccount":"Your Account","nav_userMenu_link_yourActivity":"Your activity","nav_userMenu_link_yourWatchlist":"Your watchlist","nav_userMenu_link_yourRatings":"Your ratings","nav_userMenu_link_yourLists":"Your lists","nav_userMenu_link_accountSettings":"Account settings","nav_userMenu_link_signOut":"Sign out","trailers_card_ariaLabel_watchOnImdb":"Watch {trailerName} on IMDb","trailers_title_label_trailers":"Movie \u0026 TV trailers","trailers_meta_label_description":"Movie \u0026 TV Trailers Page","trailers_tabs_label_trendingTrailers":"Trending Trailers","trailers_tabs_label_mostAnticipated":"Most Anticipated","trailers_tabs_label_mostPopular":"Most Popular","trailers_tabs_label_recentlyAdded":"Recently Added","trailers_section_label_recentlyWatched":"Recently watched","footer_firstRow_link_imdbApp":"Get the IMDb App","footer_firstRow_link_viewFullSite":"View Full Site","footer_firstRow_link_help":"Help","footer_firstRow_link_siteIndex":"Site Index","footer_firstRow_link_imdbPro":"IMDbPro","footer_firstRow_link_imdbTv":"IMDb TV","footer_firstRow_link_boxOfficeMojo":"Box Office Mojo","footer_firstRow_link_pressRoom":"Press Room","footer_firstRow_link_advertising":"Advertising","footer_firstRow_link_IMDbDeveloper":"IMDb Developer","footer_secondRow_link_jobs":"Jobs","footer_secondRow_link_conditionsOfUse":"Conditions of Use","footer_secondRow_link_privacyPolicy":"Privacy Policy","footer_secondRow_link_interestBaseAds":"Interest-Based Ads","emptyStates_topPicks_message":"Check out some popular movies and TV shows, then come back to get personalized recommendations.","emptyStates_topPicks_title":"Looking for recommendations?","emptyStates_topPicks_button":"Browse popular movies","error_network_message":"We are unable to load this content at this time. Please refresh the page or try again later.","error_common_sorryTryAgain":"Sorry, there was an error. Please try again.","error_common_sorryLoadingPage":"Sorry, there was an error loading the page.","error_common_referToGetSat":"If the problem persists, please let us know at the official IMDb support community.","error_emptyStates_topPicks_title":"Top Picks is currently unavailable","error_emptyStates_fanFavorites_title":"Fan Favorites is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuide_title":"Watch Guide is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuides_title":"Watch Guides is currently unavailable","error_emptyStates_popularTitles_title":"Popular movies and TV shows is currently unavailable","error_emptyStates_watchOptions_title":"Watch Options are currently unavailable","error_emptyStates_addTitleToList_title":"There was a problem. Please try again.","error_signedOut_addTitleToList_title":"Sign in to create or view a list.","error_404_title":"404 Error","error_404_message":"The requested URL was not found on our server.","error_link_home":"Go to the homepage","error_500_title":"Error","error_500_message":"Something went wrong. Please reload the page and try again.","addTitleToListPrompt_title":"Add to list","addTitleToListPrompt_label_createList":"Create new list","addTitleToListMenuItem_goToList_ariaLabel":"Go to list: {listTitle}","addTitleToListMenuItem_checkins_title":"Check-ins","listPreviewCard_caption_default":"View the full list","listPreviewCard_last_modified":"updated {duration} ago","listPreviewCard_created":"created {duration} ago","listPreviewCard_type_gallery":"{count, plural, one {1 gallery} other {{count} galleries}}","listPreviewCard_type_image":"{count, plural, one {1 image} other {{count} images}}","listPreviewCard_type_list":"{count, plural, one {1 list} other {{count} lists}}","listPreviewCard_type_person":"{count, plural, one {1 person} other {{count} people}}","listPreviewCard_type_theater":"{count, plural, one {1 theater} other {{count} theaters}}","listPreviewCard_type_title":"{count, plural, one {1 title} other {{count} titles}}","listPreviewCard_type_video":"{count, plural, one {1 video} other {{count} videos}}","pollPreviewCard_caption_default":"View the full poll","mediaViewer_galleryCount_label":"{position} of {total}","mediaViewer_actionBar_adLabel":"Advertisement","mediaViewer_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"share on social media","mediaViewerImage_alt_missingCaption":"Photo is missing caption.","mediaSheet_attribution_photoBy":"Photo by","mediaSheet_attribution_courtesy":"Image courtesy","mediaSheet_ariaLabel_openSheet":"Open","mediaSheet_ariaLabel_closeSheet":"Close","mediaSheet_ariaLabel_edit":"Edit tags","mediaSheet_ariaLabel_report":"Report image","mediaSheet_ariaLabel_previousImage":"Previous","mediaSheet_ariaLabel_nextImage":"Next","mediaSheet_label_name":"People","mediaSheet_label_title":"Titles","mediaSheet_label_country":"Countries","mediaSheet_label_language":"Languages","breadcrumb_label_back":"Back","breadcrumb_label_close":"Close","breadcrumb_label_home":"Home","oscar_experiment_pre_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the nominees, videos, photos, and more.","oscar_experiment_after_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the winners, videos, photos, and more.","shareMenu_copyLink":"Copy Link","shareMenu_emailLink":"Email Link","shareMenu_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"Share on social media","shareMenu_shareText_checkoutThisLink":"Check out this link on IMDb!","whatToWatch_meta_label_title":"What to Watch","whatToWatch_meta_label_description":"Find shows and movies to watch plus recommendations","whatToWatch_moreToWatchLinks_panelTitle":"Browse these IMDb collections to find the perfect next movie or TV show to watch","whatToWatch_tabs_watchGuide":"Watch Guide","whatToWatch_tabs_watchGuides":"Watch Guides","whatToWatch_tabs_fanFavorites":"Fan Favorites","whatToWatch_tabs_topPicks":"Top Picks","whatToWatch_tabs_fromYourWatchlist":"From Your Watchlist","whatToWatch_tabs_newToRentOrBuy":"New to Rent/Buy","whatToWatch_tabs_awardWinning":"Award Winning","whatToWatch_tabs_mostPopular":"Most Popular","whatToWatch_tabs_popularMoviesAndTVShows":"Popular movies and TV shows","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_title":"Sign in to access your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_message":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_cta_label":"Sign in to IMDb","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_title":"Add more to your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_message":"Save more shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_cta_label":"Browse popular movies","editorialSingle_label_list":"List","editorialSingle_label_photos":"Photos","title_subpage_alternateVersions":"Alternate versions","title_subpage_connections":"Connections","title_subpage_crazycredits":"Crazy credits","title_subpage_quotes":"Quotes","title_subpage_trivia":"Trivia","title_subpage_goofs":"Goofs","title_subpage_soundtrack":"Soundtracks","title_subpage_moreFrom":"More from {titleName}","title_subpage_goofs_button_more":"{goofsReloadCount} more","title_subpage_goofs_seeSpoilers":"{spoilersCount, plural, one {See {spoilersCount} spoiler} other {See {spoilersCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_entries":"{goofsTotalCount, plural, one {{goofsTotalCount} entry} other {{goofsTotalCount} entries}}","title_subpage_goofs_actionBar_seeSpoilers":"{spoilersGoofCount, plural, one {see {spoilersGoofCount} spoiler} other {see {spoilersGoofCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_sharePage_label":"share page","title_subpage_goofs_actionBar_spoilers":"{spoilersGoofCount} spoilers","title_subpage_goofs_signpost_spoilers":"SPOILERS","title_subpage_goofs_emptyState":"There are no goofs.","title_subpage_goofs_allSpoilers":"All goof entries are spoilers, see below.","title_subpage_goofs_shareLinks_emailSubject":"Check out this link on IMDb!","title_subpage_goofs_titleString":"Spoilers and Bloopers","title_subpage_goofs_descriptionString":"Goofs on IMDb - bloopers, mistakes, errors in continuity, plot holes, anachronisms, spoilers and more.","title_subpage_goofs_shareLinks_label":"Open goof menu","title_subpage_goofs_containSpoilers":"Contains Spoilers: ","title_subpage_goofs_seeThisEntry":"See this entry","title_subpage_goofs_sharedWithYou":"SHARED WITH YOU","title_subpage_goofs_subPageTitle":"Goofs","title_main_hero_allTopics_alternateVersionsLink":"Alternate versions","title_main_hero_allTopics_awardsLink":"Awards","title_main_hero_allTopics_companyCreditsLink":"Company credits","title_main_hero_allTopics_connectionsLink":"Connections","title_main_hero_allTopics_crazyCreditsLink":"Crazy credits","title_main_hero_allTopics_detailsGroup":"Details","title_main_hero_allTopics_didYouKnowGroup":"Did you know","title_main_hero_allTopics_episodeGuideLink":"Episode guide","title_main_hero_allTopics_externalReviewsLink":"External reviews","title_main_hero_allTopics_metacriticReviewsLink":"Metacritic reviews","title_main_hero_allTopics_externalSitesLink":"External sites","title_main_hero_allTopics_faqLink":"FAQ","title_main_hero_allTopics_filmingProductionLink":"Filming \u0026 production","title_main_hero_allTopics_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_allTopics_goofsLink":"Goofs","title_main_hero_allTopics_newsLink":"News","title_main_hero_allTopics_opinionGroup":"Opinion","title_main_hero_allTopics_parentsGuideLink":"Parents guide","title_main_hero_allTopics_photosLink":"Photos","title_main_hero_allTopics_plotKeywordsLink":"Plot keywords","title_main_hero_allTopics_plotLink":"Plot","title_main_hero_allTopics_popularGroup":"Popular","title_main_hero_allTopics_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_allTopics_promptHeader_ariaLabel":"All Topics Header","title_main_hero_allTopics_promptHeader_title":"All topics","title_main_hero_allTopics_quotesLink":"Quotes","title_main_hero_allTopics_releaseDatesLink":"Release dates","title_main_hero_allTopics_soundTracksLink":"Soundtracks","title_main_hero_allTopics_storylineGroup":"Storyline","title_main_hero_allTopics_taglinesLink":"Taglines","title_main_hero_allTopics_technicalSpecsLink":"Technical specs","title_main_hero_allTopics_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_allTopics_userRatingsLink":"User ratings","title_main_hero_allTopics_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_allTopics_videosLink":"Videos","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink":"View '{Title}' Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink_fallback":"View Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink":"Watch '{VideoTitle}'","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink_fallback":"Watch Video","title_main_hero_media_label_imageCount":"{Count, plural, one {1 Photo} other {{Count} Photos}}","title_main_hero_media_label_videoCount":"{Count, plural, one {1 Video} other {{Count} Videos}}","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying":"Play {videoType} with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying_fallback":"Play video with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_buttonLabel":"Video Preview Preference","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_menuTitle":"Video previews","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchAriaLabel":"Video Preview Preference Options","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchLabel":"Play a silent video preview when available","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_buttonLabel":"Video Autoplay Preference","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_menuTitle":"Video autoplay","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchAriaLabel":"Video Autoplay Preference Options","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchLabel":"Play muted video automatically when available","title_main_hero_media_videoSlateMessage":"Play {videoType}","title_main_hero_media_videoSlateMessage_fallback":"Play video","title_main_hero_aggregateRating":"IMDb rating","title_main_hero_aggregateRating_ariaLabel":"View User Ratings","title_main_hero_defaultTitle":"Empty Title","title_main_hero_metadata_episodeAirDateHeader":"Episode {isFuture, select, true{airs} other{aired}}","title_main_hero_originalTitlePrefix":"Original title:","title_main_hero_criticReviews":"{count, plural, one {Critic review} other {Critic reviews}}","title_main_hero_metascore":"Metascore","title_main_hero_plot_readAllLink_text":"Read all","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleContentButton":"Toggle principal credits","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleTopCreditsButton":"Toggle top credits","title_main_hero_principalCredits_buttonText_showTopCredits":"Top credits","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_long":"All episodes","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_short":"All","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allEpisodesButton":"View all episodes","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allTopicsButton":"View all topics","title_main_hero_subnav_ariaLabel_episodeGuideLink":"View episode guide","title_main_hero_subnav_episodeGuideButton":"Episode guide","title_main_hero_subnav_episodeNumber":"E{EpisodeNumber}","title_main_hero_subnav_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_subnav_label_allTopicsButton":"All topics","title_main_hero_subnav_label_nextEpisodeButton":"Next episode","title_main_hero_subnav_label_previousEpisodeButton":"Previous episode","title_main_hero_subnav_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_subnav_proLink_inDevelopmentTitle":"In development: More at IMDbPro","title_main_hero_subnav_shareButton_shareIMDbRating":"Share IMDb rating","title_main_hero_subnav_seasonNumber":"S{SeasonNumber}","title_main_hero_subnav_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_subnav_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_trending":"Popularity","title_main_hero_trendingMovie_ariaLabel":"View Popular Movies","title_main_hero_trendingTV_ariaLabel":"View Popular TV Shows","title_main_hero_addToList_ariaLabel":"Add title to another list","title_main_hero_userRating":"Your rating","title_main_hero_userRating_unrated":"Rate","title_main_hero_proUpsell":"See production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_A":"See more at IMDbPro","title_main_hero_proUpsell_variant_B":"Production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_C":"See more at IMDbPro","title_main_hero_unannounced_proUpsell":"Note: Because this project is categorized as in development, the data is only available on IMDbPro and is subject to change.","title_main_hero_unannounced_contact_label":"Contact","title_main_hero_unannounced_contact_link":"See company contact information","title_main_hero_unannounced_filmmakers_label":"Filmmakers","title_main_hero_unannounced_filmmakers_writer_link":"See writer","title_main_hero_unannounced_filmmakers_producer_link":"See producer","title_main_hero_unannounced_cast_label":"Cast","title_main_hero_unannounced_cast_link":"See preliminary cast","title_main_hero_unannounced_moreInfo_label":"More info","title_main_hero_unannounced_moreInfo_content":"Project notes, plot, and industry news","title_main_hero_upcomingSeason_title":"Season {seasonNumber} returns","title_main_hero_upcomingEpisode_title":"Next episode airs","title_main_hero_userReviews":"{count, plural, one {User review} other {User reviews}}","title_main_awards_title":"Awards","title_main_awards_winsAndNominations":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_winsAndNominationsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyNominations":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_onlyNominationsTotal":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyWins":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}}","title_main_awards_onlyWinsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win total} other {{numOfWins} wins total}}","title_main_awards_seeMore":"See more awards and nominations","title_main_awards_oscars_won":"Won {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_oscars_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_emmys_won":"Won {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_emmys_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_globes_won":"Won {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_globes_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_topRatedTV":"Top rated TV #{rating}","title_main_awards_topRatedMovie":"Top rated movie #{rating}","title_main_awards_defaultMovie":"See the Top 250 movies as rated by IMDb users","title_main_awards_defaultTV":"See the Top 250 TV shows as rated by IMDb users","title_main_details_aka":"Also known as","title_main_details_companyCredits":"See more company credits at IMDbPro","title_main_details_countriesOfOrigin":"{countryCount, plural, one {Country of origin} other {Countries of origin}}","title_main_details_filmingLocations":"Filming locations","title_main_details_languages":"{languageCount, plural, one {Language} other {Languages}}","title_main_details_officialSites":"{siteCount, plural, one {Official site} other {Official sites}}","title_main_details_officialSites_defaultSiteLabel":"Official Site","title_main_details_productionCompany":"{companyCount, plural, one {Production company} other {Production companies}}","title_main_details_releaseDate":"Release date","title_main_details_title":"Details","title_main_didyouknow_title":"Did you know","title_main_cast_title":"Top cast","title_main_cast_edit":"Edit","title_main_cast_numEpisodes":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} episode} other {{totalEpisodes} episodes}}","title_main_cast_numEpisodes_short":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} ep} other {{totalEpisodes} eps}}","title_main_cast_label_allCastAndCrew":"All cast \u0026 crew","title_main_cast_label_directors":"Directors","title_main_cast_label_writers":"Writers","title_main_cast_label_seeCharacterPhotosAndQuotes":"See character photos and quotes","title_main_cast_proUpsell":"See production, box office, \u0026 company info","title_main_cast_castDetails":"See more cast details at IMDbPro","title_main_episodes_title":"Episodes","title_main_faqs_title":"FAQ","title_main_faqs_item_ariaLabel":"See the answer","title_main_featureHeader_link_edit":"Edit","title_main_featureHeader_link_info":"More information","title_main_featureHeader_ariaLabel_editLink":"{featureTitle}: edit","title_main_missing_image_caption":"Missing image caption","title_main_moreLikeThis_title":"More like this","title_main_moreLikeThis_moreInfoLink":"More about this","title_main_photos_title":"Photos","title_main_videos_title":"Videos","title_main_episodes_topRated":"Top-rated","title_main_episodes_topRated_short":"Top","title_main_episodes_mostRecent":"Most recent","title_main_episodes_browseEpisodes":"Browse episodes","title_main_episodes_season":"Season","title_main_episodes_seasons":"{count} seasons","title_main_episodes_years":"{count} years","title_main_episodes_see_all":"See all","title_main_episode_seasonEpisodeNumber":"S{seasonNumber}.E{episodeNumber}","title_main_link_addAPlot":"Add a plot","title_main_editorialLists_title":"Editorial lists","title_main_editorialLists_subTitle":"Related lists created by IMDb editors","title_main_userPolls_subTitle":"Related polls from IMDb users","title_main_userLists_title":"User lists","title_main_userPolls_title":"User polls","title_main_userLists_subTitle":"Related lists from IMDb users","title_main_userLists_create":"Create a list","title_main_sidebar_title":"More to explore","title_main_storyline_title":"Storyline","title_main_storyline_link_edit":"Edit","title_main_storyline_link_plotSummary":"Plot summary","title_main_storyline_link_plotSynopsis":"Plot synopsis","title_main_storyline_link_addFullPlot":"Add full plot","title_main_storyline_link_addSynopsis":"Add synopsis","title_main_storyline_link_addContentAdvisory":"Add content advisory","title_main_storyline_link_more":"{count} more","title_main_storyline_label_taglines":"Taglines","title_main_storyline_label_genres":"{count, plural, one {Genre} other {Genres}}","title_main_storyline_label_mpaa":"Motion Picture Rating (MPAA)","title_main_storyline_label_certificate":"Certificate","title_main_storyline_label_parentsGuide":"Parents guide","title_main_techSpecs_title":"Technical specs","title_main_techspec_soundmix":"Sound mix","title_main_techspec_aspectratio":"Aspect ratio","title_main_techspec_color":"Color","title_main_techspec_runtime":"Runtime","title_main_boxoffice_budget":"Budget","title_main_boxoffice_grossdomestic":"Gross US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_openingweekenddomestic":"Opening weekend US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_cumulativeworldwidegross":"Gross worldwide","title_main_boxoffice_title":"Box office","title_main_boxoffice_estimated":" (estimated)","title_main_boxoffice_proupsell":"See detailed box office info on IMDbPro","title_main_userReviews_label_seeAllReviews":"see all","title_main_userReviews_title":"User reviews","title_main_userReviews_link_addReview":"Review","title_main_userReviews_link_addFirstReview":"Be the first to review","title_main_userReviews_signpost_topReview":"Top review","title_main_userReviews_signpost_spoiler":"Spoiler","title_main_userReview_helpful":"You found this helpful","title_main_userReview_unhelpful":"You found this unhelpful","title_main_userReview_error":"Error: Please try again.","recentlyViewed_section_label_recentlyViewed":"Recently viewed","recentlyViewed_section_label_noneRecentlyViewed":"You have no recently viewed pages","recentlyViewed_section_label_needCookies":"Please enable browser cookies to use this feature.","recentlyViewed_section_action_learnMore":"Learn more.","recentlyViewed_section_action_clearAll":"Clear all","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateTitle":"Navigation to {itemName} Title Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateName":"Navigation to {itemName} Name Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_searchFor":"Search for {itemName}","title_main_page_description_with_director":"Directed by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_writer":"Created by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_cast":"With {castString}.","title_main_contribution_editPage_button":"Edit page","title_main_contribution_addEpisode_button":"Add episode","title_main_contribution_getStarted_link":"Getting started","title_main_contribution_contributorZone_link":"Contributor Zone","title_main_contribution_learn_more_link":"Learn more about contributing","title_main_contribution_header":"Contribute to this page","title_main_contribution_header_description":"Suggest an edit or add missing content","title_main_banner_welcome":"For a limited time, go back to the older version of this page.","title_main_banner_switch":"Go back now","title_main_banner_contact":"Report an issue","title_main_banner_launch":"Welcome to the new version of this page.","title_main_banner_learn":"Learn more","title_main_news_title":"Related news","title_main_placeholder_subtext":"This feature is currently under construction.","title_main_tuneInMessage_label_expected":"Expected {date}","title_main_tuneInMessage_label_releases":"Releases {date}","title_main_tuneInMessage_label_comingSoon":"Coming soon","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersThursday":"In Theaters Thursday","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersTomorrow":"In Theaters Tomorrow","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersNow":"In Theaters Now","title_main_tuneInMessage_label_dateOnly":"{date}","title_main_tuneInMessage_label_seriesPremiere":"Series premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonPremiere":"Season {seasonNumber} premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonReturns":"Season {seasonNumber} returns","title_main_tuneInMessage_label_nextEpisode":"Next episode","homepage_main_category_featuredToday":"Featured today","homepage_main_category_whatToWatch":"What to watch","homepage_main_category_moreToExplore":"More to explore","homepage_main_category_exclusiveVideos":"Exclusive videos","homepage_main_category_exploreStreaming":"Explore what’s streaming","homepage_main_category_exploreMoviesAndTV":"Explore Movies \u0026 TV shows","homepage_main_button_browseWhatToWatch":"Get more recommendations","homepage_main_subsection_moreToWatch":"More to watch","comingSoon_get_tickets":"Get tickets","comingSoon_coming_soon_to_theaters":"Coming soon to theaters (US)","comingSoon_trailers_for_upcoming_releases":"Trailers for upcoming releases","comingSoon_watch_soon_at_home":"Watch soon at home","comingSoon_add_to_watchlist_for_notifications":"Add to watchlist for notifications","comingSoon_trailer_ariaLabel_suffix":"trailer","from_your_watchlist":"From your Watchlist","from_your_watchlist_description":"Movies and TV shows that you have watchlisted","from_your_watchlist_empty_title":"Your watchlist is empty","from_your_watchlist_empty_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_all_rated_title":"No available releases","from_your_watchlist_all_rated_content":"Add more shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_empty_button":"Browse popular movies","from_your_watchlist_logged_out":"Sign in to access your Watchlist","from_your_watchlist_logged_out_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_logged_out_button":"Sign in to IMDb","topNews_header":"Top news","topNews_chip_top_news":"Top news","topNews_chip_movie_news":"Movie news","topNews_chip_tv_news":"TV news","topNews_chip_celebrity_news":"Celebrity news","topBoxOffice_header_top_us":"Top box office (US)","topBoxOffice_header_description_date":"Weekend of {dateRange}","fan_favorites":"Fan favorites","fan_favorites_description":"This week's top TV and movies","top_picks":"Top picks","top_picks_description":"TV shows and movies just for you","bornToday_header":"Born today","bornToday_header_description_date":"People born on {dateString}","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithRating":"Check out {user}'s {rating}/10 review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithoutRating":"Check out {user}'s review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithRating":"{titleText} - {rating}/10 review by {user} on IMDb","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithoutRating":"{titleText} - review by {user} on IMDb","streamingPicks_providerDescription_IMDbTV":"popular on IMDb TV","streamingPicks_providerDescription_withPrime":"included with Prime","streamingPicks_providerDescription_withSubscription":"with subscription","streamingPicks_providerDescription_onHulu":"on Hulu.com and the Hulu app","streamingPicks_providerDescription_withPrimeVideoChannels":"with Prime Video Channels","titleRecommendationPrompt_attributionHeading":"Because of your interest in","common_listItem_watchlist_addToWatchlist":"Add to watchlist","common_listItem_watchlist_addedToWatchlist":"Added to watchlist","common_listItem_notInterested":"Not interested","editorialCarousel_editors_picks":"Editor's picks","editorialCarousel_special_event":"Spotlight: Oscars 2020","editorialCarousel_imdb_originals":"IMDb Originals","editorialCarousel_imdb_originals_description":"Celebrity interviews, trending entertainment stories, and expert analysis","hero_video_up_next":"Up next","hero_video_browse_trailers":"Browse trailers","video_hero_watch_on_imdb_tv":"Watch Now on IMDb TV!","in_theaters_title":"In theaters","in_theaters_description":"Showtimes near you","in_theaters_showtimes_button_text":"Showtimes","video_playback_embed_caption":"Watch {videoCaption}","video_playback_embed_page_title":"Video {viconst}","video_playback_embed_page_description":"Video playback page for: {viconst}","video_playback_unmute_button":"Tap to unmute","winnersFeature_winner_signpost":"WINNER","winnersFeature_no_winners_announced":"No winners announced yet.","appUpsell_title":"For Maximum IMDb, view in the app","appUpsell_content_lineOne":"Get notified of new trailers","appUpsell_content_lineTwo":"Rate movies and TV shows","appUpsell_content_lineThree":"Track what you want to watch next","appUpsell_download":"Download IMDb app","appUpsell_cancel":"Continue to site","title_main_cast_characterName_with_as":"as {characterName}","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_title":"Most anticipated Indian movies and shows","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_description":"Percentage shows amount of top page views.","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_footer":"Updates approximately every 20 minutes."}},"resources":{"helloWorld":"Hello World","helloWorlds":"{count, plural, one {hello world} other {hello worlds}}","answers_cta_widget_answer_button":"Answer","answers_cta_widget_sign_post":"Top Gap","answers_cta_widget_answers_link_see_more_gaps":"See more gaps","answers_cta_widget_answers_link_help_fill_gaps":"IMDb Answers: Help fill gaps in our data","around_the_web_description_powered_by_taboola":"Powered by Taboola","around_the_web_title":"Around the web","common_ariaLabel_seeAll":"{target}: see all","common_ariaLabel_search":"Search {context}: {target}","common_ariaLabel_goTo":"Go to {target}","common_label_spoiler":"Spoiler","common_label_helpful":"helpful","common_label_report":"Report","common_label_moreOptions":"More options","common_label_viewWatchlist":"View Watchlist","common_label_allEntriesSpoilers":"All entries contain spoilers","common_ariaLabel_isHelpful":"Is helpful","common_ariaLabel_isNotHelpful":"Is not helpful","common_buttons_watchlist":"Watchlist","common_buttons_watchlist_label_inWatchlist":"In Watchlist","common_buttons_watchlist_label_addToWatchlist":"Add to Watchlist","common_buttons_watchlist_label_moreWatchOptions":"More watch options","common_buttons_watchOptions":"Watch options","common_buttons_watchNow":"Watch now","common_buttons_retry":"Try again","common_buttons_trailer":"Trailer","common_ariaLabels_gotoTitle":"View title page for {titleName}","common_ariaLabels_gotoTrailer":"Watch trailer for {titleName}","common_ariaLabels_ratingButtonRated":"Your rating: {rating}","common_ariaLabels_ratingButtonLoading":"Loading rating","common_ariaLabels_ratingButtonUnrated":"Rate {titleName}","common_ariaLabels_seeMore":"See more","common_ariaLabels_seeFullCastAndCrew":"See full cast and crew","common_ratingPrompt_ariaLabelPrefix":"Rate","common_ratingPrompt_header":"Rate this","common_ratingPrompt_rate":"Rate","common_ratingPrompt_removeRating":"Remove rating","common_ratingPrompt_didntWatch":"Didn't Watch","common_ratingPrompt_titleText":"How would you rate {titleTextString}?","common_ratingPrompt_error":"Can't rate title. Try again later.","common_share_title":"IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies \u0026 TV Shows","common_share_description":"IMDb is the world's most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content. Find ratings and reviews for the newest movie and TV shows. Get personalized recommendations, and learn where to watch across hundreds of streaming providers.","formatters_duration_year":"{count, plural, one {1 year} other {{count} years}}","formatters_duration_month":"{count, plural, one {1 month} other {{count} months}}","formatters_duration_week":"{count, plural, one {1 week} other {{count} weeks}}","formatters_duration_day":"{count, plural, one {1 day} other {{count} days}}","formatters_duration_hour":"{count, plural, one {1 hour} other {{count} hours}}","formatters_duration_minute":"{count, plural, one {1 minute} other {{count} minutes}}","formatters_duration_second":"{count, plural, one {1 second} other {{count} seconds}}","formatters_duration_now":"now","nav_ariaLabel_home":"Home","nav_ariaLabel_toggleImdbTvMenu":"Toggle IMDbTV Menu","nav_ariaLabel_goToImdbTv":"Go To IMDbTV","nav_ariaLabel_goToImdbPro":"Go To IMDbPro","nav_ariaLabel_goToYourWatchlist":"Go to your Watchlist","nav_button_watchlist":"Watchlist","nav_mainMenu_label_menu":"Menu","nav_mainMenu_ariaLabel_openNavigationDrawer":"Open Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_closeNavigationDrawer":"Close Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_expandNavLinks":"Expand %s Nav Links","nav_mainMenu_ariaLabel_collapseNavLinks":"Collapse %s Nav Links","nav_mainMenu_label_movies":"Movies","nav_mainMenu_label_tvShows":"TV Shows","nav_mainMenu_label_awardsAndEvents":"Awards \u0026 Events","nav_mainMenu_label_celebs":"Celebs","nav_mainMenu_label_videos":"Videos","nav_mainMenu_label_watch":"Watch","nav_mainMenu_label_community":"Community","nav_mainMenu_link_showtimesTickets":"Showtimes \u0026 Tickets","nav_mainMenu_link_topRatedMovies":"Top Rated Movies","nav_mainMenu_link_mostPopularMovies":"Most Popular Movies","nav_mainMenu_link_browseMoviesGenre":"Browse Movies by Genre","nav_mainMenu_link_topBoxOffice":"Top Box Office","nav_mainMenu_link_inTheaters":"In Theaters","nav_mainMenu_link_comingSoon":"Coming Soon","nav_mainMenu_link_dvdBlurayReleases":"DVD \u0026 Blu-ray Releases","nav_mainMenu_link_releaseCalendar":"Release Calendar","nav_mainMenu_link_movieNews":"Movie News","nav_mainMenu_link_indiaMovieSpotlight":"India Movie Spotlight","nav_mainMenu_link_topRatedShows":"Top Rated Shows","nav_mainMenu_link_mostPopularShows":"Most Popular Shows","nav_mainMenu_link_browseTvShowGenre":"Browse TV Shows by Genre","nav_mainMenu_link_tvNews":"TV News","nav_mainMenu_link_indiaTvSpotlight":"India TV Spotlight","nav_mainMenu_link_oscars":"Oscars","nav_mainMenu_link_bestPictureWinners":"Best Picture Winners","nav_mainMenu_link_goldenGlobes":"Golden Globes","nav_mainMenu_link_emmys":"Emmys","nav_mainMenu_link_apahm":"APA Heritage Month","nav_mainMenu_link_prideMonth":"LGBTQ+ Pride Month","nav_mainMenu_link_starmeter":"STARmeter Awards","nav_mainMenu_link_sanDiegoComicCon":"San Diego Comic-Con","nav_mainMenu_link_newYorkComicCon":"New York Comic-Con","nav_mainMenu_link_sundanceFilmFestival":"Sundance Film Festival","nav_mainMenu_link_torontoInternationalFilmFestival":"Toronto Int'l Film Festival","nav_mainMenu_link_awardsCentral":"Awards Central","nav_mainMenu_link_festivalCentral":"Festival Central","nav_mainMenu_link_allEvents":"All Events","nav_mainMenu_link_bornToday":"Born Today","nav_mainMenu_link_mostPopularCelebs":"Most Popular Celebs","nav_mainMenu_link_celebrityNews":"Celebrity News","nav_mainMenu_link_imdbTv":"IMDb TV","nav_mainMenu_link_imdbOriginals":"IMDb Originals","nav_mainMenu_link_latestTrailers":"Latest Trailers","nav_mainMenu_link_helpCenter":"Help Center","nav_mainMenu_link_contributorZone":"Contributor Zone","nav_mainMenu_link_polls":"Polls","nav_mainMenu_link_imdbPicks":"IMDb Picks","nav_mainMenu_link_imdbPodcasts":"IMDb Podcasts","nav_mainMenu_link_whatToWatch":"What to Watch","nav_mainMenu_link_whatsOnTVandStreaming":"What's on TV \u0026 Streaming","nav_mainMenu_link_for_industry_professionals":"For Industry Professionals","nav_search_ariaLabel_openSearch":"Open Search","nav_search_ariaLabel_closeSearch":"Close Search","nav_search_placeholder_searchImdb":"Search IMDb","nav_search_dropdownOption_all":"All","nav_search_dropdownOption_titles":"Titles","nav_search_dropdownOption_tvEpisodes":"TV Episodes","nav_search_dropdownOption_celebs":"Celebs","nav_search_dropdownOption_companies":"Companies","nav_search_dropdownOption_keywords":"Keywords","nav_search_dropdownOption_advancedSearch":"Advanced Search","nav_userMenu_ariaLabel_toggleAccountMenu":"Toggle Acount Menu","nav_userMenu_ariaLabel_openAccountMenu":"Open Account Menu","nav_userMenu_ariaLabel_goToSignInPage":"Go to Sign In page","nav_userMenu_ariaLabel_closeAccountMenu":"Close Account Menu","nav_userMenu_link_signIn":"Sign In","nav_userMenu_link_yourAccount":"Your Account","nav_userMenu_link_yourActivity":"Your activity","nav_userMenu_link_yourWatchlist":"Your watchlist","nav_userMenu_link_yourRatings":"Your ratings","nav_userMenu_link_yourLists":"Your lists","nav_userMenu_link_accountSettings":"Account settings","nav_userMenu_link_signOut":"Sign out","trailers_card_ariaLabel_watchOnImdb":"Watch {trailerName} on IMDb","trailers_title_label_trailers":"Movie \u0026 TV trailers","trailers_meta_label_description":"Movie \u0026 TV Trailers Page","trailers_tabs_label_trendingTrailers":"Trending Trailers","trailers_tabs_label_mostAnticipated":"Most Anticipated","trailers_tabs_label_mostPopular":"Most Popular","trailers_tabs_label_recentlyAdded":"Recently Added","trailers_section_label_recentlyWatched":"Recently watched","footer_firstRow_link_imdbApp":"Get the IMDb App","footer_firstRow_link_viewFullSite":"View Full Site","footer_firstRow_link_help":"Help","footer_firstRow_link_siteIndex":"Site Index","footer_firstRow_link_imdbPro":"IMDbPro","footer_firstRow_link_imdbTv":"IMDb TV","footer_firstRow_link_boxOfficeMojo":"Box Office Mojo","footer_firstRow_link_pressRoom":"Press Room","footer_firstRow_link_advertising":"Advertising","footer_firstRow_link_IMDbDeveloper":"IMDb Developer","footer_secondRow_link_jobs":"Jobs","footer_secondRow_link_conditionsOfUse":"Conditions of Use","footer_secondRow_link_privacyPolicy":"Privacy Policy","footer_secondRow_link_interestBaseAds":"Interest-Based Ads","emptyStates_topPicks_message":"Check out some popular movies and TV shows, then come back to get personalized recommendations.","emptyStates_topPicks_title":"Looking for recommendations?","emptyStates_topPicks_button":"Browse popular movies","error_network_message":"We are unable to load this content at this time. Please refresh the page or try again later.","error_common_sorryTryAgain":"Sorry, there was an error. Please try again.","error_common_sorryLoadingPage":"Sorry, there was an error loading the page.","error_common_referToGetSat":"If the problem persists, please let us know at the official IMDb support community.","error_emptyStates_topPicks_title":"Top Picks is currently unavailable","error_emptyStates_fanFavorites_title":"Fan Favorites is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuide_title":"Watch Guide is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuides_title":"Watch Guides is currently unavailable","error_emptyStates_popularTitles_title":"Popular movies and TV shows is currently unavailable","error_emptyStates_watchOptions_title":"Watch Options are currently unavailable","error_emptyStates_addTitleToList_title":"There was a problem. Please try again.","error_signedOut_addTitleToList_title":"Sign in to create or view a list.","error_404_title":"404 Error","error_404_message":"The requested URL was not found on our server.","error_link_home":"Go to the homepage","error_500_title":"Error","error_500_message":"Something went wrong. Please reload the page and try again.","addTitleToListPrompt_title":"Add to list","addTitleToListPrompt_label_createList":"Create new list","addTitleToListMenuItem_goToList_ariaLabel":"Go to list: {listTitle}","addTitleToListMenuItem_checkins_title":"Check-ins","listPreviewCard_caption_default":"View the full list","listPreviewCard_last_modified":"updated {duration} ago","listPreviewCard_created":"created {duration} ago","listPreviewCard_type_gallery":"{count, plural, one {1 gallery} other {{count} galleries}}","listPreviewCard_type_image":"{count, plural, one {1 image} other {{count} images}}","listPreviewCard_type_list":"{count, plural, one {1 list} other {{count} lists}}","listPreviewCard_type_person":"{count, plural, one {1 person} other {{count} people}}","listPreviewCard_type_theater":"{count, plural, one {1 theater} other {{count} theaters}}","listPreviewCard_type_title":"{count, plural, one {1 title} other {{count} titles}}","listPreviewCard_type_video":"{count, plural, one {1 video} other {{count} videos}}","pollPreviewCard_caption_default":"View the full poll","mediaViewer_galleryCount_label":"{position} of {total}","mediaViewer_actionBar_adLabel":"Advertisement","mediaViewer_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"share on social media","mediaViewerImage_alt_missingCaption":"Photo is missing caption.","mediaSheet_attribution_photoBy":"Photo by","mediaSheet_attribution_courtesy":"Image courtesy","mediaSheet_ariaLabel_openSheet":"Open","mediaSheet_ariaLabel_closeSheet":"Close","mediaSheet_ariaLabel_edit":"Edit tags","mediaSheet_ariaLabel_report":"Report image","mediaSheet_ariaLabel_previousImage":"Previous","mediaSheet_ariaLabel_nextImage":"Next","mediaSheet_label_name":"People","mediaSheet_label_title":"Titles","mediaSheet_label_country":"Countries","mediaSheet_label_language":"Languages","breadcrumb_label_back":"Back","breadcrumb_label_close":"Close","breadcrumb_label_home":"Home","oscar_experiment_pre_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the nominees, videos, photos, and more.","oscar_experiment_after_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the winners, videos, photos, and more.","shareMenu_copyLink":"Copy Link","shareMenu_emailLink":"Email Link","shareMenu_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"Share on social media","shareMenu_shareText_checkoutThisLink":"Check out this link on IMDb!","whatToWatch_meta_label_title":"What to Watch","whatToWatch_meta_label_description":"Find shows and movies to watch plus recommendations","whatToWatch_moreToWatchLinks_panelTitle":"Browse these IMDb collections to find the perfect next movie or TV show to watch","whatToWatch_tabs_watchGuide":"Watch Guide","whatToWatch_tabs_watchGuides":"Watch Guides","whatToWatch_tabs_fanFavorites":"Fan Favorites","whatToWatch_tabs_topPicks":"Top Picks","whatToWatch_tabs_fromYourWatchlist":"From Your Watchlist","whatToWatch_tabs_newToRentOrBuy":"New to Rent/Buy","whatToWatch_tabs_awardWinning":"Award Winning","whatToWatch_tabs_mostPopular":"Most Popular","whatToWatch_tabs_popularMoviesAndTVShows":"Popular movies and TV shows","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_title":"Sign in to access your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_message":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_cta_label":"Sign in to IMDb","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_title":"Add more to your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_message":"Save more shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_cta_label":"Browse popular movies","editorialSingle_label_list":"List","editorialSingle_label_photos":"Photos","title_subpage_alternateVersions":"Alternate versions","title_subpage_connections":"Connections","title_subpage_crazycredits":"Crazy credits","title_subpage_quotes":"Quotes","title_subpage_trivia":"Trivia","title_subpage_goofs":"Goofs","title_subpage_soundtrack":"Soundtracks","title_subpage_moreFrom":"More from {titleName}","title_subpage_goofs_button_more":"{goofsReloadCount} more","title_subpage_goofs_seeSpoilers":"{spoilersCount, plural, one {See {spoilersCount} spoiler} other {See {spoilersCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_entries":"{goofsTotalCount, plural, one {{goofsTotalCount} entry} other {{goofsTotalCount} entries}}","title_subpage_goofs_actionBar_seeSpoilers":"{spoilersGoofCount, plural, one {see {spoilersGoofCount} spoiler} other {see {spoilersGoofCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_sharePage_label":"share page","title_subpage_goofs_actionBar_spoilers":"{spoilersGoofCount} spoilers","title_subpage_goofs_signpost_spoilers":"SPOILERS","title_subpage_goofs_emptyState":"There are no goofs.","title_subpage_goofs_allSpoilers":"All goof entries are spoilers, see below.","title_subpage_goofs_shareLinks_emailSubject":"Check out this link on IMDb!","title_subpage_goofs_titleString":"Spoilers and Bloopers","title_subpage_goofs_descriptionString":"Goofs on IMDb - bloopers, mistakes, errors in continuity, plot holes, anachronisms, spoilers and more.","title_subpage_goofs_shareLinks_label":"Open goof menu","title_subpage_goofs_containSpoilers":"Contains Spoilers: ","title_subpage_goofs_seeThisEntry":"See this entry","title_subpage_goofs_sharedWithYou":"SHARED WITH YOU","title_subpage_goofs_subPageTitle":"Goofs","title_main_hero_allTopics_alternateVersionsLink":"Alternate versions","title_main_hero_allTopics_awardsLink":"Awards","title_main_hero_allTopics_companyCreditsLink":"Company credits","title_main_hero_allTopics_connectionsLink":"Connections","title_main_hero_allTopics_crazyCreditsLink":"Crazy credits","title_main_hero_allTopics_detailsGroup":"Details","title_main_hero_allTopics_didYouKnowGroup":"Did you know","title_main_hero_allTopics_episodeGuideLink":"Episode guide","title_main_hero_allTopics_externalReviewsLink":"External reviews","title_main_hero_allTopics_metacriticReviewsLink":"Metacritic reviews","title_main_hero_allTopics_externalSitesLink":"External sites","title_main_hero_allTopics_faqLink":"FAQ","title_main_hero_allTopics_filmingProductionLink":"Filming \u0026 production","title_main_hero_allTopics_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_allTopics_goofsLink":"Goofs","title_main_hero_allTopics_newsLink":"News","title_main_hero_allTopics_opinionGroup":"Opinion","title_main_hero_allTopics_parentsGuideLink":"Parents guide","title_main_hero_allTopics_photosLink":"Photos","title_main_hero_allTopics_plotKeywordsLink":"Plot keywords","title_main_hero_allTopics_plotLink":"Plot","title_main_hero_allTopics_popularGroup":"Popular","title_main_hero_allTopics_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_allTopics_promptHeader_ariaLabel":"All Topics Header","title_main_hero_allTopics_promptHeader_title":"All topics","title_main_hero_allTopics_quotesLink":"Quotes","title_main_hero_allTopics_releaseDatesLink":"Release dates","title_main_hero_allTopics_soundTracksLink":"Soundtracks","title_main_hero_allTopics_storylineGroup":"Storyline","title_main_hero_allTopics_taglinesLink":"Taglines","title_main_hero_allTopics_technicalSpecsLink":"Technical specs","title_main_hero_allTopics_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_allTopics_userRatingsLink":"User ratings","title_main_hero_allTopics_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_allTopics_videosLink":"Videos","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink":"View '{Title}' Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink_fallback":"View Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink":"Watch '{VideoTitle}'","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink_fallback":"Watch Video","title_main_hero_media_label_imageCount":"{Count, plural, one {1 Photo} other {{Count} Photos}}","title_main_hero_media_label_videoCount":"{Count, plural, one {1 Video} other {{Count} Videos}}","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying":"Play {videoType} with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying_fallback":"Play video with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_buttonLabel":"Video Preview Preference","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_menuTitle":"Video previews","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchAriaLabel":"Video Preview Preference Options","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchLabel":"Play a silent video preview when available","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_buttonLabel":"Video Autoplay Preference","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_menuTitle":"Video autoplay","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchAriaLabel":"Video Autoplay Preference Options","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchLabel":"Play muted video automatically when available","title_main_hero_media_videoSlateMessage":"Play {videoType}","title_main_hero_media_videoSlateMessage_fallback":"Play video","title_main_hero_aggregateRating":"IMDb rating","title_main_hero_aggregateRating_ariaLabel":"View User Ratings","title_main_hero_defaultTitle":"Empty Title","title_main_hero_metadata_episodeAirDateHeader":"Episode {isFuture, select, true{airs} other{aired}}","title_main_hero_originalTitlePrefix":"Original title:","title_main_hero_criticReviews":"{count, plural, one {Critic review} other {Critic reviews}}","title_main_hero_metascore":"Metascore","title_main_hero_plot_readAllLink_text":"Read all","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleContentButton":"Toggle principal credits","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleTopCreditsButton":"Toggle top credits","title_main_hero_principalCredits_buttonText_showTopCredits":"Top credits","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_long":"All episodes","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_short":"All","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allEpisodesButton":"View all episodes","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allTopicsButton":"View all topics","title_main_hero_subnav_ariaLabel_episodeGuideLink":"View episode guide","title_main_hero_subnav_episodeGuideButton":"Episode guide","title_main_hero_subnav_episodeNumber":"E{EpisodeNumber}","title_main_hero_subnav_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_subnav_label_allTopicsButton":"All topics","title_main_hero_subnav_label_nextEpisodeButton":"Next episode","title_main_hero_subnav_label_previousEpisodeButton":"Previous episode","title_main_hero_subnav_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_subnav_proLink_inDevelopmentTitle":"In development: More at IMDbPro","title_main_hero_subnav_shareButton_shareIMDbRating":"Share IMDb rating","title_main_hero_subnav_seasonNumber":"S{SeasonNumber}","title_main_hero_subnav_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_subnav_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_trending":"Popularity","title_main_hero_trendingMovie_ariaLabel":"View Popular Movies","title_main_hero_trendingTV_ariaLabel":"View Popular TV Shows","title_main_hero_addToList_ariaLabel":"Add title to another list","title_main_hero_userRating":"Your rating","title_main_hero_userRating_unrated":"Rate","title_main_hero_proUpsell":"See production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_A":"See more at IMDbPro","title_main_hero_proUpsell_variant_B":"Production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_C":"See more at IMDbPro","title_main_hero_unannounced_proUpsell":"Note: Because this project is categorized as in development, the data is only available on IMDbPro and is subject to change.","title_main_hero_unannounced_contact_label":"Contact","title_main_hero_unannounced_contact_link":"See company contact information","title_main_hero_unannounced_filmmakers_label":"Filmmakers","title_main_hero_unannounced_filmmakers_writer_link":"See writer","title_main_hero_unannounced_filmmakers_producer_link":"See producer","title_main_hero_unannounced_cast_label":"Cast","title_main_hero_unannounced_cast_link":"See preliminary cast","title_main_hero_unannounced_moreInfo_label":"More info","title_main_hero_unannounced_moreInfo_content":"Project notes, plot, and industry news","title_main_hero_upcomingSeason_title":"Season {seasonNumber} returns","title_main_hero_upcomingEpisode_title":"Next episode airs","title_main_hero_userReviews":"{count, plural, one {User review} other {User reviews}}","title_main_awards_title":"Awards","title_main_awards_winsAndNominations":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_winsAndNominationsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyNominations":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_onlyNominationsTotal":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyWins":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}}","title_main_awards_onlyWinsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win total} other {{numOfWins} wins total}}","title_main_awards_seeMore":"See more awards and nominations","title_main_awards_oscars_won":"Won {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_oscars_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_emmys_won":"Won {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_emmys_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_globes_won":"Won {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_globes_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_topRatedTV":"Top rated TV #{rating}","title_main_awards_topRatedMovie":"Top rated movie #{rating}","title_main_awards_defaultMovie":"See the Top 250 movies as rated by IMDb users","title_main_awards_defaultTV":"See the Top 250 TV shows as rated by IMDb users","title_main_details_aka":"Also known as","title_main_details_companyCredits":"See more company credits at IMDbPro","title_main_details_countriesOfOrigin":"{countryCount, plural, one {Country of origin} other {Countries of origin}}","title_main_details_filmingLocations":"Filming locations","title_main_details_languages":"{languageCount, plural, one {Language} other {Languages}}","title_main_details_officialSites":"{siteCount, plural, one {Official site} other {Official sites}}","title_main_details_officialSites_defaultSiteLabel":"Official Site","title_main_details_productionCompany":"{companyCount, plural, one {Production company} other {Production companies}}","title_main_details_releaseDate":"Release date","title_main_details_title":"Details","title_main_didyouknow_title":"Did you know","title_main_cast_title":"Top cast","title_main_cast_edit":"Edit","title_main_cast_numEpisodes":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} episode} other {{totalEpisodes} episodes}}","title_main_cast_numEpisodes_short":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} ep} other {{totalEpisodes} eps}}","title_main_cast_label_allCastAndCrew":"All cast \u0026 crew","title_main_cast_label_directors":"Directors","title_main_cast_label_writers":"Writers","title_main_cast_label_seeCharacterPhotosAndQuotes":"See character photos and quotes","title_main_cast_proUpsell":"See production, box office, \u0026 company info","title_main_cast_castDetails":"See more cast details at IMDbPro","title_main_episodes_title":"Episodes","title_main_faqs_title":"FAQ","title_main_faqs_item_ariaLabel":"See the answer","title_main_featureHeader_link_edit":"Edit","title_main_featureHeader_link_info":"More information","title_main_featureHeader_ariaLabel_editLink":"{featureTitle}: edit","title_main_missing_image_caption":"Missing image caption","title_main_moreLikeThis_title":"More like this","title_main_moreLikeThis_moreInfoLink":"More about this","title_main_photos_title":"Photos","title_main_videos_title":"Videos","title_main_episodes_topRated":"Top-rated","title_main_episodes_topRated_short":"Top","title_main_episodes_mostRecent":"Most recent","title_main_episodes_browseEpisodes":"Browse episodes","title_main_episodes_season":"Season","title_main_episodes_seasons":"{count} seasons","title_main_episodes_years":"{count} years","title_main_episodes_see_all":"See all","title_main_episode_seasonEpisodeNumber":"S{seasonNumber}.E{episodeNumber}","title_main_link_addAPlot":"Add a plot","title_main_editorialLists_title":"Editorial lists","title_main_editorialLists_subTitle":"Related lists created by IMDb editors","title_main_userPolls_subTitle":"Related polls from IMDb users","title_main_userLists_title":"User lists","title_main_userPolls_title":"User polls","title_main_userLists_subTitle":"Related lists from IMDb users","title_main_userLists_create":"Create a list","title_main_sidebar_title":"More to explore","title_main_storyline_title":"Storyline","title_main_storyline_link_edit":"Edit","title_main_storyline_link_plotSummary":"Plot summary","title_main_storyline_link_plotSynopsis":"Plot synopsis","title_main_storyline_link_addFullPlot":"Add full plot","title_main_storyline_link_addSynopsis":"Add synopsis","title_main_storyline_link_addContentAdvisory":"Add content advisory","title_main_storyline_link_more":"{count} more","title_main_storyline_label_taglines":"Taglines","title_main_storyline_label_genres":"{count, plural, one {Genre} other {Genres}}","title_main_storyline_label_mpaa":"Motion Picture Rating (MPAA)","title_main_storyline_label_certificate":"Certificate","title_main_storyline_label_parentsGuide":"Parents guide","title_main_techSpecs_title":"Technical specs","title_main_techspec_soundmix":"Sound mix","title_main_techspec_aspectratio":"Aspect ratio","title_main_techspec_color":"Color","title_main_techspec_runtime":"Runtime","title_main_boxoffice_budget":"Budget","title_main_boxoffice_grossdomestic":"Gross US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_openingweekenddomestic":"Opening weekend US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_cumulativeworldwidegross":"Gross worldwide","title_main_boxoffice_title":"Box office","title_main_boxoffice_estimated":" (estimated)","title_main_boxoffice_proupsell":"See detailed box office info on IMDbPro","title_main_userReviews_label_seeAllReviews":"see all","title_main_userReviews_title":"User reviews","title_main_userReviews_link_addReview":"Review","title_main_userReviews_link_addFirstReview":"Be the first to review","title_main_userReviews_signpost_topReview":"Top review","title_main_userReviews_signpost_spoiler":"Spoiler","title_main_userReview_helpful":"You found this helpful","title_main_userReview_unhelpful":"You found this unhelpful","title_main_userReview_error":"Error: Please try again.","recentlyViewed_section_label_recentlyViewed":"Recently viewed","recentlyViewed_section_label_noneRecentlyViewed":"You have no recently viewed pages","recentlyViewed_section_label_needCookies":"Please enable browser cookies to use this feature.","recentlyViewed_section_action_learnMore":"Learn more.","recentlyViewed_section_action_clearAll":"Clear all","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateTitle":"Navigation to {itemName} Title Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateName":"Navigation to {itemName} Name Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_searchFor":"Search for {itemName}","title_main_page_description_with_director":"Directed by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_writer":"Created by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_cast":"With {castString}.","title_main_contribution_editPage_button":"Edit page","title_main_contribution_addEpisode_button":"Add episode","title_main_contribution_getStarted_link":"Getting started","title_main_contribution_contributorZone_link":"Contributor Zone","title_main_contribution_learn_more_link":"Learn more about contributing","title_main_contribution_header":"Contribute to this page","title_main_contribution_header_description":"Suggest an edit or add missing content","title_main_banner_welcome":"For a limited time, go back to the older version of this page.","title_main_banner_switch":"Go back now","title_main_banner_contact":"Report an issue","title_main_banner_launch":"Welcome to the new version of this page.","title_main_banner_learn":"Learn more","title_main_news_title":"Related news","title_main_placeholder_subtext":"This feature is currently under construction.","title_main_tuneInMessage_label_expected":"Expected {date}","title_main_tuneInMessage_label_releases":"Releases {date}","title_main_tuneInMessage_label_comingSoon":"Coming soon","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersThursday":"In Theaters Thursday","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersTomorrow":"In Theaters Tomorrow","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersNow":"In Theaters Now","title_main_tuneInMessage_label_dateOnly":"{date}","title_main_tuneInMessage_label_seriesPremiere":"Series premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonPremiere":"Season {seasonNumber} premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonReturns":"Season {seasonNumber} returns","title_main_tuneInMessage_label_nextEpisode":"Next episode","homepage_main_category_featuredToday":"Featured today","homepage_main_category_whatToWatch":"What to watch","homepage_main_category_moreToExplore":"More to explore","homepage_main_category_exclusiveVideos":"Exclusive videos","homepage_main_category_exploreStreaming":"Explore what’s streaming","homepage_main_category_exploreMoviesAndTV":"Explore Movies \u0026 TV shows","homepage_main_button_browseWhatToWatch":"Get more recommendations","homepage_main_subsection_moreToWatch":"More to watch","comingSoon_get_tickets":"Get tickets","comingSoon_coming_soon_to_theaters":"Coming soon to theaters (US)","comingSoon_trailers_for_upcoming_releases":"Trailers for upcoming releases","comingSoon_watch_soon_at_home":"Watch soon at home","comingSoon_add_to_watchlist_for_notifications":"Add to watchlist for notifications","comingSoon_trailer_ariaLabel_suffix":"trailer","from_your_watchlist":"From your Watchlist","from_your_watchlist_description":"Movies and TV shows that you have watchlisted","from_your_watchlist_empty_title":"Your watchlist is empty","from_your_watchlist_empty_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_all_rated_title":"No available releases","from_your_watchlist_all_rated_content":"Add more shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_empty_button":"Browse popular movies","from_your_watchlist_logged_out":"Sign in to access your Watchlist","from_your_watchlist_logged_out_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_logged_out_button":"Sign in to IMDb","topNews_header":"Top news","topNews_chip_top_news":"Top news","topNews_chip_movie_news":"Movie news","topNews_chip_tv_news":"TV news","topNews_chip_celebrity_news":"Celebrity news","topBoxOffice_header_top_us":"Top box office (US)","topBoxOffice_header_description_date":"Weekend of {dateRange}","fan_favorites":"Fan favorites","fan_favorites_description":"This week's top TV and movies","top_picks":"Top picks","top_picks_description":"TV shows and movies just for you","bornToday_header":"Born today","bornToday_header_description_date":"People born on {dateString}","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithRating":"Check out {user}'s {rating}/10 review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithoutRating":"Check out {user}'s review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithRating":"{titleText} - {rating}/10 review by {user} on IMDb","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithoutRating":"{titleText} - review by {user} on IMDb","streamingPicks_providerDescription_IMDbTV":"popular on IMDb TV","streamingPicks_providerDescription_withPrime":"included with Prime","streamingPicks_providerDescription_withSubscription":"with subscription","streamingPicks_providerDescription_onHulu":"on Hulu.com and the Hulu app","streamingPicks_providerDescription_withPrimeVideoChannels":"with Prime Video Channels","titleRecommendationPrompt_attributionHeading":"Because of your interest in","common_listItem_watchlist_addToWatchlist":"Add to watchlist","common_listItem_watchlist_addedToWatchlist":"Added to watchlist","common_listItem_notInterested":"Not interested","editorialCarousel_editors_picks":"Editor's picks","editorialCarousel_special_event":"Spotlight: Oscars 2020","editorialCarousel_imdb_originals":"IMDb Originals","editorialCarousel_imdb_originals_description":"Celebrity interviews, trending entertainment stories, and expert analysis","hero_video_up_next":"Up next","hero_video_browse_trailers":"Browse trailers","video_hero_watch_on_imdb_tv":"Watch Now on IMDb TV!","in_theaters_title":"In theaters","in_theaters_description":"Showtimes near you","in_theaters_showtimes_button_text":"Showtimes","video_playback_embed_caption":"Watch {videoCaption}","video_playback_embed_page_title":"Video {viconst}","video_playback_embed_page_description":"Video playback page for: {viconst}","video_playback_unmute_button":"Tap to unmute","winnersFeature_winner_signpost":"WINNER","winnersFeature_no_winners_announced":"No winners announced yet.","appUpsell_title":"For Maximum IMDb, view in the app","appUpsell_content_lineOne":"Get notified of new trailers","appUpsell_content_lineTwo":"Rate movies and TV shows","appUpsell_content_lineThree":"Track what you want to watch next","appUpsell_download":"Download IMDb app","appUpsell_cancel":"Continue to site","title_main_cast_characterName_with_as":"as {characterName}","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_title":"Most anticipated Indian movies and shows","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_description":"Percentage shows amount of top page views.","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_footer":"Updates approximately every 20 minutes."}},"locale":"en-US"}},"pageProps":{"tconst":"tt11286314"},"urqlState":{"217873430":{"data":{"videos":[{"id":"vi4206674713","runtime":{"value":170,"unit":"SECONDS","__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"width":1920,"height":1080,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","__typename":"Thumbnail"},"name":{"value":"Highly Anticipated Movies and TV Shows to Watch in October 2021","__typename":"LocalizedString"},"primaryTitle":{"id":"tt15433002","titleText":{"text":"Highly Anticipated Movies and TV Shows in October 2021","isOriginalTitle":true,"__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"Highly Anticipated Movies and TV Shows in October 2021","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTAwMDZjN2MtMTllNi00ZWY1LWEzYTctYTM3YWI1MTJmOWJiXkEyXkFqcGdeQXVyMzk0NzQ5MjU@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"What to Watch (2020)","__typename":"Markdown"},"height":1192,"width":804,"__typename":"Image"},"series":{"series":{"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDYwOWUyMDItZTlkZi00YzYxLThlMmMtMzM5Yzk2NjVkZDliXkEyXkFqcGdeQXVyNjMwMzc3MjE@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"What to Watch (2020)","__typename":"Markdown"},"height":1000,"width":675,"__typename":"Image"},"__typename":"Title"},"__typename":"Series"},"__typename":"Title"},"__typename":"Video"}]}},"1968250456":{"data":{"title":{"id":"tt11286314","wins":{"total":0,"__typename":"AwardNominationConnection"},"nominations":{"total":0,"__typename":"AwardNominationConnection"},"prestigiousAwardSummary":null,"ratingsSummary":{"topRanking":null,"__typename":"RatingsSummary"},"episodes":null,"videos":{"total":3,"__typename":"TitleRelatedVideosConnection"},"videoStrip":{"edges":[{"node":{"id":"vi3082011417","contentType":{"displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"Official Teaser Trailer","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":65,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":796,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgzMzNmMzctZGNmZC00NzE2LWIzMjEtM2QyZjVlYTUwNjA5XkEyXkFqcGdeQXZ3ZXNsZXk@._V1_.jpg","width":1415,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"},{"node":{"id":"vi246792985","contentType":{"displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"Don't Look Up","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":65,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":1080,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzYzMWVjNTQtNjMzMi00MzFjLWFmYmItZjg1ZDNkZWVmMzAzXkEyXkFqcGdeQVRoaXJkUGFydHlJbmdlc3Rpb25Xb3JrZmxvdw@@._V1_.jpg","width":1920,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"},{"node":{"id":"vi1057997081","contentType":{"displayName":{"value":"Promo","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"Netflix 2021 Film Preview","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":153,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":629,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWUxYzZmM2ItNDIwNC00M2MyLTgxOWEtM2E3ZTBmMWVlMTFhXkEyXkFqcGdeQW1hcmNtYW5u._V1_.jpg","width":1119,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"}],"__typename":"VideoConnection"},"titleMainImages":{"total":31,"edges":[{"node":{"id":"rm3730370561","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjBiOTJkYzItZDg5My00MDFjLTllYjMtMjhhMWExZjUwNzc1XkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":4800,"width":7200,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3879072513","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA5MzRmZDEtYTRjNi00YTc3LTllZWUtYzc1Njg2Y2YwZDljXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":620,"width":444,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm410965505","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2ZhMzMzNWEtZThlOS00MzU1LTgwMGQtMGI4ZWU0OTEzMTM3XkEyXkFqcGdeQXVyODc0OTEyNDU@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":805,"width":588,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1421078529","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDE1MWI4MzQtYTQxMS00YWNiLWIzZDItMTEwYTQxMTE5ZWM4XkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, and Jonah Hill in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1471410177","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWVjYWNhYzktMWMyYS00NmE2LThjZWUtNTVhYjk5N2ViODJjXkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Tomer Sisley in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1270083585","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTQ4YzMwY2MtMDVmNi00MWNiLWJmMGItMGJiZjM1NjZlZDkwXkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Meryl Streep, Paul Guilfoyle, Mark Rylance, and Jonah Hill in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1337192449","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzhlOTQxNDYtOTc0MC00MjAyLTg3NjgtODMxMDY0M2IwNWFkXkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Jennifer Lawrence in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1119088641","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTM3YzE5ZjQtNTEwMC00MTg3LWFhNGYtYTM4ZDlhOTU3YzFmXkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Ron Perlman in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1152643073","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWE4MGRjODgtMTcxOC00NzRhLTlkNzctZWVlZWQ4MWZkYWVkXkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Melanie Lynskey in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1773400065","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2JhZjVhODYtMmNlOC00MWUwLTkxMWUtZjhlN2RkNmI2NjM1XkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Kid Cudi and Ariana Grande in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1823731713","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzQ3YjYxZDQtNDE4MC00OTEwLTljMGEtYmM0MTI1ZWMyYjM1XkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Timothée Chalamet in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1622405121","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjkwOGU1NmMtNjU4MS00ZGYwLThiZWYtMWZmNGQ2OWI2YjY3XkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Himesh Patel and Omar Ghonim in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1723068417","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA5ZjY5NjctODg5OS00OGNjLTlmNmQtNDhjZGE3YzI2YTM0XkEyXkFqcGdeQXVyMTEzMTI1Mjk3._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Michael Chiklis in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"height":2731,"width":4096,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"}],"__typename":"ImageConnection"},"productionStatus":{"currentProductionStage":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStage"},"productionStatusHistory":[{"status":{"id":"treatment_outline","text":"Treatment Outline","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"pre_production","text":"Pre-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"}],"restriction":null,"__typename":"ProductionStatusDetails"},"primaryImage":{"id":"rm3879072513","__typename":"Image"},"imageUploadLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/image/tt11286314/add?bus=imdb\u0026return_url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fclose_me\u0026site=web","__typename":"ContributionLink"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"canHaveEpisodes":false,"cast":{"edges":[{"node":{"name":{"id":"nm0001491","nameText":{"text":"Melanie Lynskey","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIzNDg5NTg4Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwMTU3NjgyMw@@._V1_.jpg","width":286,"height":400,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"June","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm1706767","nameText":{"text":"Jonah Hill","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUyNDU0NzAwNl5BMl5BanBnXkFtZTcwMzQxMzIzNw@@._V1_.jpg","width":460,"height":541,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Jason Orlean","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0000658","nameText":{"text":"Meryl Streep","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU4Mjk5MDExOF5BMl5BanBnXkFtZTcwOTU1MTMyMw@@._V1_.jpg","width":427,"height":600,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"President Janie Orlean","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0000153","nameText":{"text":"Gina Gershon","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWU5NWY5ZWMtMzk1Mi00YmE3LWI4NmQtZTdjZWNmZDhiNWE4XkEyXkFqcGdeQXVyMTEzNjc3MDQ5._V1_.jpg","width":562,"height":675,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Kathy Logolos","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0000579","nameText":{"text":"Ron Perlman","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY0NzAzMTEyOV5BMl5BanBnXkFtZTcwNjYwMzYwNg@@._V1_.jpg","width":1414,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Colonel Ben Drask","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm3812858","nameText":{"text":"Ariana Grande","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTgwMjkxNzg1NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzQ4MTE0NDE@._V1_.jpg","width":1123,"height":1500,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Riley Bina","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0001612","nameText":{"text":"Matthew Perry","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTMwODc5NjI3N15BMl5BanBnXkFtZTcwNDEyMTE3Mw@@._V1_.jpg","width":314,"height":400,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":null,"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0004821","nameText":{"text":"Michael Chiklis","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmUyZGZjNGYtOGQ5Yi00ODk2LTljMGQtZjAwODQyZTg3NmU4XkEyXkFqcGdeQXVyOTYxOTcxOQ@@._V1_.jpg","width":1199,"height":1000,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Dan Pawketty","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0753314","nameText":{"text":"Mark Rylance","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA1MDY3MTc2OTReQTJeQWpwZ15BbWU3MDc2MTU1NzE@._V1_.jpg","width":262,"height":400,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Peter Isherwell","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm1347153","nameText":{"text":"Tyler Perry","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzYzNjk4MTU3NF5BMl5BanBnXkFtZTcwODMxMTEwNQ@@._V1_.jpg","width":1491,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Jack Bremmer","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm2797744","nameText":{"text":"Himesh Patel","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzYzN2NhMjYtYWJhYS00NjkxLWEzM2UtMzRhNThmMzhiNGEwXkEyXkFqcGdeQXVyOTM3ODc5OTU@._V1_.jpg","width":800,"height":1000,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Phillip","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0002117","nameText":{"text":"Paul Guilfoyle","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxNjY1NjkwNV5BMl5BanBnXkFtZTYwMTQ2MDg0._V1_.jpg","width":269,"height":400,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"General Themes","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm3264596","nameText":{"text":"Kid Cudi","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY1MjkzNzc5MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzU5NzkwNDM@._V1_.jpg","width":297,"height":396,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"DJ Chello","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm4775000","nameText":{"text":"Meghan Leathers","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzUyYjkzMjQtZmNkMi00ODU4LWEzZGYtZGIyNzA4ZGFlYTBmXkEyXkFqcGdeQXVyNTQxMTk0NDk@._V1_.jpg","width":1966,"height":3000,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Media Quant","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0803037","nameText":{"text":"Tomer Sisley","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzhkMzg2NjgtOWYzOS00MGUzLTkzOTEtZTEzODJkMTVhZTQ1XkEyXkFqcGdeQXVyMzYyODM1NTA@._V1_.jpg","width":640,"height":853,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Adul Grelio","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm1726032","nameText":{"text":"Rob Morgan","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA4YTIwOTItZTg1Yy00NDk3LTkwMTItYTFhMjhkYzVjYTQxXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","width":3363,"height":5045,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Dr. Clayton 'Teddy' Oglethorpe","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"}],"__typename":"CreditConnection"},"principalCast":[{"credits":[{"name":{"id":"nm3154303","nameText":{"text":"Timothée Chalamet","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOWU1Nzg0M2ItYjEzMi00ODliLThkODAtNGEyYzRkZTBmMmEzXkEyXkFqcGdeQXVyNDk2Mzk2NDg@._V1_.jpg","width":3329,"height":4404,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Quentin","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm0000138","nameText":{"text":"Leonardo DiCaprio","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjI0MTg3MzI0M15BMl5BanBnXkFtZTcwMzQyODU2Mw@@._V1_.jpg","width":297,"height":400,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Dr. Randall Mindy","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm2225369","nameText":{"text":"Jennifer Lawrence","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTU3NDE5MDQ4MV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzE5ODQ3MDI@._V1_.jpg","width":1284,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Kate Dibiasky","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm0000949","nameText":{"text":"Cate Blanchett","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc1MDI0MDg1NV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDM3OTAzMTE@._V1_.jpg","width":1419,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Brie Evantee","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"creators":[],"directors":[{"totalCredits":1,"category":{"text":"Director","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"id":"nm0570912","nameText":{"text":"Adam McKay","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"writers":[{"totalCredits":2,"category":{"text":"Writers","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"id":"nm0570912","nameText":{"text":"Adam McKay","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"screenplay by","__typename":"JobCreditAttribute"},{"text":"story by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"},{"name":{"id":"nm1998503","nameText":{"text":"David Sirota","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"story by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"isAdult":false,"moreLikeThisTitles":{"edges":[{"node":{"id":"tt9639470","titleText":{"text":"Last Night in Soho","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Last Night in Soho","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3508989953","width":1013,"height":1500,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjgwZDIwY2MtNGZlNy00NGRlLWFmNTgtOTBkZThjMDUwMGJhXkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":7.3,"voteCount":632,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6960,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"16","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt12800524","titleText":{"text":"Encounter","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Encounter","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm4010406657","width":1384,"height":2048,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDlhNWZiMjQtMmY0OC00YTViLWI5NjktYjA5YzE4NThiZDNlXkEyXkFqcGdeQXVyMTAyMjQ3NzQ1._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.9,"voteCount":88,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6480,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt6487156","titleText":{"text":"The Black Hand","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Black Hand","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3319932928","width":534,"height":712,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTYyZDgyM2MtYTE4Ni00ODcwLTkwMWYtMTJjMzIwYzk4NTA4XkEyXkFqcGdeQXVyNTU4NjE1MTc@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":null,"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10838180","titleText":{"text":"Matrix Resurrections","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Matrix Resurrections","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm773124865","width":2764,"height":4096,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmRmZTA3NzAtN2RlZC00Mjc1LTllZDQtNDc0YTYzZmM4ZTQ1XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10192406","titleText":{"text":"Red, White and Water","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Red, White and Water","__typename":"TitleText"},"primaryImage":null,"releaseYear":{"year":2022,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10690606","titleText":{"text":"Mob Girl","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Mob Girl","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm767205633","width":1500,"height":2312,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDQyYmM4ZjYtZWZmYS00NTI0LTg3N2MtZjI2MjEzNWFiOTAzXkEyXkFqcGdeQXVyMTE3MjI3MTc2._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":null,"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt5795144","titleText":{"text":"Bad Blood","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Bad Blood","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm2914689281","width":960,"height":1200,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjliYzUxYzUtZDNhOC00YmU5LWI0NDgtMzlhMzAyYjVjMTgxXkEyXkFqcGdeQXVyMTE3MjI3MTc2._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":null,"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt14677742","titleText":{"text":"Welcome Back Future","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"short","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Welcome Back Future","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm4046964225","width":1280,"height":720,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmNhYTZhNmQtZDc4MC00MTAwLTg5ZDctMWUzYzBjOTg2MTVkXkEyXkFqcGdeQXVyMjExMDE1MzQ@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.8,"voteCount":64,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":60,"__typename":"Runtime"},"certificate":null,"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt9421570","titleText":{"text":"The Guilty","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Guilty","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm2084958721","width":1080,"height":1350,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTJjYjVkMGQtNTM1Yi00Mjc3LWI5YzEtN2NiYTQ4NDU4NjdmXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.2,"voteCount":5749,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":5400,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt0959300","titleText":{"text":"The Devil in the White City","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"tvMiniSeries","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Devil in the White City","__typename":"TitleText"},"primaryImage":null,"releaseYear":null,"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":true,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt5537002","titleText":{"text":"Killers of the Flower Moon","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Killers of the Flower Moon","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm141148417","width":800,"height":536,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzE4YjBhMTEtMTUwMi00N2M5LWI5NTItZGNkN2M4YzJhZWEzXkEyXkFqcGdeQXVyMTIzNDk2NzE2._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":null,"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt7740496","titleText":{"text":"Nightmare Alley","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Nightmare Alley","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3727093761","width":1001,"height":1500,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWNmM2UzZGEtZTM1MC00N2Q1LTgwOTYtMzU0YjgwNWI2Y2E3XkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"}],"__typename":"MoreLikeThisConnection"},"summaries":{"edges":[{"node":{"plotText":{"plaidHtml":"Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), an astronomy grad student, and her professor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) make an astounding discovery of a comet orbiting within the solar system. The problem - it\u0026#39;s on a direct collision course with Earth. The other problem? No one really seems to care. Turns out warning mankind about a planet-killer the size of Mount Everest is an inconvenient fact to navigate. With the help of Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), Kate and Randall embark on a media tour that takes them from the office of an indifferent President Orlean (Meryl Streep) and her sycophantic son and Chief of Staff, Jason (Jonah Hill), to the airwaves of The Daily Rip, an upbeat morning show hosted by Brie (Cate Blanchett) and Jack (Tyler Perry). With only six months until the comet makes impact, managing the 24-hour news cycle and gaining the attention of the social media obsessed public before it\u0026#39;s too late proves shockingly comical - what will it take to get the world to just look up?.","__typename":"Markdown"},"author":"Netflix","__typename":"Plot"},"__typename":"PlotEdge"}],"__typename":"PlotConnection"},"outlines":{"edges":[{"node":{"plotText":{"plaidHtml":"The story of two low-level astronomers, who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet Earth.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Plot"},"__typename":"PlotEdge"}],"__typename":"PlotConnection"},"synopses":{"edges":[],"__typename":"PlotConnection"},"storylineKeywords":{"edges":[{"node":{"legacyId":"meteorite","text":"meteorite","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"disaster","text":"disaster","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"written-by-director","text":"written by director","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"earth","text":"earth","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"giant-metroite","text":"giant metroite","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"}],"total":20,"__typename":"TitleKeywordConnection"},"taglines":{"edges":[],"total":0,"__typename":"TaglineConnection"},"genres":{"genres":[{"id":"Comedy","text":"Comedy","__typename":"Genre"},{"id":"Drama","text":"Drama","__typename":"Genre"},{"id":"Sci-Fi","text":"Sci-Fi","__typename":"Genre"}],"__typename":"Genres"},"certificate":{"rating":"R","ratingReason":"Rated R for language throughout, some sexual content, graphic nudity and drug content","ratingsBody":{"id":"MPAA","__typename":"RatingsBody"},"__typename":"Certificate"},"parentsGuide":{"guideItems":{"total":0,"__typename":"ParentsGuideConnection"},"__typename":"ParentsGuide"},"triviaTotal":{"total":24,"__typename":"TriviaConnection"},"trivia":{"edges":[{"node":{"text":{"plaidHtml":"The cast boasts five Oscar winners: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep and Mark Rylance; two Oscar nominees: \u003ca class=\"ipc-md-link ipc-md-link--entity\" href=\"/name/nm3154303/?ref_=tt_trv_trv\"\u003eTimothée Chalamet\u003c/a\u003e and Jonah Hill; and one recipient of the Jean Hersholt Humanitarian Oscar: Tyler Perry. The cast also includes two Grammy winners: Ariana Grande and Kid Cudi.","__typename":"Markdown"},"trademark":null,"relatedNames":null,"__typename":"TitleTrivia"},"__typename":"TriviaEdge"}],"__typename":"TriviaConnection"},"goofsTotal":{"total":0,"__typename":"GoofConnection"},"goofs":{"edges":[],"__typename":"GoofConnection"},"quotesTotal":{"total":0,"__typename":"TitleQuoteConnection"},"quotes":{"edges":[],"__typename":"TitleQuoteConnection"},"crazyCredits":{"edges":[],"__typename":"CrazyCreditConnection"},"alternateVersions":{"total":0,"edges":[],"__typename":"AlternateVersionConnection"},"connections":{"edges":[],"__typename":"TitleConnectionConnection"},"soundtrack":{"edges":[],"__typename":"SoundtrackConnection"},"titleText":{"text":"Don't Look Up","__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"Don't Look Up","__typename":"TitleText"},"releaseYear":{"year":2021,"__typename":"YearRange"},"reviews":{"total":0,"__typename":"ReviewsConnection"},"featuredReviews":{"edges":[],"__typename":"ReviewsConnection"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"iframeAddReviewLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/review/tt11286314/add?bus=imdb\u0026return_url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fclose_me\u0026site=web","__typename":"ContributionLink"},"faqsTotal":{"total":0,"__typename":"FaqConnection"},"faqs":{"edges":[],"__typename":"FaqConnection"},"releaseDate":{"day":24,"month":12,"year":2021,"country":{"id":"US","text":"United States","__typename":"LocalizedDisplayableCountry"},"__typename":"ReleaseDate"},"countriesOfOrigin":{"countries":[{"id":"US","text":"United States","__typename":"CountryOfOrigin"}],"__typename":"CountriesOfOrigin"},"detailsExternalLinks":{"edges":[{"node":{"url":"https://www.netflix.com/title/81252357/","label":"Official Netflix","externalLinkRegion":null,"__typename":"ExternalLink"},"__typename":"ExternalLinkEdge"}],"total":1,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"spokenLanguages":{"spokenLanguages":[{"id":"en","text":"English","__typename":"SpokenLanguage"}],"__typename":"SpokenLanguages"},"akas":{"edges":[{"node":{"text":"千萬別抬頭","__typename":"Aka"},"__typename":"AkaEdge"}],"__typename":"AkaConnection"},"filmingLocations":{"edges":[{"node":{"text":"Boston, Massachusetts, USA","__typename":"FilmingLocation"},"__typename":"FilmingLocationEdge"}],"total":8,"__typename":"FilmingLocationConnection"},"production":{"edges":[{"node":{"company":{"id":"co0235528","companyText":{"text":"Bluegrass Films","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0770923","companyText":{"text":"Hyperobject Industries","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"}],"__typename":"CompanyCreditConnection"},"companies":{"total":12,"__typename":"CompanyCreditConnection"},"productionBudget":null,"lifetimeGross":null,"openingWeekendGross":null,"worldwideGross":null,"technicalSpecifications":{"soundMixes":{"items":[{"id":"dolby_atmos","text":"Dolby Atmos","attributes":[],"__typename":"SoundMix"},{"id":"dolby_digital","text":"Dolby Digital","attributes":[],"__typename":"SoundMix"}],"__typename":"SoundMixes"},"aspectRatios":{"items":[{"aspectRatio":"2.39 : 1","attributes":[],"__typename":"AspectRatio"}],"__typename":"AspectRatios"},"colorations":{"items":[{"id":"color","text":"Color","attributes":[],"__typename":"Coloration"}],"__typename":"Colorations"},"__typename":"TechnicalSpecifications"},"runtime":{"seconds":8700,"__typename":"Runtime"},"series":null,"news":{"edges":[{"node":{"id":"ni63431786","articleTitle":{"plainText":"See Pregnant Jennifer Lawrence Cradle Her Baby Bump During NYC Outing With Cooke Maroney","__typename":"Markdown"},"date":"2021-09-28T13:18:36Z","image":{"caption":{"plainText":"Jennifer Lawrence at an event for Passengers (2016)","__typename":"Markdown"},"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTU3NDE5MDQ4MV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzE5ODQ3MDI@._V1_.jpg","height":2048,"width":1284,"__typename":"Image"},"source":{"homepage":{"label":"E! Online","__typename":"NewsLink"},"__typename":"NewsSource"},"__typename":"News"},"__typename":"NewsEdge"},{"node":{"id":"ni63430999","articleTitle":{"plainText":"Don't Look Up Clip: Meryl Streep Puts A Positive Spin On The End Of The World","__typename":"Markdown"},"date":"2021-09-27T15:40:27Z","image":{"caption":{"plainText":"Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA5MzRmZDEtYTRjNi00YTc3LTllZWUtYzc1Njg2Y2YwZDljXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_.jpg","height":620,"width":444,"__typename":"Image"},"source":{"homepage":{"label":"Slash Film","__typename":"NewsLink"},"__typename":"NewsSource"},"__typename":"News"},"__typename":"NewsEdge"}],"__typename":"NewsConnection"},"contributionQuestions":{"contributionLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/answers","__typename":"ContributionQuestionsLink"},"edges":[{"node":{"entity":{"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA5MzRmZDEtYTRjNi00YTc3LTllZWUtYzc1Njg2Y2YwZDljXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_.jpg","width":444,"height":620,"caption":{"plainText":"Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"__typename":"Image"},"__typename":"Title"},"questionId":"tt11286314.title_aka.JP.ja-JP","questionText":{"plainText":"By what name was Don't Look Up (2021) officially released in Japan in Japanese?","__typename":"Markdown"},"contributionLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/answers?pinnedQuestion=tt11286314.title_aka.JP.ja-JP","__typename":"ContributionQuestionsLink"},"__typename":"Question"},"__typename":"QuestionEdge"}],"__typename":"QuestionConnection"},"__typename":"Title"}}},"2408153983":{"data":{"renderedMarkdown":{"markdown":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","plaidHtml":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","__typename":"Markdown"}}},"3742992816":{"data":{"title":{"id":"tt11286314","productionStatus":{"currentProductionStage":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStage"},"productionStatusHistory":[{"status":{"id":"treatment_outline","text":"Treatment Outline","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"pre_production","text":"Pre-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"}],"restriction":null,"__typename":"ProductionStatusDetails"},"canHaveEpisodes":false,"series":null,"titleText":{"text":"Don't Look Up","__typename":"TitleText"},"titleType":{"text":"Movie","id":"movie","isSeries":false,"isEpisode":false,"__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Don't Look Up","__typename":"TitleText"},"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"releaseDate":{"day":24,"month":12,"year":2021,"__typename":"ReleaseDate"},"runtime":{"seconds":8700,"__typename":"Runtime"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"meterRanking":{"currentRank":51,"rankChange":{"changeDirection":"DOWN","difference":34,"__typename":"MeterRankChange"},"__typename":"TitleMeterRanking"},"primaryImage":{"id":"rm3879072513","width":444,"height":620,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA5MzRmZDEtYTRjNi00YTc3LTllZWUtYzc1Njg2Y2YwZDljXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence in Don't Look Up (2021)","__typename":"Markdown"},"__typename":"Image"},"images":{"total":31,"__typename":"ImageConnection"},"videos":{"total":3,"__typename":"TitleRelatedVideosConnection"},"primaryVideos":{"edges":[{"node":{"id":"vi3082011417","isMature":false,"contentType":{"id":"amzn1.imdb.video.contenttype.trailer","displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"thumbnail":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgzMzNmMzctZGNmZC00NzE2LWIzMjEtM2QyZjVlYTUwNjA5XkEyXkFqcGdeQXZ3ZXNsZXk@._V1_.jpg","height":796,"width":1415,"__typename":"Thumbnail"},"runtime":{"value":65,"__typename":"VideoRuntime"},"description":{"value":"The story of two low-level astronomers, who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet earth.","language":"en","__typename":"LocalizedString"},"name":{"value":"Official Teaser Trailer","language":"en","__typename":"LocalizedString"},"playbackURLs":[{"displayName":{"value":"480p","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"video/mp4","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi3082011417/1434659607842-pgv4ql-1631111089470.mp4?Expires=1632954228\u0026Signature=PyELg2Ey8flLqAGCa1PoZfDu1e3LkzL2OalCMm8rAaJsweyhaRDqcULPcpT3rCXwkAxfVFvEJ6dCtIsWBWD0LFP~E08~NJt9NYcJh31N3~PhdAYZ3YgXoSXyOojKzbWDdSBES875G60eseKUdsR1-pE2D8W1mH1cD~o6G~t67s2DS1j5FkkQZceUORTHy2pHwaNaKUpI4DWKJmB2bc1fHbouxd~a0ffaklGF~x5gBK~2QAfVCb6VmgIDmj7gXKv5uve8mopB7YITQR-yeDydE9kS~nQSg99nZ1sIk-iJxq-LNpBjNYBjI9IdbRXeNHvrypcykkhBkkcgZPMHRY2gUg__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"},{"displayName":{"value":"SD","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"video/mp4","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi3082011417/1434659454657-dx9ykf-1631111089470.mp4?Expires=1632954228\u0026Signature=jW3d4oMHBMvaYZXn3wn3X17iYDh0UFzIzqneRTlEQOGjegZEphsYPs7518la2cGFjARjpkFw9CaAWK0HPFeOjkAcK5v26pRUqz~UGfLb5UwY0NeincMqsZ7nzXnJ7xpdl-lhejiBrZ7Ww6NW8aOfE6HdcPHUX3Mfol2pS0kjbhspR8DtyV-9D8N9HTKAY55Loglg2iTSd~60ssAAx-HMATnvwz9Dl1ScT8cJtwPopELR868OZmXzXcaAtNX-3cWxR3I3CBMCS7cEczMsqFu9G81BO1Kx7-kbThyFNwsLs9FZ5Jq9O8K0W4RVD-yFDn~ePgxenJ4H7UD2DUOHQlahLA__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"}],"previewURLs":[{"displayName":{"value":"AUTO","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"application/x-mpegurl","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi3082011417/hls-preview-26d50de5-26cb-4c04-9f4a-80d47491294e.m3u8?Expires=1632954228\u0026Signature=hz5gxB19T7ZsW7jO6VSvolG~5awBEIN3nnbW~~ZbFkIJ6xLOli25GJAbMdneJWUq4iKqkZGqJb7uD3kERnbN2tzmN1mpeA~Seas5Ilci1O9mGhkLcDw5MI098TtPIVo31uPWwSuYcKI9C3QnWYKHwVzgbloDecM21mvlHWOYepAtb6bjDBN4gym1RSGuY6DdCdJftpC-GFBlcZ~b9hf2FT260endTm8bifa71~I8hTsSODFKx5cvDnJ6yF~RU9el4C62-ZAIEEzmabqY21OBbQMS4nsNr4Lz3ShAvPgVxrTeD7xO6XDbgXTMglZIBjBV1ejvWv0u5gWT81CBv9sn0g__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"}],"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"}],"__typename":"VideoConnection"},"externalLinks":{"total":13,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"metacritic":null,"keywords":{"total":20,"edges":[{"node":{"text":"meteorite","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"disaster","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"written by director","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"earth","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"giant metroite","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"}],"__typename":"TitleKeywordConnection"},"genres":{"genres":[{"text":"Comedy","id":"Comedy","__typename":"Genre"},{"text":"Drama","id":"Drama","__typename":"Genre"},{"text":"Sci-Fi","id":"Sci-Fi","__typename":"Genre"}],"__typename":"Genres"},"plot":{"plotText":{"plainText":"The story of two low-level astronomers, who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet Earth.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Plot"},"credits":{"total":544,"__typename":"CreditConnection"},"principalCredits":[{"totalCredits":1,"category":{"text":"Director","id":"director","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Adam McKay","__typename":"NameText"},"id":"nm0570912","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"},{"totalCredits":2,"category":{"text":"Writers","id":"writer","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Adam McKay","__typename":"NameText"},"id":"nm0570912","__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"screenplay by","__typename":"JobCreditAttribute"},{"text":"story by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"},{"name":{"nameText":{"text":"David Sirota","__typename":"NameText"},"id":"nm1998503","__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"story by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"},{"totalCredits":118,"category":{"text":"Stars","id":"cast","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Timothée Chalamet","__typename":"NameText"},"id":"nm3154303","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"},{"name":{"nameText":{"text":"Leonardo DiCaprio","__typename":"NameText"},"id":"nm0000138","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"},{"name":{"nameText":{"text":"Jennifer Lawrence","__typename":"NameText"},"id":"nm2225369","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"reviews":{"total":0,"__typename":"ReviewsConnection"},"criticReviewsTotal":{"total":3,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"triviaTotal":{"total":24,"__typename":"TriviaConnection"},"meta":{"canonicalId":"tt11286314","__typename":"TitleMeta","publicationStatus":"PUBLISHED"},"castPageTitle":{"edges":[{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Timothée Chalamet","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Leonardo DiCaprio","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Jennifer Lawrence","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Cate Blanchett","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"}],"__typename":"CreditConnection"},"creatorsPageTitle":[],"directorsPageTitle":[{"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Adam McKay","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"production":{"edges":[{"node":{"company":{"id":"co0235528","companyText":{"text":"Bluegrass Films","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0770923","companyText":{"text":"Hyperobject Industries","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"}],"__typename":"CompanyCreditConnection"},"featuredReviews":{"edges":[],"__typename":"ReviewsConnection"},"__typename":"Title"}}},"3953455874":{"data":{"renderedMarkdown":{"markdown":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","plaidHtml":"If you need a break from the spooks and scares of October, we\u0026#39;ve filled your Watchlist with titles you won\u0026#39;t want to miss, including \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt2382320/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eNo Time to Die\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt1160419/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eDune\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, and more.","__typename":"Markdown"}}}},"cmsContext":{"transformedPlacements":{"right-3":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","generatedPrefix":"tt_eds_right-3_sw_pks_netflix_r","slotName":"right-3"},"symphonyMetadata":{"requestId":"Y5V29A1JTS2MM15JETRT","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"131-9800354-3706259","contentId":"e26660e9-7338-46fc-9204-90881b4e9eec","creativeId":"5939514a-844f-4e8e-8b8b-45ecbbb058a1","placementId":"360c10d2-094e-4a51-9a39-cd703629f115","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null},"transformedArguments":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","generatedPrefix":"tt_eds_right-3_sw_pks_netflix_r","slotName":"right-3","refTag":"sw_pks_netflix_r","errors":[{"code":"ConstTypeUnavailable","context":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","generatedPrefix":"tt_eds_right-3_sw_pks_netflix_r","slotName":"right-3"}}],"displayTitle":"Most Anticipated Netflix Releases","iconName":"list","description":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","overlayCaption":"editorialSingle_label_list","callToActionText":"See the full list","callToActionUrl":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","linkedImages":[{"imageModel":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","caption":"View list","maxHeight":230,"maxWidth":307},"link":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481"}]}},"right-5":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"urlLabel":"Watch the video","01_image_size":"lsc_medium","01_image_imageId":"vi4206674713","heading":"What to Watch in October","blurbContent":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","blurbPosition":"bottom","01_image_imageIdOverride":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","01_image_relatedListId":"ls081395803","widgetref":"sw_wtw_oct21_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/","generatedPrefix":"tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r","slotName":"right-5"},"symphonyMetadata":{"requestId":"Y5V29A1JTS2MM15JETRT","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"131-9800354-3706259","contentId":"8c1280cf-8a00-4c93-b535-2201147e883d","creativeId":"adbd3d9a-daec-4cbe-8e41-fe0071f56419","placementId":"6ef5887c-f57c-416e-92c6-46fc63c3528e","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null},"transformedArguments":{"urlLabel":"Watch the video","01_image_size":"lsc_medium","01_image_imageId":"vi4206674713","heading":"What to Watch in October","blurbContent":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","blurbPosition":"bottom","01_image_imageIdOverride":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","01_image_relatedListId":"ls081395803","widgetref":"sw_wtw_oct21_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/","generatedPrefix":"tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r","slotName":"right-5","refTag":"sw_wtw_oct21_r","errors":[],"displayTitle":"What to Watch in October","iconName":"play-circle-outline","description":"If you need a break from the spooks and scares of October, we\u0026#39;ve filled your Watchlist with titles you won\u0026#39;t want to miss, including \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt2382320/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eNo Time to Die\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt1160419/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eDune\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, and more.","overlayCaption":"2:50","callToActionText":"Watch the video","callToActionUrl":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/","linkedImages":[{"imageModel":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","maxWidth":307,"maxHeight":230,"caption":""},"link":"/video/vi4206674713?listId=ls081395803"}]},"queryTypeFlags":{"video":true}}}}},"page":"/title/[id]","query":{"id":"tt11286314"},"buildId":"h3yzXae-3P92F1h6Y8vT6","assetPrefix":"https://d1zcggttmijv1z.cloudfront.net","runtimeConfig":{"sidecarHost":"https://imdb-next-sidecar.iad.amazon.com","env":"production","stage":"Prod","graphQLEndpoint":"https://api.graphql.imdb.com/","graphQLTimeout":"11000 # 10 seconds + 1 buffer."},"isFallback":false,"dynamicIds":["0UbL","6T/r","Dmcc","SSM8","WRJv","nDM3","ob7U","pjwt","tD+7","061g","1LhI","8h3H","EMob","KYZq","OjFY","c4DU","gC6y","gfXT","y0U9","3rSr","71vk","72kt","Aq3O","JCp1","N/Wp","NLce","OOo1","T0EN","dlrR","hD0A","oyrK","vnmo","w4lw","MGmp","bAf/","fJ2e","nwPH","BAoe","BQag","Ctrv","U2Lc","ZAlC","g2tb","YDLf","2IcJ","FqYj","aHmq","SpsN","t/HE","70TD","ODUw","9kEt","A5cP","Vvj3","9C4p","PR/D","RsFS","OqvR","o6ef","QhX9"],"customServer":true,"gip":true,"appGip":true,"head":[["meta",{"name":"viewport","content":"width=device-width"}],["meta",{"charSet":"utf-8"}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["meta",{"property":"imdb:pageType","content":"title"}],["meta",{"property":"imdb:subPageType","content":"main"}],["meta",{"property":"imdb:pageConst","content":"tt11286314"}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["title",{"children":"Don't Look Up (2021) - IMDb"}],["meta",{"name":"description","content":"Don't Look Up: Directed by Adam McKay. With Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett. The story of two low-level astronomers, who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet Earth.","data-id":"main"}],["script",{"type":"application/ld+json","dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"{\"@context\":\"https://schema.org\",\"@type\":\"Movie\",\"url\":\"/title/tt11286314/\",\"name\":\"Don\u0026apos;t Look Up\",\"image\":\"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA5MzRmZDEtYTRjNi00YTc3LTllZWUtYzc1Njg2Y2YwZDljXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_.jpg\",\"description\":\"The story of two low-level astronomers, who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet Earth.\",\"contentRating\":\"R\",\"genre\":[\"Comedy\",\"Drama\",\"Sci-Fi\"],\"datePublished\":\"2021-12-24\",\"keywords\":\"meteorite,disaster,written by director,earth,giant metroite\",\"trailer\":{\"@type\":\"VideoObject\",\"name\":\"Official Teaser Trailer\",\"embedUrl\":\"/video/imdb/vi3082011417\",\"thumbnail\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"contentUrl\":\"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgzMzNmMzctZGNmZC00NzE2LWIzMjEtM2QyZjVlYTUwNjA5XkEyXkFqcGdeQXZ3ZXNsZXk@._V1_.jpg\"},\"thumbnailUrl\":\"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgzMzNmMzctZGNmZC00NzE2LWIzMjEtM2QyZjVlYTUwNjA5XkEyXkFqcGdeQXZ3ZXNsZXk@._V1_.jpg\",\"description\":\"The story of two low-level astronomers, who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet earth.\"},\"actor\":[{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm3154303/\",\"name\":\"Timothée Chalamet\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0000138/\",\"name\":\"Leonardo DiCaprio\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm2225369/\",\"name\":\"Jennifer Lawrence\"}],\"director\":[{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0570912/\",\"name\":\"Adam McKay\"}],\"creator\":[{\"@type\":\"Organization\",\"url\":\"/company/co0235528/\"},{\"@type\":\"Organization\",\"url\":\"/company/co0770923/\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0570912/\",\"name\":\"Adam McKay\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm1998503/\",\"name\":\"David Sirota\"}],\"duration\":\"PT2H25M\"}"}}],["meta",{"property":"og:url","content":"https://www.imdb.com/title/tt11286314/"}],["meta",{"property":"og:site_name","content":"IMDb"}],["meta",{"property":"og:title","content":"Don't Look Up (2021) - IMDb"}],["meta",{"property":"og:description","content":"Don't Look Up: Directed by Adam McKay. With Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett. The story of two low-level astronomers, who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet Earth."}],["meta",{"property":"og:type","content":"video.movie"}],["meta",{"property":"og:image","content":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA5MzRmZDEtYTRjNi00YTc3LTllZWUtYzc1Njg2Y2YwZDljXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg"}],["meta",{"property":"og:image:height","content":"1396.3963963963963"}],["meta",{"property":"og:image:width","content":"1000"}],["meta",{"property":"twitter:site","content":"@IMDb"}],["meta",{"property":"twitter:title","content":"Don't Look Up (2021) - IMDb"}],["meta",{"property":"twitter:description","content":"Don't Look Up: Directed by Adam McKay. With Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett. The story of two low-level astronomers, who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet Earth."}],["meta",{"property":"twitter:card","content":"summary_large_image"}],["meta",{"property":"twitter:image","content":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTA5MzRmZDEtYTRjNi00YTc3LTllZWUtYzc1Njg2Y2YwZDljXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg"}],["meta",{"property":"twitter:image:alt","content":"Don't Look Up: Directed by Adam McKay. With Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett. The story of two low-level astronomers, who must go on a giant media tour to warn mankind of an approaching comet that will destroy planet Earth."}],["link",{"rel":"canonical","href":"https://www.imdb.com/title/tt11286314/"}],["meta",{"property":"imdb:pageType","content":"title"}],["meta",{"property":"imdb:subPageType","content":"main"}],["meta",{"property":"imdb:pageConst","content":"tt11286314"}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"src":"https://db187550c7dkf.cloudfront.net/jwplayer-unlimited-8.20.10/jwplayer.js","id":"next-jw-src"}]]}if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'LoadFooterJS', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'LoadFooterJS', {wb: 1}); } window.ue_ibe = (window.ue_ibe || 0) + 1; if (window.ue_ibe === 1) { (function(e,c){function h(b,a){f.push([b,a])}function g(b,a){if(b){var c=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement,d=e.createElement("script");d.async="async";d.src=b;d.setAttribute("crossorigin","anonymous");a&&a.onerror&&(d.onerror=a.onerror);a&&a.onload&&(d.onload=a.onload);c.insertBefore(d,c.firstChild)}}function k(){ue.uels=g;for(var b=0;b رای دهنده در IMDB

  10 /var ue_t0=ue_t0||+new Date(); wi

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Dont Look Up 2021 - داستان فیلم در مورد دو ستاره شناس تازه کار است که تلاش میکنند با تشکیل یک تور رسانه‌ای بزرگ به بشریت هشدار داده و آن‌ها را از نزدیک شدن یک ستاره دنباله دار به سیاره زمین که موجب نابودی آن خواهد شد آگاه سازند اما…

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم [Trailer] Finch 2021

    [Trailer] Finch 2021 poster

  ستارگان: Tom Hanks Caleb Landry Jones Lora Martinez-Cunningham

  سال ساخت: 2021

  هماهنگ با: Trailer

  امتیاز var ue_t0=ue_t0||+new Date(); wi از 10 از var ue_t0=ue_t0||+new Date(); window.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1; if (window.ue_ihb === 1) { var ue_csm = window, ue_hob = +new Date(); (function(d){var e=d.ue=d.ue||{},f=Date.now||function(){return+new Date};e.d=function(b){return f()-(b?0:d.ue_t0)};e.stub=function(b,a){if(!b[a]){var c=[];b[a]=function(){c.push([c.slice.call(arguments),e.d(),d.ue_id])};b[a].replay=function(b){for(var a;a=c.shift();)b(a[0],a[1],a[2])};b[a].isStub=1}};e.exec=function(b,a){return function(){try{return b.apply(this,arguments)}catch(c){ueLogError(c,{attribution:a||"undefined",logLevel:"WARN"})}}}})(ue_csm); var ue_err_chan = 'jserr'; (function(d,e){function h(f,b){if(!(a.ec>a.mxe)&&f){a.ter.push(f);b=b||{};var c=f.logLevel||b.logLevel;c&&c!==k&&c!==m&&c!==n&&c!==p||a.ec++;c&&c!=k||a.ecf++;b.pageURL=""+(e.location?e.location.href:"");b.logLevel=c;b.attribution=f.attribution||b.attribution;a.erl.push({ex:f,info:b})}}function l(a,b,c,e,g){d.ueLogError({m:a,f:b,l:c,c:""+e,err:g,fromOnError:1,args:arguments},g?{attribution:g.attribution,logLevel:g.logLevel}:void 0);return!1}var k="FATAL",m="ERROR",n="WARN",p="DOWNGRADED",a={ec:0,ecf:0, pec:0,ts:0,erl:[],ter:[],mxe:50,startTimer:function(){a.ts++;setInterval(function(){d.ue&&a.pecLearn more.Get the IMDb AppGet the IMDb AppHelpSite IndexIMDbProBox Office MojoIMDb DeveloperPress RoomAdvertisingJobsConditions of UsePrivacy PolicyInterest-Based Ads© 1990-2021 by IMDb.com, Inc.if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'LoadFooterJS', {wb: 1}); }{"props":{"requestContext":{"timestamp":"2021-09-28T22:34:06.055Z","sidecar":{"account":{"userName":null,"isLoggedIn":false},"isFreediveEligible":false,"placementMap":{"right-3":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg"},"symphonyMetadata":{"requestId":"2SDME3XM2RSHFZEQSX5Y","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"140-9441141-5914414","contentId":"e26660e9-7338-46fc-9204-90881b4e9eec","creativeId":"5939514a-844f-4e8e-8b8b-45ecbbb058a1","placementId":"360c10d2-094e-4a51-9a39-cd703629f115","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null}},"right-5":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"urlLabel":"Watch the video","01_image_size":"lsc_medium","01_image_imageId":"vi4206674713","heading":"What to Watch in October","blurbContent":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","blurbPosition":"bottom","01_image_imageIdOverride":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","01_image_relatedListId":"ls081395803","widgetref":"sw_wtw_oct21_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/"},"symphonyMetadata":{"requestId":"2SDME3XM2RSHFZEQSX5Y","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"140-9441141-5914414","contentId":"8c1280cf-8a00-4c93-b535-2201147e883d","creativeId":"adbd3d9a-daec-4cbe-8e41-fe0071f56419","placementId":"6ef5887c-f57c-416e-92c6-46fc63c3528e","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null}}},"weblabs":{"IMDB_NEXT_TITLE_MAIN_HERO_VIDEO_PLAYBACK_369575":{"C":true},"IMDB_TITLE_NEXT_LOCALIZED_PLOT_OUTLINE_368138":{"T1":true},"IMDB_ADS_TABOOLA_DELAY_377665":{"T1":true},"IMDB_WEB_BRANCH_INTEGRATION_380339":{"T1":true},"WEB_OSCARS_SITE_STRIPE_347201":{"C":true},"IMDB_NEXT_PRO_UPSELL_HERO_PLACEMENT_366367":{"T3":true},"IMDB_NEXT_CLIENT_SIDE_NAVIGATION_323089":{"C":true},"IMDB_NEXT_DYNAMIC_WIDGET_DELAY_EXPERIMENT_371415":{"T1":true},"IMDB_BRANCH_KEY_SELECTION_373673":{"C":true},"IMDB_356597":{"T1":true},"IMDB_TRUSTARC_GDPR_COOKIE_COMPLIANCE_274700":{"C":true},"IMDB_TRANSLATION_GATE_264450":{"C":true},"IMDB_RATINGS_TASK_COMPLETION_378889":{"T1":true},"IMDB_NEXT_UPSALE_LINK_STYLING_364637":{"T1":true}},"ads":{"sisPixelMarkup":"","adSlotsInfo":"{\"aaxClientSideUrl\":null,\"clientSideUrl\":\"\",\"slots\":{},\"responsiveResizingDisabledSlotsMap\":{},\"headerMarkup\":\"\",\"slotsEnabled\":false,\"hasPremiumAd\":false,\"slotSizeMap\":{},\"plaidOverrides\":null}"},"localizationResponse":{"userCountryCode":"DE","userLanguage":"en-US","languageForTranslations":"en-US","geolocationCountryCode":"DE","latitude":"50.48","longitude":"12.37","isOriginalTitlePreferenceSet":false,"isFullLocalizationEnabled":false},"isReferenceViewPreferred":false},"pageType":"title","subPageType":"main","pageConst":"tt3420504","refTagPrefix":"tt","headers":{"x-forwarded-for":"94.130.9.27, 72.21.217.9","x-forwarded-proto":"https","x-forwarded-port":"443","host":"www.imdb.com","x-amzn-trace-id":"Root=1-6153985d-6bd30c5a7c63c7dd158e3260","x-forwarded-host":"www.imdb.com","x-forwarded-server":"www.imdb.com","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36","x-amz-rid":"2SDME3XM2RSHFZEQSX5Y","x-autobahn-via":"CloudFront","x-autobahn-header-order":"host:user-agent:accept:","x-original-uri":"/title/tt3420504/","x-original-method":"GET","x-original-scheme":"https","original-x-forwarded-for":"94.130.9.27","accept":"*/*","x-amzn-header-count":"3","x-amazon-frontier":"cf","x-amazon-wtm-tag-atc-enable":"0","x-amazon-urlspace":"NoPageType","x-amazon-internal-ip-location":"Country=DE;","x-amazon-internal-ip-class":"external"},"requestId":"2SDME3XM2RSHFZEQSX5Y"},"translationContext":{"i18n":{"translations":{"default":{"resources":{"helloWorld":"Hello World","helloWorlds":"{count, plural, one {hello world} other {hello worlds}}","answers_cta_widget_answer_button":"Answer","answers_cta_widget_sign_post":"Top Gap","answers_cta_widget_answers_link_see_more_gaps":"See more gaps","answers_cta_widget_answers_link_help_fill_gaps":"IMDb Answers: Help fill gaps in our data","around_the_web_description_powered_by_taboola":"Powered by Taboola","around_the_web_title":"Around the web","common_ariaLabel_seeAll":"{target}: see all","common_ariaLabel_search":"Search {context}: {target}","common_ariaLabel_goTo":"Go to {target}","common_label_spoiler":"Spoiler","common_label_helpful":"helpful","common_label_report":"Report","common_label_moreOptions":"More options","common_label_viewWatchlist":"View Watchlist","common_label_allEntriesSpoilers":"All entries contain spoilers","common_ariaLabel_isHelpful":"Is helpful","common_ariaLabel_isNotHelpful":"Is not helpful","common_buttons_watchlist":"Watchlist","common_buttons_watchlist_label_inWatchlist":"In Watchlist","common_buttons_watchlist_label_addToWatchlist":"Add to Watchlist","common_buttons_watchlist_label_moreWatchOptions":"More watch options","common_buttons_watchOptions":"Watch options","common_buttons_watchNow":"Watch now","common_buttons_retry":"Try again","common_buttons_trailer":"Trailer","common_ariaLabels_gotoTitle":"View title page for {titleName}","common_ariaLabels_gotoTrailer":"Watch trailer for {titleName}","common_ariaLabels_ratingButtonRated":"Your rating: {rating}","common_ariaLabels_ratingButtonLoading":"Loading rating","common_ariaLabels_ratingButtonUnrated":"Rate {titleName}","common_ariaLabels_seeMore":"See more","common_ariaLabels_seeFullCastAndCrew":"See full cast and crew","common_ratingPrompt_ariaLabelPrefix":"Rate","common_ratingPrompt_header":"Rate this","common_ratingPrompt_rate":"Rate","common_ratingPrompt_removeRating":"Remove rating","common_ratingPrompt_didntWatch":"Didn't Watch","common_ratingPrompt_titleText":"How would you rate {titleTextString}?","common_ratingPrompt_error":"Can't rate title. Try again later.","common_share_title":"IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies \u0026 TV Shows","common_share_description":"IMDb is the world's most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content. Find ratings and reviews for the newest movie and TV shows. Get personalized recommendations, and learn where to watch across hundreds of streaming providers.","formatters_duration_year":"{count, plural, one {1 year} other {{count} years}}","formatters_duration_month":"{count, plural, one {1 month} other {{count} months}}","formatters_duration_week":"{count, plural, one {1 week} other {{count} weeks}}","formatters_duration_day":"{count, plural, one {1 day} other {{count} days}}","formatters_duration_hour":"{count, plural, one {1 hour} other {{count} hours}}","formatters_duration_minute":"{count, plural, one {1 minute} other {{count} minutes}}","formatters_duration_second":"{count, plural, one {1 second} other {{count} seconds}}","formatters_duration_now":"now","nav_ariaLabel_home":"Home","nav_ariaLabel_toggleImdbTvMenu":"Toggle IMDbTV Menu","nav_ariaLabel_goToImdbTv":"Go To IMDbTV","nav_ariaLabel_goToImdbPro":"Go To IMDbPro","nav_ariaLabel_goToYourWatchlist":"Go to your Watchlist","nav_button_watchlist":"Watchlist","nav_mainMenu_label_menu":"Menu","nav_mainMenu_ariaLabel_openNavigationDrawer":"Open Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_closeNavigationDrawer":"Close Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_expandNavLinks":"Expand %s Nav Links","nav_mainMenu_ariaLabel_collapseNavLinks":"Collapse %s Nav Links","nav_mainMenu_label_movies":"Movies","nav_mainMenu_label_tvShows":"TV Shows","nav_mainMenu_label_awardsAndEvents":"Awards \u0026 Events","nav_mainMenu_label_celebs":"Celebs","nav_mainMenu_label_videos":"Videos","nav_mainMenu_label_watch":"Watch","nav_mainMenu_label_community":"Community","nav_mainMenu_link_showtimesTickets":"Showtimes \u0026 Tickets","nav_mainMenu_link_topRatedMovies":"Top Rated Movies","nav_mainMenu_link_mostPopularMovies":"Most Popular Movies","nav_mainMenu_link_browseMoviesGenre":"Browse Movies by Genre","nav_mainMenu_link_topBoxOffice":"Top Box Office","nav_mainMenu_link_inTheaters":"In Theaters","nav_mainMenu_link_comingSoon":"Coming Soon","nav_mainMenu_link_dvdBlurayReleases":"DVD \u0026 Blu-ray Releases","nav_mainMenu_link_releaseCalendar":"Release Calendar","nav_mainMenu_link_movieNews":"Movie News","nav_mainMenu_link_indiaMovieSpotlight":"India Movie Spotlight","nav_mainMenu_link_topRatedShows":"Top Rated Shows","nav_mainMenu_link_mostPopularShows":"Most Popular Shows","nav_mainMenu_link_browseTvShowGenre":"Browse TV Shows by Genre","nav_mainMenu_link_tvNews":"TV News","nav_mainMenu_link_indiaTvSpotlight":"India TV Spotlight","nav_mainMenu_link_oscars":"Oscars","nav_mainMenu_link_bestPictureWinners":"Best Picture Winners","nav_mainMenu_link_goldenGlobes":"Golden Globes","nav_mainMenu_link_emmys":"Emmys","nav_mainMenu_link_apahm":"APA Heritage Month","nav_mainMenu_link_prideMonth":"LGBTQ+ Pride Month","nav_mainMenu_link_starmeter":"STARmeter Awards","nav_mainMenu_link_sanDiegoComicCon":"San Diego Comic-Con","nav_mainMenu_link_newYorkComicCon":"New York Comic-Con","nav_mainMenu_link_sundanceFilmFestival":"Sundance Film Festival","nav_mainMenu_link_torontoInternationalFilmFestival":"Toronto Int'l Film Festival","nav_mainMenu_link_awardsCentral":"Awards Central","nav_mainMenu_link_festivalCentral":"Festival Central","nav_mainMenu_link_allEvents":"All Events","nav_mainMenu_link_bornToday":"Born Today","nav_mainMenu_link_mostPopularCelebs":"Most Popular Celebs","nav_mainMenu_link_celebrityNews":"Celebrity News","nav_mainMenu_link_imdbTv":"IMDb TV","nav_mainMenu_link_imdbOriginals":"IMDb Originals","nav_mainMenu_link_latestTrailers":"Latest Trailers","nav_mainMenu_link_helpCenter":"Help Center","nav_mainMenu_link_contributorZone":"Contributor Zone","nav_mainMenu_link_polls":"Polls","nav_mainMenu_link_imdbPicks":"IMDb Picks","nav_mainMenu_link_imdbPodcasts":"IMDb Podcasts","nav_mainMenu_link_whatToWatch":"What to Watch","nav_mainMenu_link_whatsOnTVandStreaming":"What's on TV \u0026 Streaming","nav_mainMenu_link_for_industry_professionals":"For Industry Professionals","nav_search_ariaLabel_openSearch":"Open Search","nav_search_ariaLabel_closeSearch":"Close Search","nav_search_placeholder_searchImdb":"Search IMDb","nav_search_dropdownOption_all":"All","nav_search_dropdownOption_titles":"Titles","nav_search_dropdownOption_tvEpisodes":"TV Episodes","nav_search_dropdownOption_celebs":"Celebs","nav_search_dropdownOption_companies":"Companies","nav_search_dropdownOption_keywords":"Keywords","nav_search_dropdownOption_advancedSearch":"Advanced Search","nav_userMenu_ariaLabel_toggleAccountMenu":"Toggle Acount Menu","nav_userMenu_ariaLabel_openAccountMenu":"Open Account Menu","nav_userMenu_ariaLabel_goToSignInPage":"Go to Sign In page","nav_userMenu_ariaLabel_closeAccountMenu":"Close Account Menu","nav_userMenu_link_signIn":"Sign In","nav_userMenu_link_yourAccount":"Your Account","nav_userMenu_link_yourActivity":"Your activity","nav_userMenu_link_yourWatchlist":"Your watchlist","nav_userMenu_link_yourRatings":"Your ratings","nav_userMenu_link_yourLists":"Your lists","nav_userMenu_link_accountSettings":"Account settings","nav_userMenu_link_signOut":"Sign out","trailers_card_ariaLabel_watchOnImdb":"Watch {trailerName} on IMDb","trailers_title_label_trailers":"Movie \u0026 TV trailers","trailers_meta_label_description":"Movie \u0026 TV Trailers Page","trailers_tabs_label_trendingTrailers":"Trending Trailers","trailers_tabs_label_mostAnticipated":"Most Anticipated","trailers_tabs_label_mostPopular":"Most Popular","trailers_tabs_label_recentlyAdded":"Recently Added","trailers_section_label_recentlyWatched":"Recently watched","footer_firstRow_link_imdbApp":"Get the IMDb App","footer_firstRow_link_viewFullSite":"View Full Site","footer_firstRow_link_help":"Help","footer_firstRow_link_siteIndex":"Site Index","footer_firstRow_link_imdbPro":"IMDbPro","footer_firstRow_link_imdbTv":"IMDb TV","footer_firstRow_link_boxOfficeMojo":"Box Office Mojo","footer_firstRow_link_pressRoom":"Press Room","footer_firstRow_link_advertising":"Advertising","footer_firstRow_link_IMDbDeveloper":"IMDb Developer","footer_secondRow_link_jobs":"Jobs","footer_secondRow_link_conditionsOfUse":"Conditions of Use","footer_secondRow_link_privacyPolicy":"Privacy Policy","footer_secondRow_link_interestBaseAds":"Interest-Based Ads","emptyStates_topPicks_message":"Check out some popular movies and TV shows, then come back to get personalized recommendations.","emptyStates_topPicks_title":"Looking for recommendations?","emptyStates_topPicks_button":"Browse popular movies","error_network_message":"We are unable to load this content at this time. Please refresh the page or try again later.","error_common_sorryTryAgain":"Sorry, there was an error. Please try again.","error_common_sorryLoadingPage":"Sorry, there was an error loading the page.","error_common_referToGetSat":"If the problem persists, please let us know at the official IMDb support community.","error_emptyStates_topPicks_title":"Top Picks is currently unavailable","error_emptyStates_fanFavorites_title":"Fan Favorites is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuide_title":"Watch Guide is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuides_title":"Watch Guides is currently unavailable","error_emptyStates_popularTitles_title":"Popular movies and TV shows is currently unavailable","error_emptyStates_watchOptions_title":"Watch Options are currently unavailable","error_emptyStates_addTitleToList_title":"There was a problem. Please try again.","error_signedOut_addTitleToList_title":"Sign in to create or view a list.","error_404_title":"404 Error","error_404_message":"The requested URL was not found on our server.","error_link_home":"Go to the homepage","error_500_title":"Error","error_500_message":"Something went wrong. Please reload the page and try again.","addTitleToListPrompt_title":"Add to list","addTitleToListPrompt_label_createList":"Create new list","addTitleToListMenuItem_goToList_ariaLabel":"Go to list: {listTitle}","addTitleToListMenuItem_checkins_title":"Check-ins","listPreviewCard_caption_default":"View the full list","listPreviewCard_last_modified":"updated {duration} ago","listPreviewCard_created":"created {duration} ago","listPreviewCard_type_gallery":"{count, plural, one {1 gallery} other {{count} galleries}}","listPreviewCard_type_image":"{count, plural, one {1 image} other {{count} images}}","listPreviewCard_type_list":"{count, plural, one {1 list} other {{count} lists}}","listPreviewCard_type_person":"{count, plural, one {1 person} other {{count} people}}","listPreviewCard_type_theater":"{count, plural, one {1 theater} other {{count} theaters}}","listPreviewCard_type_title":"{count, plural, one {1 title} other {{count} titles}}","listPreviewCard_type_video":"{count, plural, one {1 video} other {{count} videos}}","pollPreviewCard_caption_default":"View the full poll","mediaViewer_galleryCount_label":"{position} of {total}","mediaViewer_actionBar_adLabel":"Advertisement","mediaViewer_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"share on social media","mediaViewerImage_alt_missingCaption":"Photo is missing caption.","mediaSheet_attribution_photoBy":"Photo by","mediaSheet_attribution_courtesy":"Image courtesy","mediaSheet_ariaLabel_openSheet":"Open","mediaSheet_ariaLabel_closeSheet":"Close","mediaSheet_ariaLabel_edit":"Edit tags","mediaSheet_ariaLabel_report":"Report image","mediaSheet_ariaLabel_previousImage":"Previous","mediaSheet_ariaLabel_nextImage":"Next","mediaSheet_label_name":"People","mediaSheet_label_title":"Titles","mediaSheet_label_country":"Countries","mediaSheet_label_language":"Languages","breadcrumb_label_back":"Back","breadcrumb_label_close":"Close","breadcrumb_label_home":"Home","oscar_experiment_pre_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the nominees, videos, photos, and more.","oscar_experiment_after_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the winners, videos, photos, and more.","shareMenu_copyLink":"Copy Link","shareMenu_emailLink":"Email Link","shareMenu_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"Share on social media","shareMenu_shareText_checkoutThisLink":"Check out this link on IMDb!","whatToWatch_meta_label_title":"What to Watch","whatToWatch_meta_label_description":"Find shows and movies to watch plus recommendations","whatToWatch_moreToWatchLinks_panelTitle":"Browse these IMDb collections to find the perfect next movie or TV show to watch","whatToWatch_tabs_watchGuide":"Watch Guide","whatToWatch_tabs_watchGuides":"Watch Guides","whatToWatch_tabs_fanFavorites":"Fan Favorites","whatToWatch_tabs_topPicks":"Top Picks","whatToWatch_tabs_fromYourWatchlist":"From Your Watchlist","whatToWatch_tabs_newToRentOrBuy":"New to Rent/Buy","whatToWatch_tabs_awardWinning":"Award Winning","whatToWatch_tabs_mostPopular":"Most Popular","whatToWatch_tabs_popularMoviesAndTVShows":"Popular movies and TV shows","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_title":"Sign in to access your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_message":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_cta_label":"Sign in to IMDb","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_title":"Add more to your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_message":"Save more shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_cta_label":"Browse popular movies","editorialSingle_label_list":"List","editorialSingle_label_photos":"Photos","title_subpage_alternateVersions":"Alternate versions","title_subpage_connections":"Connections","title_subpage_crazycredits":"Crazy credits","title_subpage_quotes":"Quotes","title_subpage_trivia":"Trivia","title_subpage_goofs":"Goofs","title_subpage_soundtrack":"Soundtracks","title_subpage_moreFrom":"More from {titleName}","title_subpage_goofs_button_more":"{goofsReloadCount} more","title_subpage_goofs_seeSpoilers":"{spoilersCount, plural, one {See {spoilersCount} spoiler} other {See {spoilersCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_entries":"{goofsTotalCount, plural, one {{goofsTotalCount} entry} other {{goofsTotalCount} entries}}","title_subpage_goofs_actionBar_seeSpoilers":"{spoilersGoofCount, plural, one {see {spoilersGoofCount} spoiler} other {see {spoilersGoofCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_sharePage_label":"share page","title_subpage_goofs_actionBar_spoilers":"{spoilersGoofCount} spoilers","title_subpage_goofs_signpost_spoilers":"SPOILERS","title_subpage_goofs_emptyState":"There are no goofs.","title_subpage_goofs_allSpoilers":"All goof entries are spoilers, see below.","title_subpage_goofs_shareLinks_emailSubject":"Check out this link on IMDb!","title_subpage_goofs_titleString":"Spoilers and Bloopers","title_subpage_goofs_descriptionString":"Goofs on IMDb - bloopers, mistakes, errors in continuity, plot holes, anachronisms, spoilers and more.","title_subpage_goofs_shareLinks_label":"Open goof menu","title_subpage_goofs_containSpoilers":"Contains Spoilers: ","title_subpage_goofs_seeThisEntry":"See this entry","title_subpage_goofs_sharedWithYou":"SHARED WITH YOU","title_subpage_goofs_subPageTitle":"Goofs","title_main_hero_allTopics_alternateVersionsLink":"Alternate versions","title_main_hero_allTopics_awardsLink":"Awards","title_main_hero_allTopics_companyCreditsLink":"Company credits","title_main_hero_allTopics_connectionsLink":"Connections","title_main_hero_allTopics_crazyCreditsLink":"Crazy credits","title_main_hero_allTopics_detailsGroup":"Details","title_main_hero_allTopics_didYouKnowGroup":"Did you know","title_main_hero_allTopics_episodeGuideLink":"Episode guide","title_main_hero_allTopics_externalReviewsLink":"External reviews","title_main_hero_allTopics_metacriticReviewsLink":"Metacritic reviews","title_main_hero_allTopics_externalSitesLink":"External sites","title_main_hero_allTopics_faqLink":"FAQ","title_main_hero_allTopics_filmingProductionLink":"Filming \u0026 production","title_main_hero_allTopics_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_allTopics_goofsLink":"Goofs","title_main_hero_allTopics_newsLink":"News","title_main_hero_allTopics_opinionGroup":"Opinion","title_main_hero_allTopics_parentsGuideLink":"Parents guide","title_main_hero_allTopics_photosLink":"Photos","title_main_hero_allTopics_plotKeywordsLink":"Plot keywords","title_main_hero_allTopics_plotLink":"Plot","title_main_hero_allTopics_popularGroup":"Popular","title_main_hero_allTopics_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_allTopics_promptHeader_ariaLabel":"All Topics Header","title_main_hero_allTopics_promptHeader_title":"All topics","title_main_hero_allTopics_quotesLink":"Quotes","title_main_hero_allTopics_releaseDatesLink":"Release dates","title_main_hero_allTopics_soundTracksLink":"Soundtracks","title_main_hero_allTopics_storylineGroup":"Storyline","title_main_hero_allTopics_taglinesLink":"Taglines","title_main_hero_allTopics_technicalSpecsLink":"Technical specs","title_main_hero_allTopics_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_allTopics_userRatingsLink":"User ratings","title_main_hero_allTopics_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_allTopics_videosLink":"Videos","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink":"View '{Title}' Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink_fallback":"View Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink":"Watch '{VideoTitle}'","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink_fallback":"Watch Video","title_main_hero_media_label_imageCount":"{Count, plural, one {1 Photo} other {{Count} Photos}}","title_main_hero_media_label_videoCount":"{Count, plural, one {1 Video} other {{Count} Videos}}","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying":"Play {videoType} with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying_fallback":"Play video with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_buttonLabel":"Video Preview Preference","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_menuTitle":"Video previews","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchAriaLabel":"Video Preview Preference Options","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchLabel":"Play a silent video preview when available","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_buttonLabel":"Video Autoplay Preference","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_menuTitle":"Video autoplay","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchAriaLabel":"Video Autoplay Preference Options","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchLabel":"Play muted video automatically when available","title_main_hero_media_videoSlateMessage":"Play {videoType}","title_main_hero_media_videoSlateMessage_fallback":"Play video","title_main_hero_aggregateRating":"IMDb rating","title_main_hero_aggregateRating_ariaLabel":"View User Ratings","title_main_hero_defaultTitle":"Empty Title","title_main_hero_metadata_episodeAirDateHeader":"Episode {isFuture, select, true{airs} other{aired}}","title_main_hero_originalTitlePrefix":"Original title:","title_main_hero_criticReviews":"{count, plural, one {Critic review} other {Critic reviews}}","title_main_hero_metascore":"Metascore","title_main_hero_plot_readAllLink_text":"Read all","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleContentButton":"Toggle principal credits","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleTopCreditsButton":"Toggle top credits","title_main_hero_principalCredits_buttonText_showTopCredits":"Top credits","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_long":"All episodes","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_short":"All","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allEpisodesButton":"View all episodes","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allTopicsButton":"View all topics","title_main_hero_subnav_ariaLabel_episodeGuideLink":"View episode guide","title_main_hero_subnav_episodeGuideButton":"Episode guide","title_main_hero_subnav_episodeNumber":"E{EpisodeNumber}","title_main_hero_subnav_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_subnav_label_allTopicsButton":"All topics","title_main_hero_subnav_label_nextEpisodeButton":"Next episode","title_main_hero_subnav_label_previousEpisodeButton":"Previous episode","title_main_hero_subnav_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_subnav_proLink_inDevelopmentTitle":"In development: More at IMDbPro","title_main_hero_subnav_shareButton_shareIMDbRating":"Share IMDb rating","title_main_hero_subnav_seasonNumber":"S{SeasonNumber}","title_main_hero_subnav_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_subnav_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_trending":"Popularity","title_main_hero_trendingMovie_ariaLabel":"View Popular Movies","title_main_hero_trendingTV_ariaLabel":"View Popular TV Shows","title_main_hero_addToList_ariaLabel":"Add title to another list","title_main_hero_userRating":"Your rating","title_main_hero_userRating_unrated":"Rate","title_main_hero_proUpsell":"See production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_A":"See more at IMDbPro","title_main_hero_proUpsell_variant_B":"Production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_C":"See more at IMDbPro","title_main_hero_unannounced_proUpsell":"Note: Because this project is categorized as in development, the data is only available on IMDbPro and is subject to change.","title_main_hero_unannounced_contact_label":"Contact","title_main_hero_unannounced_contact_link":"See company contact information","title_main_hero_unannounced_filmmakers_label":"Filmmakers","title_main_hero_unannounced_filmmakers_writer_link":"See writer","title_main_hero_unannounced_filmmakers_producer_link":"See producer","title_main_hero_unannounced_cast_label":"Cast","title_main_hero_unannounced_cast_link":"See preliminary cast","title_main_hero_unannounced_moreInfo_label":"More info","title_main_hero_unannounced_moreInfo_content":"Project notes, plot, and industry news","title_main_hero_upcomingSeason_title":"Season {seasonNumber} returns","title_main_hero_upcomingEpisode_title":"Next episode airs","title_main_hero_userReviews":"{count, plural, one {User review} other {User reviews}}","title_main_awards_title":"Awards","title_main_awards_winsAndNominations":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_winsAndNominationsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyNominations":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_onlyNominationsTotal":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyWins":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}}","title_main_awards_onlyWinsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win total} other {{numOfWins} wins total}}","title_main_awards_seeMore":"See more awards and nominations","title_main_awards_oscars_won":"Won {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_oscars_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_emmys_won":"Won {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_emmys_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_globes_won":"Won {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_globes_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_topRatedTV":"Top rated TV #{rating}","title_main_awards_topRatedMovie":"Top rated movie #{rating}","title_main_awards_defaultMovie":"See the Top 250 movies as rated by IMDb users","title_main_awards_defaultTV":"See the Top 250 TV shows as rated by IMDb users","title_main_details_aka":"Also known as","title_main_details_companyCredits":"See more company credits at IMDbPro","title_main_details_countriesOfOrigin":"{countryCount, plural, one {Country of origin} other {Countries of origin}}","title_main_details_filmingLocations":"Filming locations","title_main_details_languages":"{languageCount, plural, one {Language} other {Languages}}","title_main_details_officialSites":"{siteCount, plural, one {Official site} other {Official sites}}","title_main_details_officialSites_defaultSiteLabel":"Official Site","title_main_details_productionCompany":"{companyCount, plural, one {Production company} other {Production companies}}","title_main_details_releaseDate":"Release date","title_main_details_title":"Details","title_main_didyouknow_title":"Did you know","title_main_cast_title":"Top cast","title_main_cast_edit":"Edit","title_main_cast_numEpisodes":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} episode} other {{totalEpisodes} episodes}}","title_main_cast_numEpisodes_short":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} ep} other {{totalEpisodes} eps}}","title_main_cast_label_allCastAndCrew":"All cast \u0026 crew","title_main_cast_label_directors":"Directors","title_main_cast_label_writers":"Writers","title_main_cast_label_seeCharacterPhotosAndQuotes":"See character photos and quotes","title_main_cast_proUpsell":"See production, box office, \u0026 company info","title_main_cast_castDetails":"See more cast details at IMDbPro","title_main_episodes_title":"Episodes","title_main_faqs_title":"FAQ","title_main_faqs_item_ariaLabel":"See the answer","title_main_featureHeader_link_edit":"Edit","title_main_featureHeader_link_info":"More information","title_main_featureHeader_ariaLabel_editLink":"{featureTitle}: edit","title_main_missing_image_caption":"Missing image caption","title_main_moreLikeThis_title":"More like this","title_main_moreLikeThis_moreInfoLink":"More about this","title_main_photos_title":"Photos","title_main_videos_title":"Videos","title_main_episodes_topRated":"Top-rated","title_main_episodes_topRated_short":"Top","title_main_episodes_mostRecent":"Most recent","title_main_episodes_browseEpisodes":"Browse episodes","title_main_episodes_season":"Season","title_main_episodes_seasons":"{count} seasons","title_main_episodes_years":"{count} years","title_main_episodes_see_all":"See all","title_main_episode_seasonEpisodeNumber":"S{seasonNumber}.E{episodeNumber}","title_main_link_addAPlot":"Add a plot","title_main_editorialLists_title":"Editorial lists","title_main_editorialLists_subTitle":"Related lists created by IMDb editors","title_main_userPolls_subTitle":"Related polls from IMDb users","title_main_userLists_title":"User lists","title_main_userPolls_title":"User polls","title_main_userLists_subTitle":"Related lists from IMDb users","title_main_userLists_create":"Create a list","title_main_sidebar_title":"More to explore","title_main_storyline_title":"Storyline","title_main_storyline_link_edit":"Edit","title_main_storyline_link_plotSummary":"Plot summary","title_main_storyline_link_plotSynopsis":"Plot synopsis","title_main_storyline_link_addFullPlot":"Add full plot","title_main_storyline_link_addSynopsis":"Add synopsis","title_main_storyline_link_addContentAdvisory":"Add content advisory","title_main_storyline_link_more":"{count} more","title_main_storyline_label_taglines":"Taglines","title_main_storyline_label_genres":"{count, plural, one {Genre} other {Genres}}","title_main_storyline_label_mpaa":"Motion Picture Rating (MPAA)","title_main_storyline_label_certificate":"Certificate","title_main_storyline_label_parentsGuide":"Parents guide","title_main_techSpecs_title":"Technical specs","title_main_techspec_soundmix":"Sound mix","title_main_techspec_aspectratio":"Aspect ratio","title_main_techspec_color":"Color","title_main_techspec_runtime":"Runtime","title_main_boxoffice_budget":"Budget","title_main_boxoffice_grossdomestic":"Gross US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_openingweekenddomestic":"Opening weekend US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_cumulativeworldwidegross":"Gross worldwide","title_main_boxoffice_title":"Box office","title_main_boxoffice_estimated":" (estimated)","title_main_boxoffice_proupsell":"See detailed box office info on IMDbPro","title_main_userReviews_label_seeAllReviews":"see all","title_main_userReviews_title":"User reviews","title_main_userReviews_link_addReview":"Review","title_main_userReviews_link_addFirstReview":"Be the first to review","title_main_userReviews_signpost_topReview":"Top review","title_main_userReviews_signpost_spoiler":"Spoiler","title_main_userReview_helpful":"You found this helpful","title_main_userReview_unhelpful":"You found this unhelpful","title_main_userReview_error":"Error: Please try again.","recentlyViewed_section_label_recentlyViewed":"Recently viewed","recentlyViewed_section_label_noneRecentlyViewed":"You have no recently viewed pages","recentlyViewed_section_label_needCookies":"Please enable browser cookies to use this feature.","recentlyViewed_section_action_learnMore":"Learn more.","recentlyViewed_section_action_clearAll":"Clear all","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateTitle":"Navigation to {itemName} Title Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateName":"Navigation to {itemName} Name Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_searchFor":"Search for {itemName}","title_main_page_description_with_director":"Directed by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_writer":"Created by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_cast":"With {castString}.","title_main_contribution_editPage_button":"Edit page","title_main_contribution_addEpisode_button":"Add episode","title_main_contribution_getStarted_link":"Getting started","title_main_contribution_contributorZone_link":"Contributor Zone","title_main_contribution_learn_more_link":"Learn more about contributing","title_main_contribution_header":"Contribute to this page","title_main_contribution_header_description":"Suggest an edit or add missing content","title_main_banner_welcome":"For a limited time, go back to the older version of this page.","title_main_banner_switch":"Go back now","title_main_banner_contact":"Report an issue","title_main_banner_launch":"Welcome to the new version of this page.","title_main_banner_learn":"Learn more","title_main_news_title":"Related news","title_main_placeholder_subtext":"This feature is currently under construction.","title_main_tuneInMessage_label_expected":"Expected {date}","title_main_tuneInMessage_label_releases":"Releases {date}","title_main_tuneInMessage_label_comingSoon":"Coming soon","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersThursday":"In Theaters Thursday","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersTomorrow":"In Theaters Tomorrow","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersNow":"In Theaters Now","title_main_tuneInMessage_label_dateOnly":"{date}","title_main_tuneInMessage_label_seriesPremiere":"Series premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonPremiere":"Season {seasonNumber} premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonReturns":"Season {seasonNumber} returns","title_main_tuneInMessage_label_nextEpisode":"Next episode","homepage_main_category_featuredToday":"Featured today","homepage_main_category_whatToWatch":"What to watch","homepage_main_category_moreToExplore":"More to explore","homepage_main_category_exclusiveVideos":"Exclusive videos","homepage_main_category_exploreStreaming":"Explore what’s streaming","homepage_main_category_exploreMoviesAndTV":"Explore Movies \u0026 TV shows","homepage_main_button_browseWhatToWatch":"Get more recommendations","homepage_main_subsection_moreToWatch":"More to watch","comingSoon_get_tickets":"Get tickets","comingSoon_coming_soon_to_theaters":"Coming soon to theaters (US)","comingSoon_trailers_for_upcoming_releases":"Trailers for upcoming releases","comingSoon_watch_soon_at_home":"Watch soon at home","comingSoon_add_to_watchlist_for_notifications":"Add to watchlist for notifications","comingSoon_trailer_ariaLabel_suffix":"trailer","from_your_watchlist":"From your Watchlist","from_your_watchlist_description":"Movies and TV shows that you have watchlisted","from_your_watchlist_empty_title":"Your watchlist is empty","from_your_watchlist_empty_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_all_rated_title":"No available releases","from_your_watchlist_all_rated_content":"Add more shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_empty_button":"Browse popular movies","from_your_watchlist_logged_out":"Sign in to access your Watchlist","from_your_watchlist_logged_out_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_logged_out_button":"Sign in to IMDb","topNews_header":"Top news","topNews_chip_top_news":"Top news","topNews_chip_movie_news":"Movie news","topNews_chip_tv_news":"TV news","topNews_chip_celebrity_news":"Celebrity news","topBoxOffice_header_top_us":"Top box office (US)","topBoxOffice_header_description_date":"Weekend of {dateRange}","fan_favorites":"Fan favorites","fan_favorites_description":"This week's top TV and movies","top_picks":"Top picks","top_picks_description":"TV shows and movies just for you","bornToday_header":"Born today","bornToday_header_description_date":"People born on {dateString}","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithRating":"Check out {user}'s {rating}/10 review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithoutRating":"Check out {user}'s review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithRating":"{titleText} - {rating}/10 review by {user} on IMDb","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithoutRating":"{titleText} - review by {user} on IMDb","streamingPicks_providerDescription_IMDbTV":"popular on IMDb TV","streamingPicks_providerDescription_withPrime":"included with Prime","streamingPicks_providerDescription_withSubscription":"with subscription","streamingPicks_providerDescription_onHulu":"on Hulu.com and the Hulu app","streamingPicks_providerDescription_withPrimeVideoChannels":"with Prime Video Channels","titleRecommendationPrompt_attributionHeading":"Because of your interest in","common_listItem_watchlist_addToWatchlist":"Add to watchlist","common_listItem_watchlist_addedToWatchlist":"Added to watchlist","common_listItem_notInterested":"Not interested","editorialCarousel_editors_picks":"Editor's picks","editorialCarousel_special_event":"Spotlight: Oscars 2020","editorialCarousel_imdb_originals":"IMDb Originals","editorialCarousel_imdb_originals_description":"Celebrity interviews, trending entertainment stories, and expert analysis","hero_video_up_next":"Up next","hero_video_browse_trailers":"Browse trailers","video_hero_watch_on_imdb_tv":"Watch Now on IMDb TV!","in_theaters_title":"In theaters","in_theaters_description":"Showtimes near you","in_theaters_showtimes_button_text":"Showtimes","video_playback_embed_caption":"Watch {videoCaption}","video_playback_embed_page_title":"Video {viconst}","video_playback_embed_page_description":"Video playback page for: {viconst}","video_playback_unmute_button":"Tap to unmute","winnersFeature_winner_signpost":"WINNER","winnersFeature_no_winners_announced":"No winners announced yet.","appUpsell_title":"For Maximum IMDb, view in the app","appUpsell_content_lineOne":"Get notified of new trailers","appUpsell_content_lineTwo":"Rate movies and TV shows","appUpsell_content_lineThree":"Track what you want to watch next","appUpsell_download":"Download IMDb app","appUpsell_cancel":"Continue to site","title_main_cast_characterName_with_as":"as {characterName}","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_title":"Most anticipated Indian movies and shows","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_description":"Percentage shows amount of top page views.","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_footer":"Updates approximately every 20 minutes."}},"resources":{"helloWorld":"Hello World","helloWorlds":"{count, plural, one {hello world} other {hello worlds}}","answers_cta_widget_answer_button":"Answer","answers_cta_widget_sign_post":"Top Gap","answers_cta_widget_answers_link_see_more_gaps":"See more gaps","answers_cta_widget_answers_link_help_fill_gaps":"IMDb Answers: Help fill gaps in our data","around_the_web_description_powered_by_taboola":"Powered by Taboola","around_the_web_title":"Around the web","common_ariaLabel_seeAll":"{target}: see all","common_ariaLabel_search":"Search {context}: {target}","common_ariaLabel_goTo":"Go to {target}","common_label_spoiler":"Spoiler","common_label_helpful":"helpful","common_label_report":"Report","common_label_moreOptions":"More options","common_label_viewWatchlist":"View Watchlist","common_label_allEntriesSpoilers":"All entries contain spoilers","common_ariaLabel_isHelpful":"Is helpful","common_ariaLabel_isNotHelpful":"Is not helpful","common_buttons_watchlist":"Watchlist","common_buttons_watchlist_label_inWatchlist":"In Watchlist","common_buttons_watchlist_label_addToWatchlist":"Add to Watchlist","common_buttons_watchlist_label_moreWatchOptions":"More watch options","common_buttons_watchOptions":"Watch options","common_buttons_watchNow":"Watch now","common_buttons_retry":"Try again","common_buttons_trailer":"Trailer","common_ariaLabels_gotoTitle":"View title page for {titleName}","common_ariaLabels_gotoTrailer":"Watch trailer for {titleName}","common_ariaLabels_ratingButtonRated":"Your rating: {rating}","common_ariaLabels_ratingButtonLoading":"Loading rating","common_ariaLabels_ratingButtonUnrated":"Rate {titleName}","common_ariaLabels_seeMore":"See more","common_ariaLabels_seeFullCastAndCrew":"See full cast and crew","common_ratingPrompt_ariaLabelPrefix":"Rate","common_ratingPrompt_header":"Rate this","common_ratingPrompt_rate":"Rate","common_ratingPrompt_removeRating":"Remove rating","common_ratingPrompt_didntWatch":"Didn't Watch","common_ratingPrompt_titleText":"How would you rate {titleTextString}?","common_ratingPrompt_error":"Can't rate title. Try again later.","common_share_title":"IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies \u0026 TV Shows","common_share_description":"IMDb is the world's most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content. Find ratings and reviews for the newest movie and TV shows. Get personalized recommendations, and learn where to watch across hundreds of streaming providers.","formatters_duration_year":"{count, plural, one {1 year} other {{count} years}}","formatters_duration_month":"{count, plural, one {1 month} other {{count} months}}","formatters_duration_week":"{count, plural, one {1 week} other {{count} weeks}}","formatters_duration_day":"{count, plural, one {1 day} other {{count} days}}","formatters_duration_hour":"{count, plural, one {1 hour} other {{count} hours}}","formatters_duration_minute":"{count, plural, one {1 minute} other {{count} minutes}}","formatters_duration_second":"{count, plural, one {1 second} other {{count} seconds}}","formatters_duration_now":"now","nav_ariaLabel_home":"Home","nav_ariaLabel_toggleImdbTvMenu":"Toggle IMDbTV Menu","nav_ariaLabel_goToImdbTv":"Go To IMDbTV","nav_ariaLabel_goToImdbPro":"Go To IMDbPro","nav_ariaLabel_goToYourWatchlist":"Go to your Watchlist","nav_button_watchlist":"Watchlist","nav_mainMenu_label_menu":"Menu","nav_mainMenu_ariaLabel_openNavigationDrawer":"Open Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_closeNavigationDrawer":"Close Navigation Drawer","nav_mainMenu_ariaLabel_expandNavLinks":"Expand %s Nav Links","nav_mainMenu_ariaLabel_collapseNavLinks":"Collapse %s Nav Links","nav_mainMenu_label_movies":"Movies","nav_mainMenu_label_tvShows":"TV Shows","nav_mainMenu_label_awardsAndEvents":"Awards \u0026 Events","nav_mainMenu_label_celebs":"Celebs","nav_mainMenu_label_videos":"Videos","nav_mainMenu_label_watch":"Watch","nav_mainMenu_label_community":"Community","nav_mainMenu_link_showtimesTickets":"Showtimes \u0026 Tickets","nav_mainMenu_link_topRatedMovies":"Top Rated Movies","nav_mainMenu_link_mostPopularMovies":"Most Popular Movies","nav_mainMenu_link_browseMoviesGenre":"Browse Movies by Genre","nav_mainMenu_link_topBoxOffice":"Top Box Office","nav_mainMenu_link_inTheaters":"In Theaters","nav_mainMenu_link_comingSoon":"Coming Soon","nav_mainMenu_link_dvdBlurayReleases":"DVD \u0026 Blu-ray Releases","nav_mainMenu_link_releaseCalendar":"Release Calendar","nav_mainMenu_link_movieNews":"Movie News","nav_mainMenu_link_indiaMovieSpotlight":"India Movie Spotlight","nav_mainMenu_link_topRatedShows":"Top Rated Shows","nav_mainMenu_link_mostPopularShows":"Most Popular Shows","nav_mainMenu_link_browseTvShowGenre":"Browse TV Shows by Genre","nav_mainMenu_link_tvNews":"TV News","nav_mainMenu_link_indiaTvSpotlight":"India TV Spotlight","nav_mainMenu_link_oscars":"Oscars","nav_mainMenu_link_bestPictureWinners":"Best Picture Winners","nav_mainMenu_link_goldenGlobes":"Golden Globes","nav_mainMenu_link_emmys":"Emmys","nav_mainMenu_link_apahm":"APA Heritage Month","nav_mainMenu_link_prideMonth":"LGBTQ+ Pride Month","nav_mainMenu_link_starmeter":"STARmeter Awards","nav_mainMenu_link_sanDiegoComicCon":"San Diego Comic-Con","nav_mainMenu_link_newYorkComicCon":"New York Comic-Con","nav_mainMenu_link_sundanceFilmFestival":"Sundance Film Festival","nav_mainMenu_link_torontoInternationalFilmFestival":"Toronto Int'l Film Festival","nav_mainMenu_link_awardsCentral":"Awards Central","nav_mainMenu_link_festivalCentral":"Festival Central","nav_mainMenu_link_allEvents":"All Events","nav_mainMenu_link_bornToday":"Born Today","nav_mainMenu_link_mostPopularCelebs":"Most Popular Celebs","nav_mainMenu_link_celebrityNews":"Celebrity News","nav_mainMenu_link_imdbTv":"IMDb TV","nav_mainMenu_link_imdbOriginals":"IMDb Originals","nav_mainMenu_link_latestTrailers":"Latest Trailers","nav_mainMenu_link_helpCenter":"Help Center","nav_mainMenu_link_contributorZone":"Contributor Zone","nav_mainMenu_link_polls":"Polls","nav_mainMenu_link_imdbPicks":"IMDb Picks","nav_mainMenu_link_imdbPodcasts":"IMDb Podcasts","nav_mainMenu_link_whatToWatch":"What to Watch","nav_mainMenu_link_whatsOnTVandStreaming":"What's on TV \u0026 Streaming","nav_mainMenu_link_for_industry_professionals":"For Industry Professionals","nav_search_ariaLabel_openSearch":"Open Search","nav_search_ariaLabel_closeSearch":"Close Search","nav_search_placeholder_searchImdb":"Search IMDb","nav_search_dropdownOption_all":"All","nav_search_dropdownOption_titles":"Titles","nav_search_dropdownOption_tvEpisodes":"TV Episodes","nav_search_dropdownOption_celebs":"Celebs","nav_search_dropdownOption_companies":"Companies","nav_search_dropdownOption_keywords":"Keywords","nav_search_dropdownOption_advancedSearch":"Advanced Search","nav_userMenu_ariaLabel_toggleAccountMenu":"Toggle Acount Menu","nav_userMenu_ariaLabel_openAccountMenu":"Open Account Menu","nav_userMenu_ariaLabel_goToSignInPage":"Go to Sign In page","nav_userMenu_ariaLabel_closeAccountMenu":"Close Account Menu","nav_userMenu_link_signIn":"Sign In","nav_userMenu_link_yourAccount":"Your Account","nav_userMenu_link_yourActivity":"Your activity","nav_userMenu_link_yourWatchlist":"Your watchlist","nav_userMenu_link_yourRatings":"Your ratings","nav_userMenu_link_yourLists":"Your lists","nav_userMenu_link_accountSettings":"Account settings","nav_userMenu_link_signOut":"Sign out","trailers_card_ariaLabel_watchOnImdb":"Watch {trailerName} on IMDb","trailers_title_label_trailers":"Movie \u0026 TV trailers","trailers_meta_label_description":"Movie \u0026 TV Trailers Page","trailers_tabs_label_trendingTrailers":"Trending Trailers","trailers_tabs_label_mostAnticipated":"Most Anticipated","trailers_tabs_label_mostPopular":"Most Popular","trailers_tabs_label_recentlyAdded":"Recently Added","trailers_section_label_recentlyWatched":"Recently watched","footer_firstRow_link_imdbApp":"Get the IMDb App","footer_firstRow_link_viewFullSite":"View Full Site","footer_firstRow_link_help":"Help","footer_firstRow_link_siteIndex":"Site Index","footer_firstRow_link_imdbPro":"IMDbPro","footer_firstRow_link_imdbTv":"IMDb TV","footer_firstRow_link_boxOfficeMojo":"Box Office Mojo","footer_firstRow_link_pressRoom":"Press Room","footer_firstRow_link_advertising":"Advertising","footer_firstRow_link_IMDbDeveloper":"IMDb Developer","footer_secondRow_link_jobs":"Jobs","footer_secondRow_link_conditionsOfUse":"Conditions of Use","footer_secondRow_link_privacyPolicy":"Privacy Policy","footer_secondRow_link_interestBaseAds":"Interest-Based Ads","emptyStates_topPicks_message":"Check out some popular movies and TV shows, then come back to get personalized recommendations.","emptyStates_topPicks_title":"Looking for recommendations?","emptyStates_topPicks_button":"Browse popular movies","error_network_message":"We are unable to load this content at this time. Please refresh the page or try again later.","error_common_sorryTryAgain":"Sorry, there was an error. Please try again.","error_common_sorryLoadingPage":"Sorry, there was an error loading the page.","error_common_referToGetSat":"If the problem persists, please let us know at the official IMDb support community.","error_emptyStates_topPicks_title":"Top Picks is currently unavailable","error_emptyStates_fanFavorites_title":"Fan Favorites is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuide_title":"Watch Guide is currently unavailable","error_emptyStates_watchGuides_title":"Watch Guides is currently unavailable","error_emptyStates_popularTitles_title":"Popular movies and TV shows is currently unavailable","error_emptyStates_watchOptions_title":"Watch Options are currently unavailable","error_emptyStates_addTitleToList_title":"There was a problem. Please try again.","error_signedOut_addTitleToList_title":"Sign in to create or view a list.","error_404_title":"404 Error","error_404_message":"The requested URL was not found on our server.","error_link_home":"Go to the homepage","error_500_title":"Error","error_500_message":"Something went wrong. Please reload the page and try again.","addTitleToListPrompt_title":"Add to list","addTitleToListPrompt_label_createList":"Create new list","addTitleToListMenuItem_goToList_ariaLabel":"Go to list: {listTitle}","addTitleToListMenuItem_checkins_title":"Check-ins","listPreviewCard_caption_default":"View the full list","listPreviewCard_last_modified":"updated {duration} ago","listPreviewCard_created":"created {duration} ago","listPreviewCard_type_gallery":"{count, plural, one {1 gallery} other {{count} galleries}}","listPreviewCard_type_image":"{count, plural, one {1 image} other {{count} images}}","listPreviewCard_type_list":"{count, plural, one {1 list} other {{count} lists}}","listPreviewCard_type_person":"{count, plural, one {1 person} other {{count} people}}","listPreviewCard_type_theater":"{count, plural, one {1 theater} other {{count} theaters}}","listPreviewCard_type_title":"{count, plural, one {1 title} other {{count} titles}}","listPreviewCard_type_video":"{count, plural, one {1 video} other {{count} videos}}","pollPreviewCard_caption_default":"View the full poll","mediaViewer_galleryCount_label":"{position} of {total}","mediaViewer_actionBar_adLabel":"Advertisement","mediaViewer_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"share on social media","mediaViewerImage_alt_missingCaption":"Photo is missing caption.","mediaSheet_attribution_photoBy":"Photo by","mediaSheet_attribution_courtesy":"Image courtesy","mediaSheet_ariaLabel_openSheet":"Open","mediaSheet_ariaLabel_closeSheet":"Close","mediaSheet_ariaLabel_edit":"Edit tags","mediaSheet_ariaLabel_report":"Report image","mediaSheet_ariaLabel_previousImage":"Previous","mediaSheet_ariaLabel_nextImage":"Next","mediaSheet_label_name":"People","mediaSheet_label_title":"Titles","mediaSheet_label_country":"Countries","mediaSheet_label_language":"Languages","breadcrumb_label_back":"Back","breadcrumb_label_close":"Close","breadcrumb_label_home":"Home","oscar_experiment_pre_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the nominees, videos, photos, and more.","oscar_experiment_after_event_strip_alt_text":"Oscars 2021: Explore the winners, videos, photos, and more.","shareMenu_copyLink":"Copy Link","shareMenu_emailLink":"Email Link","shareMenu_ariaLabel_shareOnSocialMedia":"Share on social media","shareMenu_shareText_checkoutThisLink":"Check out this link on IMDb!","whatToWatch_meta_label_title":"What to Watch","whatToWatch_meta_label_description":"Find shows and movies to watch plus recommendations","whatToWatch_moreToWatchLinks_panelTitle":"Browse these IMDb collections to find the perfect next movie or TV show to watch","whatToWatch_tabs_watchGuide":"Watch Guide","whatToWatch_tabs_watchGuides":"Watch Guides","whatToWatch_tabs_fanFavorites":"Fan Favorites","whatToWatch_tabs_topPicks":"Top Picks","whatToWatch_tabs_fromYourWatchlist":"From Your Watchlist","whatToWatch_tabs_newToRentOrBuy":"New to Rent/Buy","whatToWatch_tabs_awardWinning":"Award Winning","whatToWatch_tabs_mostPopular":"Most Popular","whatToWatch_tabs_popularMoviesAndTVShows":"Popular movies and TV shows","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_title":"Sign in to access your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_message":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedOut_cta_label":"Sign in to IMDb","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_title":"Add more to your Watchlist","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_message":"Save more shows and movies to keep track of what you want to watch","whatToWatch_emptyWatchlistSignedIn_cta_label":"Browse popular movies","editorialSingle_label_list":"List","editorialSingle_label_photos":"Photos","title_subpage_alternateVersions":"Alternate versions","title_subpage_connections":"Connections","title_subpage_crazycredits":"Crazy credits","title_subpage_quotes":"Quotes","title_subpage_trivia":"Trivia","title_subpage_goofs":"Goofs","title_subpage_soundtrack":"Soundtracks","title_subpage_moreFrom":"More from {titleName}","title_subpage_goofs_button_more":"{goofsReloadCount} more","title_subpage_goofs_seeSpoilers":"{spoilersCount, plural, one {See {spoilersCount} spoiler} other {See {spoilersCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_entries":"{goofsTotalCount, plural, one {{goofsTotalCount} entry} other {{goofsTotalCount} entries}}","title_subpage_goofs_actionBar_seeSpoilers":"{spoilersGoofCount, plural, one {see {spoilersGoofCount} spoiler} other {see {spoilersGoofCount} spoilers}}","title_subpage_goofs_actionBar_sharePage_label":"share page","title_subpage_goofs_actionBar_spoilers":"{spoilersGoofCount} spoilers","title_subpage_goofs_signpost_spoilers":"SPOILERS","title_subpage_goofs_emptyState":"There are no goofs.","title_subpage_goofs_allSpoilers":"All goof entries are spoilers, see below.","title_subpage_goofs_shareLinks_emailSubject":"Check out this link on IMDb!","title_subpage_goofs_titleString":"Spoilers and Bloopers","title_subpage_goofs_descriptionString":"Goofs on IMDb - bloopers, mistakes, errors in continuity, plot holes, anachronisms, spoilers and more.","title_subpage_goofs_shareLinks_label":"Open goof menu","title_subpage_goofs_containSpoilers":"Contains Spoilers: ","title_subpage_goofs_seeThisEntry":"See this entry","title_subpage_goofs_sharedWithYou":"SHARED WITH YOU","title_subpage_goofs_subPageTitle":"Goofs","title_main_hero_allTopics_alternateVersionsLink":"Alternate versions","title_main_hero_allTopics_awardsLink":"Awards","title_main_hero_allTopics_companyCreditsLink":"Company credits","title_main_hero_allTopics_connectionsLink":"Connections","title_main_hero_allTopics_crazyCreditsLink":"Crazy credits","title_main_hero_allTopics_detailsGroup":"Details","title_main_hero_allTopics_didYouKnowGroup":"Did you know","title_main_hero_allTopics_episodeGuideLink":"Episode guide","title_main_hero_allTopics_externalReviewsLink":"External reviews","title_main_hero_allTopics_metacriticReviewsLink":"Metacritic reviews","title_main_hero_allTopics_externalSitesLink":"External sites","title_main_hero_allTopics_faqLink":"FAQ","title_main_hero_allTopics_filmingProductionLink":"Filming \u0026 production","title_main_hero_allTopics_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_allTopics_goofsLink":"Goofs","title_main_hero_allTopics_newsLink":"News","title_main_hero_allTopics_opinionGroup":"Opinion","title_main_hero_allTopics_parentsGuideLink":"Parents guide","title_main_hero_allTopics_photosLink":"Photos","title_main_hero_allTopics_plotKeywordsLink":"Plot keywords","title_main_hero_allTopics_plotLink":"Plot","title_main_hero_allTopics_popularGroup":"Popular","title_main_hero_allTopics_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_allTopics_promptHeader_ariaLabel":"All Topics Header","title_main_hero_allTopics_promptHeader_title":"All topics","title_main_hero_allTopics_quotesLink":"Quotes","title_main_hero_allTopics_releaseDatesLink":"Release dates","title_main_hero_allTopics_soundTracksLink":"Soundtracks","title_main_hero_allTopics_storylineGroup":"Storyline","title_main_hero_allTopics_taglinesLink":"Taglines","title_main_hero_allTopics_technicalSpecsLink":"Technical specs","title_main_hero_allTopics_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_allTopics_userRatingsLink":"User ratings","title_main_hero_allTopics_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_allTopics_videosLink":"Videos","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink":"View '{Title}' Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_imageLink_fallback":"View Poster","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink":"Watch '{VideoTitle}'","title_main_hero_media_ariaLabel_videoLink_fallback":"Watch Video","title_main_hero_media_label_imageCount":"{Count, plural, one {1 Photo} other {{Count} Photos}}","title_main_hero_media_label_videoCount":"{Count, plural, one {1 Video} other {{Count} Videos}}","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying":"Play {videoType} with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPlaying_fallback":"Play video with sound","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_buttonLabel":"Video Preview Preference","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_menuTitle":"Video previews","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchAriaLabel":"Video Preview Preference Options","title_main_hero_media_videoPreviewPreference_switchLabel":"Play a silent video preview when available","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_buttonLabel":"Video Autoplay Preference","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_menuTitle":"Video autoplay","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchAriaLabel":"Video Autoplay Preference Options","title_main_hero_media_videoAutoplayPreference_switchLabel":"Play muted video automatically when available","title_main_hero_media_videoSlateMessage":"Play {videoType}","title_main_hero_media_videoSlateMessage_fallback":"Play video","title_main_hero_aggregateRating":"IMDb rating","title_main_hero_aggregateRating_ariaLabel":"View User Ratings","title_main_hero_defaultTitle":"Empty Title","title_main_hero_metadata_episodeAirDateHeader":"Episode {isFuture, select, true{airs} other{aired}}","title_main_hero_originalTitlePrefix":"Original title:","title_main_hero_criticReviews":"{count, plural, one {Critic review} other {Critic reviews}}","title_main_hero_metascore":"Metascore","title_main_hero_plot_readAllLink_text":"Read all","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleContentButton":"Toggle principal credits","title_main_hero_principalCredits_ariaLabel_toggleTopCreditsButton":"Toggle top credits","title_main_hero_principalCredits_buttonText_showTopCredits":"Top credits","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_long":"All episodes","title_main_hero_subnav_allEpisodesButton_short":"All","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allEpisodesButton":"View all episodes","title_main_hero_subnav_ariaLabel_allTopicsButton":"View all topics","title_main_hero_subnav_ariaLabel_episodeGuideLink":"View episode guide","title_main_hero_subnav_episodeGuideButton":"Episode guide","title_main_hero_subnav_episodeNumber":"E{EpisodeNumber}","title_main_hero_subnav_fullCreditsLink":"Cast \u0026 crew","title_main_hero_subnav_label_allTopicsButton":"All topics","title_main_hero_subnav_label_nextEpisodeButton":"Next episode","title_main_hero_subnav_label_previousEpisodeButton":"Previous episode","title_main_hero_subnav_proLink":"IMDbPro","title_main_hero_subnav_proLink_inDevelopmentTitle":"In development: More at IMDbPro","title_main_hero_subnav_shareButton_shareIMDbRating":"Share IMDb rating","title_main_hero_subnav_seasonNumber":"S{SeasonNumber}","title_main_hero_subnav_triviaLink":"Trivia","title_main_hero_subnav_userReviewsLink":"User reviews","title_main_hero_trending":"Popularity","title_main_hero_trendingMovie_ariaLabel":"View Popular Movies","title_main_hero_trendingTV_ariaLabel":"View Popular TV Shows","title_main_hero_addToList_ariaLabel":"Add title to another list","title_main_hero_userRating":"Your rating","title_main_hero_userRating_unrated":"Rate","title_main_hero_proUpsell":"See production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_A":"See more at IMDbPro","title_main_hero_proUpsell_variant_B":"Production, box office \u0026 company info","title_main_hero_proUpsell_variant_C":"See more at IMDbPro","title_main_hero_unannounced_proUpsell":"Note: Because this project is categorized as in development, the data is only available on IMDbPro and is subject to change.","title_main_hero_unannounced_contact_label":"Contact","title_main_hero_unannounced_contact_link":"See company contact information","title_main_hero_unannounced_filmmakers_label":"Filmmakers","title_main_hero_unannounced_filmmakers_writer_link":"See writer","title_main_hero_unannounced_filmmakers_producer_link":"See producer","title_main_hero_unannounced_cast_label":"Cast","title_main_hero_unannounced_cast_link":"See preliminary cast","title_main_hero_unannounced_moreInfo_label":"More info","title_main_hero_unannounced_moreInfo_content":"Project notes, plot, and industry news","title_main_hero_upcomingSeason_title":"Season {seasonNumber} returns","title_main_hero_upcomingEpisode_title":"Next episode airs","title_main_hero_userReviews":"{count, plural, one {User review} other {User reviews}}","title_main_awards_title":"Awards","title_main_awards_winsAndNominations":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_winsAndNominationsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}} \u0026 {numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyNominations":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination} other {{numOfNoms} nominations}}","title_main_awards_onlyNominationsTotal":"{numOfNoms, plural, one {1 nomination total} other {{numOfNoms} nominations total}}","title_main_awards_onlyWins":"{numOfWins, plural, one {1 win} other {{numOfWins} wins}}","title_main_awards_onlyWinsTotal":"{numOfWins, plural, one {1 win total} other {{numOfWins} wins total}}","title_main_awards_seeMore":"See more awards and nominations","title_main_awards_oscars_won":"Won {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_oscars_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Oscar} other {{count} Oscars}}","title_main_awards_emmys_won":"Won {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_emmys_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Primetime Emmy} other {{count} Primetime Emmys}}","title_main_awards_globes_won":"Won {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_globes_nominated":"Nominated for {count, plural, one {{count} Golden Globe} other {{count} Golden Globes}}","title_main_awards_topRatedTV":"Top rated TV #{rating}","title_main_awards_topRatedMovie":"Top rated movie #{rating}","title_main_awards_defaultMovie":"See the Top 250 movies as rated by IMDb users","title_main_awards_defaultTV":"See the Top 250 TV shows as rated by IMDb users","title_main_details_aka":"Also known as","title_main_details_companyCredits":"See more company credits at IMDbPro","title_main_details_countriesOfOrigin":"{countryCount, plural, one {Country of origin} other {Countries of origin}}","title_main_details_filmingLocations":"Filming locations","title_main_details_languages":"{languageCount, plural, one {Language} other {Languages}}","title_main_details_officialSites":"{siteCount, plural, one {Official site} other {Official sites}}","title_main_details_officialSites_defaultSiteLabel":"Official Site","title_main_details_productionCompany":"{companyCount, plural, one {Production company} other {Production companies}}","title_main_details_releaseDate":"Release date","title_main_details_title":"Details","title_main_didyouknow_title":"Did you know","title_main_cast_title":"Top cast","title_main_cast_edit":"Edit","title_main_cast_numEpisodes":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} episode} other {{totalEpisodes} episodes}}","title_main_cast_numEpisodes_short":"{totalEpisodes, plural, one {{totalEpisodes} ep} other {{totalEpisodes} eps}}","title_main_cast_label_allCastAndCrew":"All cast \u0026 crew","title_main_cast_label_directors":"Directors","title_main_cast_label_writers":"Writers","title_main_cast_label_seeCharacterPhotosAndQuotes":"See character photos and quotes","title_main_cast_proUpsell":"See production, box office, \u0026 company info","title_main_cast_castDetails":"See more cast details at IMDbPro","title_main_episodes_title":"Episodes","title_main_faqs_title":"FAQ","title_main_faqs_item_ariaLabel":"See the answer","title_main_featureHeader_link_edit":"Edit","title_main_featureHeader_link_info":"More information","title_main_featureHeader_ariaLabel_editLink":"{featureTitle}: edit","title_main_missing_image_caption":"Missing image caption","title_main_moreLikeThis_title":"More like this","title_main_moreLikeThis_moreInfoLink":"More about this","title_main_photos_title":"Photos","title_main_videos_title":"Videos","title_main_episodes_topRated":"Top-rated","title_main_episodes_topRated_short":"Top","title_main_episodes_mostRecent":"Most recent","title_main_episodes_browseEpisodes":"Browse episodes","title_main_episodes_season":"Season","title_main_episodes_seasons":"{count} seasons","title_main_episodes_years":"{count} years","title_main_episodes_see_all":"See all","title_main_episode_seasonEpisodeNumber":"S{seasonNumber}.E{episodeNumber}","title_main_link_addAPlot":"Add a plot","title_main_editorialLists_title":"Editorial lists","title_main_editorialLists_subTitle":"Related lists created by IMDb editors","title_main_userPolls_subTitle":"Related polls from IMDb users","title_main_userLists_title":"User lists","title_main_userPolls_title":"User polls","title_main_userLists_subTitle":"Related lists from IMDb users","title_main_userLists_create":"Create a list","title_main_sidebar_title":"More to explore","title_main_storyline_title":"Storyline","title_main_storyline_link_edit":"Edit","title_main_storyline_link_plotSummary":"Plot summary","title_main_storyline_link_plotSynopsis":"Plot synopsis","title_main_storyline_link_addFullPlot":"Add full plot","title_main_storyline_link_addSynopsis":"Add synopsis","title_main_storyline_link_addContentAdvisory":"Add content advisory","title_main_storyline_link_more":"{count} more","title_main_storyline_label_taglines":"Taglines","title_main_storyline_label_genres":"{count, plural, one {Genre} other {Genres}}","title_main_storyline_label_mpaa":"Motion Picture Rating (MPAA)","title_main_storyline_label_certificate":"Certificate","title_main_storyline_label_parentsGuide":"Parents guide","title_main_techSpecs_title":"Technical specs","title_main_techspec_soundmix":"Sound mix","title_main_techspec_aspectratio":"Aspect ratio","title_main_techspec_color":"Color","title_main_techspec_runtime":"Runtime","title_main_boxoffice_budget":"Budget","title_main_boxoffice_grossdomestic":"Gross US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_openingweekenddomestic":"Opening weekend US \u0026 Canada","title_main_boxoffice_cumulativeworldwidegross":"Gross worldwide","title_main_boxoffice_title":"Box office","title_main_boxoffice_estimated":" (estimated)","title_main_boxoffice_proupsell":"See detailed box office info on IMDbPro","title_main_userReviews_label_seeAllReviews":"see all","title_main_userReviews_title":"User reviews","title_main_userReviews_link_addReview":"Review","title_main_userReviews_link_addFirstReview":"Be the first to review","title_main_userReviews_signpost_topReview":"Top review","title_main_userReviews_signpost_spoiler":"Spoiler","title_main_userReview_helpful":"You found this helpful","title_main_userReview_unhelpful":"You found this unhelpful","title_main_userReview_error":"Error: Please try again.","recentlyViewed_section_label_recentlyViewed":"Recently viewed","recentlyViewed_section_label_noneRecentlyViewed":"You have no recently viewed pages","recentlyViewed_section_label_needCookies":"Please enable browser cookies to use this feature.","recentlyViewed_section_action_learnMore":"Learn more.","recentlyViewed_section_action_clearAll":"Clear all","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateTitle":"Navigation to {itemName} Title Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_navigateName":"Navigation to {itemName} Name Page","recentlyViewed_card_ariaLabel_searchFor":"Search for {itemName}","title_main_page_description_with_director":"Directed by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_writer":"Created by {directorsOrCreatorsString}.","title_main_page_description_with_cast":"With {castString}.","title_main_contribution_editPage_button":"Edit page","title_main_contribution_addEpisode_button":"Add episode","title_main_contribution_getStarted_link":"Getting started","title_main_contribution_contributorZone_link":"Contributor Zone","title_main_contribution_learn_more_link":"Learn more about contributing","title_main_contribution_header":"Contribute to this page","title_main_contribution_header_description":"Suggest an edit or add missing content","title_main_banner_welcome":"For a limited time, go back to the older version of this page.","title_main_banner_switch":"Go back now","title_main_banner_contact":"Report an issue","title_main_banner_launch":"Welcome to the new version of this page.","title_main_banner_learn":"Learn more","title_main_news_title":"Related news","title_main_placeholder_subtext":"This feature is currently under construction.","title_main_tuneInMessage_label_expected":"Expected {date}","title_main_tuneInMessage_label_releases":"Releases {date}","title_main_tuneInMessage_label_comingSoon":"Coming soon","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersThursday":"In Theaters Thursday","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersTomorrow":"In Theaters Tomorrow","title_main_tuneInMessage_label_inTheatersNow":"In Theaters Now","title_main_tuneInMessage_label_dateOnly":"{date}","title_main_tuneInMessage_label_seriesPremiere":"Series premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonPremiere":"Season {seasonNumber} premiere","title_main_tuneInMessage_label_seasonReturns":"Season {seasonNumber} returns","title_main_tuneInMessage_label_nextEpisode":"Next episode","homepage_main_category_featuredToday":"Featured today","homepage_main_category_whatToWatch":"What to watch","homepage_main_category_moreToExplore":"More to explore","homepage_main_category_exclusiveVideos":"Exclusive videos","homepage_main_category_exploreStreaming":"Explore what’s streaming","homepage_main_category_exploreMoviesAndTV":"Explore Movies \u0026 TV shows","homepage_main_button_browseWhatToWatch":"Get more recommendations","homepage_main_subsection_moreToWatch":"More to watch","comingSoon_get_tickets":"Get tickets","comingSoon_coming_soon_to_theaters":"Coming soon to theaters (US)","comingSoon_trailers_for_upcoming_releases":"Trailers for upcoming releases","comingSoon_watch_soon_at_home":"Watch soon at home","comingSoon_add_to_watchlist_for_notifications":"Add to watchlist for notifications","comingSoon_trailer_ariaLabel_suffix":"trailer","from_your_watchlist":"From your Watchlist","from_your_watchlist_description":"Movies and TV shows that you have watchlisted","from_your_watchlist_empty_title":"Your watchlist is empty","from_your_watchlist_empty_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_all_rated_title":"No available releases","from_your_watchlist_all_rated_content":"Add more shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_empty_button":"Browse popular movies","from_your_watchlist_logged_out":"Sign in to access your Watchlist","from_your_watchlist_logged_out_content":"Save shows and movies to keep track of what you want to watch.","from_your_watchlist_logged_out_button":"Sign in to IMDb","topNews_header":"Top news","topNews_chip_top_news":"Top news","topNews_chip_movie_news":"Movie news","topNews_chip_tv_news":"TV news","topNews_chip_celebrity_news":"Celebrity news","topBoxOffice_header_top_us":"Top box office (US)","topBoxOffice_header_description_date":"Weekend of {dateRange}","fan_favorites":"Fan favorites","fan_favorites_description":"This week's top TV and movies","top_picks":"Top picks","top_picks_description":"TV shows and movies just for you","bornToday_header":"Born today","bornToday_header_description_date":"People born on {dateString}","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithRating":"Check out {user}'s {rating}/10 review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_subjectCheckOutUserReviewWithoutRating":"Check out {user}'s review of {titleText} on IMDb!","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithRating":"{titleText} - {rating}/10 review by {user} on IMDb","userReviews_shareText_bodyCheckOutUserReviewWithoutRating":"{titleText} - review by {user} on IMDb","streamingPicks_providerDescription_IMDbTV":"popular on IMDb TV","streamingPicks_providerDescription_withPrime":"included with Prime","streamingPicks_providerDescription_withSubscription":"with subscription","streamingPicks_providerDescription_onHulu":"on Hulu.com and the Hulu app","streamingPicks_providerDescription_withPrimeVideoChannels":"with Prime Video Channels","titleRecommendationPrompt_attributionHeading":"Because of your interest in","common_listItem_watchlist_addToWatchlist":"Add to watchlist","common_listItem_watchlist_addedToWatchlist":"Added to watchlist","common_listItem_notInterested":"Not interested","editorialCarousel_editors_picks":"Editor's picks","editorialCarousel_special_event":"Spotlight: Oscars 2020","editorialCarousel_imdb_originals":"IMDb Originals","editorialCarousel_imdb_originals_description":"Celebrity interviews, trending entertainment stories, and expert analysis","hero_video_up_next":"Up next","hero_video_browse_trailers":"Browse trailers","video_hero_watch_on_imdb_tv":"Watch Now on IMDb TV!","in_theaters_title":"In theaters","in_theaters_description":"Showtimes near you","in_theaters_showtimes_button_text":"Showtimes","video_playback_embed_caption":"Watch {videoCaption}","video_playback_embed_page_title":"Video {viconst}","video_playback_embed_page_description":"Video playback page for: {viconst}","video_playback_unmute_button":"Tap to unmute","winnersFeature_winner_signpost":"WINNER","winnersFeature_no_winners_announced":"No winners announced yet.","appUpsell_title":"For Maximum IMDb, view in the app","appUpsell_content_lineOne":"Get notified of new trailers","appUpsell_content_lineTwo":"Rate movies and TV shows","appUpsell_content_lineThree":"Track what you want to watch next","appUpsell_download":"Download IMDb app","appUpsell_cancel":"Continue to site","title_main_cast_characterName_with_as":"as {characterName}","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_title":"Most anticipated Indian movies and shows","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_description":"Percentage shows amount of top page views.","title_main_rightRail_indiaUpcomingTrendingTitles_footer":"Updates approximately every 20 minutes."}},"locale":"en-US"}},"pageProps":{"tconst":"tt3420504"},"urqlState":{"57194304":{"data":{"title":{"id":"tt3420504","wins":{"total":0,"__typename":"AwardNominationConnection"},"nominations":{"total":0,"__typename":"AwardNominationConnection"},"prestigiousAwardSummary":null,"ratingsSummary":{"topRanking":null,"__typename":"RatingsSummary"},"episodes":null,"videos":{"total":1,"__typename":"TitleRelatedVideosConnection"},"videoStrip":{"edges":[{"node":{"id":"vi1185071897","contentType":{"displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"Official Trailer","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":154,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":3402,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTRkOGYzMDAtZjI3MC00YTBiLWIxOGQtYTkxNmY0ZjBhZTEwXkEyXkFqcGdeQXNuZXNodQ@@._V1_.jpg","width":6048,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"}],"__typename":"VideoConnection"},"titleMainImages":{"total":9,"edges":[{"node":{"id":"rm3329159425","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExZDc4NjEtZjY1ZS00OWU5LWExZGYtYTc4NDM1ZmRhMDZhXkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"height":3000,"width":2000,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3492212737","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODk5ZTM2YjgtNTMwNC00MDEyLWJkNWMtYjc2NTRiNWNjMTJkXkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Tom Hanks in Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"height":1080,"width":1080,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3853709569","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTdmNTA0N2YtYzQ0Yy00M2M1LWI1MjEtYjg0NDUyN2Q3NjI4XkEyXkFqcGdeQXVyMTM3NjEwNTk5._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Caleb Landry Jones in Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"height":791,"width":840,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3444961281","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjc3NGVhZjItYWI2Yi00MjJhLWIxOGMtMTA2MjQxNDExZThiXkEyXkFqcGdeQXVyMTA1NjMyMzEz._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Tom Hanks in Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"height":720,"width":1280,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm2149186561","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2M0NDBiYmEtYWFkMC00M2YxLTg0OTctNDgzZTljZTExYTEyXkEyXkFqcGdeQXVyODEwNDQ0Mzc@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Tom Hanks in Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"height":698,"width":1254,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm2199518209","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzA3MjQ5OGEtMjRhNi00NWYzLWIyNDMtODdjMTY2ZTFjOTNhXkEyXkFqcGdeQXVyODEwNDQ0Mzc@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"height":576,"width":1024,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3638090497","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTE3YzkyODUtNTlmYS00NzUxLTkwODktZWI1OGE2MzRmMzQ5XkEyXkFqcGdeQXVyNjc1NDY3NzU@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Tom Hanks in Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"height":400,"width":750,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3705199361","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmRjMDJiNjQtYjYyOS00MTQ1LThkNGMtNzAzNmFkNzAyOTAwXkEyXkFqcGdeQXVyNjc1NDY3NzU@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Tom Hanks in Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"height":1000,"width":750,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm4166381569","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGFhOTcwODEtYzQ1Ni00OGY1LTk1ZGQtZGVlZmFhNGE2MjFlXkEyXkFqcGdeQXVyMTA1NjMyMzEz._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Tom Hanks in Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"height":675,"width":1200,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"}],"__typename":"ImageConnection"},"productionStatus":{"currentProductionStage":{"id":"completed","text":"Completed","__typename":"ProductionStage"},"productionStatusHistory":[{"status":{"id":"script","text":"Script","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"announced","text":"Announced","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"pre_production","text":"Pre-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"completed","text":"Completed","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"}],"restriction":null,"__typename":"ProductionStatusDetails"},"primaryImage":{"id":"rm3329159425","__typename":"Image"},"imageUploadLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/image/tt3420504/add?bus=imdb\u0026return_url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fclose_me\u0026site=web","__typename":"ContributionLink"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"canHaveEpisodes":false,"cast":{"edges":[{"node":{"name":{"id":"nm3311570","nameText":{"text":"Oscar Avila","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDRkM2NkMWYtZTVlNC00YmZhLWI5YjAtYTVjNTcwZTY3NzZhXkEyXkFqcGdeQXVyMzMyNjYwNTQ@._V1_.jpg","width":1653,"height":2480,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Truck Driver (Flashback)","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm8811694","nameText":{"text":"Christopher Farrar","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZGU3Y2E1ZGYtMTFjMC00ZjI1LTliMDctMTliNDQ5MzgyN2YxXkEyXkFqcGdeQXVyNzMzNTkyODA@._V1_.jpg","width":3840,"height":5760,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Jimmy","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm9828206","nameText":{"text":"Kennedi Butler","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzFjYjE0NDctYjA3My00ZmRjLWE3OTQtZjQ4NTA4ODNiYjY4XkEyXkFqcGdeQXVyODgxNDMxMDM@._V1_.jpg","width":4640,"height":6960,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Sam","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"}],"__typename":"CreditConnection"},"principalCast":[{"credits":[{"name":{"id":"nm0000158","nameText":{"text":"Tom Hanks","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ2MjMwNDA3Nl5BMl5BanBnXkFtZTcwMTA2NDY3NQ@@._V1_.jpg","width":1417,"height":2048,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Finch","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm2655177","nameText":{"text":"Caleb Landry Jones","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA5ODE4MTg2N15BMl5BanBnXkFtZTcwNTE2NDM4Nw@@._V1_.jpg","width":2048,"height":1457,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Jeff","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm1254942","nameText":{"text":"Lora Martinez-Cunningham","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGUzOWM5MDktMGI0ZC00ZTY3LWE5MWMtOGU1OWVhOTVlMGE1XkEyXkFqcGdeQXVyMjA3NDYzNg@@._V1_.jpg","width":640,"height":960,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Mother (Flashback)","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm8037956","nameText":{"text":"Marie Wagenman","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjFiNWFjMzEtMmY3Yi00NWU5LWJiMWUtODM5MDlmZDgyNTRkXkEyXkFqcGdeQXVyNjgxNzcxMjQ@._V1_.jpg","width":2832,"height":3540,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Daughter (Flashback)","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"creators":[],"directors":[{"totalCredits":1,"category":{"text":"Director","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"id":"nm0764601","nameText":{"text":"Miguel Sapochnik","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"writers":[{"totalCredits":2,"category":{"text":"Writers","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"id":"nm2357110","nameText":{"text":"Craig Luck","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"},{"name":{"id":"nm0694138","nameText":{"text":"Ivor Powell","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"isAdult":false,"moreLikeThisTitles":{"edges":[{"node":{"id":"tt10095582","titleText":{"text":"The Tragedy of Macbeth","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Tragedy of Macbeth","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3588157697","width":8100,"height":11999,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYjhlYTAwNWEtYWNkNC00MjdjLTk3NDktNzQyYWNmYjA2OGEzXkEyXkFqcGdeQXVyMTAzMDg4NzU0._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6300,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10925852","titleText":{"text":"A Mouthful of Air","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"A Mouthful of Air","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm4040290561","width":1400,"height":2100,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTlmYjQwNjAtMTY0Yi00ZjJmLThmNTktZWUwYzNmYTQ3YjA2XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10937180","titleText":{"text":"I Know What You Did Last Summer","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"tvSeries","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"I Know What You Did Last Summer","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm1180037121","width":394,"height":700,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTdkNzMwMDYtZjlmNi00MTk0LTgwNTktODEzMzYwMTU3MTc5XkEyXkFqcGdeQXVyNzg5MzIyOA@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":true,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt7740496","titleText":{"text":"Nightmare Alley","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Nightmare Alley","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3727093761","width":1001,"height":1500,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWNmM2UzZGEtZTM1MC00N2Q1LTgwOTYtMzU0YjgwNWI2Y2E3XkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10687506","titleText":{"text":"The Electrical Life of Louis Wain","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Electrical Life of Louis Wain","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm2060054529","width":405,"height":608,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTZiNDVlYjAtMjIxYy00YzkxLTg5MDQtYzkxZWE2OGI5YzJhXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":7.2,"voteCount":143,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6660,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"PG-13","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt12536294","titleText":{"text":"Spencer","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Spencer","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3688821249","width":2001,"height":2937,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjdmYjM2YzEtZjk2NS00MWM4LWI2N2YtNmRjMTExYThlMGVlXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.4,"voteCount":713,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6660,"__typename":"Runtime"},"certificate":null,"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10763820","titleText":{"text":"Night Teeth","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Night Teeth","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm174977281","width":8105,"height":12001,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDhmODAxYzItYjRjNi00ZmI2LWIwMDktZTYwZWNiYWZhMTUzXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6420,"__typename":"Runtime"},"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt2123969","titleText":{"text":"In the Garden of Beasts","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"In the Garden of Beasts","__typename":"TitleText"},"primaryImage":null,"releaseYear":null,"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt7405458","titleText":{"text":"A Man Called Ove","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"A Man Called Ove","__typename":"TitleText"},"primaryImage":null,"releaseYear":null,"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10665338","titleText":{"text":"Halloween Kills","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Halloween Kills","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm2396975361","width":3158,"height":5000,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2RmMGY2Y2UtNjA1NS00NGE4LThiNzItMmE1NTk5NzI5NmE0XkEyXkFqcGdeQXVyNjY1MTg4Mzc@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":7.7,"voteCount":670,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6360,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"18","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt0804484","titleText":{"text":"Foundation","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"tvSeries","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Foundation","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm726399745","width":1000,"height":1500,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTE5MDY1MGUtMmMxNi00YjA3LWIyZTYtN2FhOWJmNTY2NmM4XkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":7.7,"voteCount":6877,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":{"rating":"16","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":true,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt10023286","titleText":{"text":"The Humans","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"The Humans","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3993300993","width":1431,"height":2121,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTZjYzU4NDctNjg0NS00YmIzLTkzMzctZDQ2YjE3ZjEyMDg5XkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":7.2,"voteCount":85,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6480,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"}],"__typename":"MoreLikeThisConnection"},"summaries":{"edges":[],"__typename":"PlotConnection"},"outlines":{"edges":[{"node":{"plotText":{"plaidHtml":"On a post-apocalyptic earth, a robot, built to protect the life of his creator\u0026#39;s beloved dog, learns about life, love, friendship and what it means to be human.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Plot"},"__typename":"PlotEdge"}],"__typename":"PlotConnection"},"synopses":{"edges":[],"__typename":"PlotConnection"},"storylineKeywords":{"edges":[{"node":{"legacyId":"no-music-during-end-credits","text":"no music during end credits","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"no-music-during-opening-credits","text":"no music during opening credits","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"psychotronic-film","text":"psychotronic film","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"}],"total":3,"__typename":"TitleKeywordConnection"},"taglines":{"edges":[],"total":0,"__typename":"TaglineConnection"},"genres":{"genres":[{"id":"Drama","text":"Drama","__typename":"Genre"},{"id":"Sci-Fi","text":"Sci-Fi","__typename":"Genre"}],"__typename":"Genres"},"certificate":{"rating":"PG-13","ratingReason":"Rated PG-13 for brief violent images","ratingsBody":{"id":"MPAA","__typename":"RatingsBody"},"__typename":"Certificate"},"parentsGuide":{"guideItems":{"total":0,"__typename":"ParentsGuideConnection"},"__typename":"ParentsGuide"},"triviaTotal":{"total":2,"__typename":"TriviaConnection"},"trivia":{"edges":[{"node":{"text":{"plaidHtml":"Was originally titled \u0026quot;BIOS\u0026quot;","__typename":"Markdown"},"trademark":null,"relatedNames":null,"__typename":"TitleTrivia"},"__typename":"TriviaEdge"}],"__typename":"TriviaConnection"},"goofsTotal":{"total":0,"__typename":"GoofConnection"},"goofs":{"edges":[],"__typename":"GoofConnection"},"quotesTotal":{"total":0,"__typename":"TitleQuoteConnection"},"quotes":{"edges":[],"__typename":"TitleQuoteConnection"},"crazyCredits":{"edges":[],"__typename":"CrazyCreditConnection"},"alternateVersions":{"total":0,"edges":[],"__typename":"AlternateVersionConnection"},"connections":{"edges":[],"__typename":"TitleConnectionConnection"},"soundtrack":{"edges":[],"__typename":"SoundtrackConnection"},"titleText":{"text":"Finch","__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"Finch","__typename":"TitleText"},"releaseYear":{"year":2021,"__typename":"YearRange"},"reviews":{"total":0,"__typename":"ReviewsConnection"},"featuredReviews":{"edges":[],"__typename":"ReviewsConnection"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"iframeAddReviewLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/review/tt3420504/add?bus=imdb\u0026return_url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fclose_me\u0026site=web","__typename":"ContributionLink"},"faqsTotal":{"total":0,"__typename":"FaqConnection"},"faqs":{"edges":[],"__typename":"FaqConnection"},"releaseDate":{"day":5,"month":11,"year":2021,"country":{"id":"GB","text":"United Kingdom","__typename":"LocalizedDisplayableCountry"},"__typename":"ReleaseDate"},"countriesOfOrigin":{"countries":[{"id":"GB","text":"United Kingdom","__typename":"CountryOfOrigin"},{"id":"US","text":"United States","__typename":"CountryOfOrigin"}],"__typename":"CountriesOfOrigin"},"detailsExternalLinks":{"edges":[],"total":0,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"spokenLanguages":{"spokenLanguages":[{"id":"en","text":"English","__typename":"SpokenLanguage"}],"__typename":"SpokenLanguages"},"akas":{"edges":[{"node":{"text":"BIOS","__typename":"Aka"},"__typename":"AkaEdge"}],"__typename":"AkaConnection"},"filmingLocations":{"edges":[{"node":{"text":"New Mexico, USA","__typename":"FilmingLocation"},"__typename":"FilmingLocationEdge"}],"total":1,"__typename":"FilmingLocationConnection"},"production":{"edges":[{"node":{"company":{"id":"co0567243","companyText":{"text":"Amblin Partners","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0623501","companyText":{"text":"Dutch Angle","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0038131","companyText":{"text":"ImageMovers","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"}],"__typename":"CompanyCreditConnection"},"companies":{"total":23,"__typename":"CompanyCreditConnection"},"productionBudget":null,"lifetimeGross":null,"openingWeekendGross":null,"worldwideGross":null,"technicalSpecifications":{"soundMixes":{"items":[],"__typename":"SoundMixes"},"aspectRatios":{"items":[],"__typename":"AspectRatios"},"colorations":{"items":[{"id":"color","text":"Color","attributes":[],"__typename":"Coloration"}],"__typename":"Colorations"},"__typename":"TechnicalSpecifications"},"runtime":{"seconds":6900,"__typename":"Runtime"},"series":null,"news":{"edges":[{"node":{"id":"ni63428904","articleTitle":{"plainText":"Caleb Landry Jones on Psychedelic New Album ‘Gadzooks Vol. 1’ and How His Acting and Music Careers Complement Each Other","__typename":"Markdown"},"date":"2021-09-24T16:00:27Z","image":{"caption":{"plainText":"Image","__typename":"Markdown"},"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjZjYzgwYmUtZTMwNS00YjVlLThhODYtODMyZTQ5OWY0NmUzXkEyXkFqcGdeQXVyMTE0MzQwMjgz._V1_.jpg","height":563,"width":1000,"__typename":"Image"},"source":{"homepage":{"label":"Variety Film + TV","__typename":"NewsLink"},"__typename":"NewsSource"},"__typename":"News"},"__typename":"NewsEdge"},{"node":{"id":"ni63425751","articleTitle":{"plainText":"Famous First Films: Before Finch and Repo Men Miguel Sapochink made this Dystopian Short!","__typename":"Markdown"},"date":"2021-09-21T17:39:49Z","image":{"caption":{"plainText":"Image","__typename":"Markdown"},"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWMwOGI1MTctNzhkZC00NGY2LTgyNjEtNDc5MWM4NGJlMjkzXkEyXkFqcGdeQXVyMTE0MzQwMjgz._V1_.jpg","height":80,"width":80,"__typename":"Image"},"source":{"homepage":{"label":"QuietEarth.us","__typename":"NewsLink"},"__typename":"NewsSource"},"__typename":"News"},"__typename":"NewsEdge"}],"__typename":"NewsConnection"},"contributionQuestions":{"contributionLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/answers","__typename":"ContributionQuestionsLink"},"edges":[{"node":{"entity":{"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExZDc4NjEtZjY1ZS00OWU5LWExZGYtYTc4NDM1ZmRhMDZhXkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","width":2000,"height":3000,"caption":{"plainText":"Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"__typename":"Image"},"__typename":"Title"},"questionId":"tt3420504.plot_outline.fr-FR","questionText":{"plainText":"What is the French language plot outline for Finch (2021)?","__typename":"Markdown"},"contributionLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/answers?pinnedQuestion=tt3420504.plot_outline.fr-FR","__typename":"ContributionQuestionsLink"},"__typename":"Question"},"__typename":"QuestionEdge"}],"__typename":"QuestionConnection"},"__typename":"Title"}}},"217873430":{"data":{"videos":[{"id":"vi4206674713","runtime":{"value":170,"unit":"SECONDS","__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"width":1920,"height":1080,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","__typename":"Thumbnail"},"name":{"value":"Highly Anticipated Movies and TV Shows to Watch in October 2021","__typename":"LocalizedString"},"primaryTitle":{"id":"tt15433002","titleText":{"text":"Highly Anticipated Movies and TV Shows in October 2021","isOriginalTitle":true,"__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"Highly Anticipated Movies and TV Shows in October 2021","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTAwMDZjN2MtMTllNi00ZWY1LWEzYTctYTM3YWI1MTJmOWJiXkEyXkFqcGdeQXVyMzk0NzQ5MjU@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"What to Watch (2020)","__typename":"Markdown"},"height":1192,"width":804,"__typename":"Image"},"series":{"series":{"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDYwOWUyMDItZTlkZi00YzYxLThlMmMtMzM5Yzk2NjVkZDliXkEyXkFqcGdeQXVyNjMwMzc3MjE@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"What to Watch (2020)","__typename":"Markdown"},"height":1000,"width":675,"__typename":"Image"},"__typename":"Title"},"__typename":"Series"},"__typename":"Title"},"__typename":"Video"}]}},"631576472":{"data":{"title":{"id":"tt3420504","productionStatus":{"currentProductionStage":{"id":"completed","text":"Completed","__typename":"ProductionStage"},"productionStatusHistory":[{"status":{"id":"script","text":"Script","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"announced","text":"Announced","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"development_unknown","text":"Development Unknown","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"pre_production","text":"Pre-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"completed","text":"Completed","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"}],"restriction":null,"__typename":"ProductionStatusDetails"},"canHaveEpisodes":false,"series":null,"titleText":{"text":"Finch","__typename":"TitleText"},"titleType":{"text":"Movie","id":"movie","isSeries":false,"isEpisode":false,"__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Finch","__typename":"TitleText"},"certificate":{"rating":"PG-13","__typename":"Certificate"},"releaseYear":{"year":2021,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"releaseDate":{"day":5,"month":11,"year":2021,"__typename":"ReleaseDate"},"runtime":{"seconds":6900,"__typename":"Runtime"},"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"meterRanking":{"currentRank":8,"rankChange":{"changeDirection":"UP","difference":446,"__typename":"MeterRankChange"},"__typename":"TitleMeterRanking"},"primaryImage":{"id":"rm3329159425","width":2000,"height":3000,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExZDc4NjEtZjY1ZS00OWU5LWExZGYtYTc4NDM1ZmRhMDZhXkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Finch (2021)","__typename":"Markdown"},"__typename":"Image"},"images":{"total":9,"__typename":"ImageConnection"},"videos":{"total":1,"__typename":"TitleRelatedVideosConnection"},"primaryVideos":{"edges":[{"node":{"id":"vi1185071897","isMature":false,"contentType":{"id":"amzn1.imdb.video.contenttype.trailer","displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"thumbnail":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTRkOGYzMDAtZjI3MC00YTBiLWIxOGQtYTkxNmY0ZjBhZTEwXkEyXkFqcGdeQXNuZXNodQ@@._V1_.jpg","height":3402,"width":6048,"__typename":"Thumbnail"},"runtime":{"value":154,"__typename":"VideoRuntime"},"description":{"value":"Tom Hanks is Finch, a man who embarks on a moving and powerful journey to find a new home for his unlikely family, his beloved dog and a newly created robot, in a dangerous and ravaged world.\n\nStream Finch November 5 on Apple TV+","language":"en","__typename":"LocalizedString"},"name":{"value":"Official Trailer","language":"en","__typename":"LocalizedString"},"playbackURLs":[{"displayName":{"value":"480p","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"video/mp4","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi1185071897/1434659607842-pgv4ql-1632150945274.mp4?Expires=1632954419\u0026Signature=cpoZYQtVNxVLEYCAthVbITE~vGMsqO8NSyJw-0MK84pBW5FistKfqW4JiRuaR3vCQXKxynw2tBtK2Ge2wDxrO4g4WauWTedxC33KZLmr1-a9PZ4hkROnbuvHW9SPnHcmthtcbd589KKSpxq9-XEcM5Qqkk6H77NGyJE-8DpHnu-SB3xR8gIKi6WGS2BlwUGOOc5GhaLDOCrrFgPHzLdljvn~b2SjzqBhVmCVaJv2MIJEdZMncuS8uY~9v5yM~ORstZygRjcyBMk2eGyLTboiUYqHmLuRhF4Eu9zAT8-z2Fc7WnydQEz4dyUY6HkH8biTseVSxE0Ald6EM4Rzea7vCA__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"},{"displayName":{"value":"SD","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"video/mp4","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi1185071897/1434659454657-dx9ykf-1632150945274.mp4?Expires=1632954419\u0026Signature=dN9O1G0fHXTR1FF31q51U-3nundHgn3E0Msbx-R8u~t42o84Ciw91-DgUZ8SWmoJTsGT91VkMYHJ~O8ROzbk4L77HqvKowrsickqV2pYaVuAZcFktsk6UaIzih9WqF0Ot-p6S0pV4YG3vfEhDpkr9M5Bi-Ns9i7UxzKd0B~wsYLfJFEOhlohw2zC~UPEz0vRfkZFoWs0CMC-NtY9JFJ1AHR~lO2AIUX65xX0A9kgNAITXn7ix-AJlDs~B5W09OkNZKdljLJ1EtbcdZOY0IBJUBUueqgBSwSYiYnc0aBIVtF8Ss--bIOAnELXWI-DG~Y1eqdHdCko~RF6QZJ4cl5g0g__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"}],"previewURLs":[{"displayName":{"value":"AUTO","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"application/x-mpegurl","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi1185071897/hls-preview-30db9c81-fef5-4450-85db-f4c6744885d5.m3u8?Expires=1632954419\u0026Signature=S8KHyZWDaYMAQuulYaOpPCfBLJM5HaDSnpe5E5ZEDyhq-YvdavSF24QnCR~v9AcZAaQAPkvgT2fM1yG4Xn0xpsSUb71WZuyLwlsp6rYoV1gQ3b2wbAKfp3FqeM-fyZBNYNJuamfQc7ppUdc1jDtH5U9XKhISm2SNviTAZdovZnD6bSgVsCH59G-MUXQBJqI-2PRLc~Q7ZiwmlrKPrpB9TtCL1hQFbZyJmJn-z-yv0ohNtQgLmlx-lJ3gcpZimWjiZbz6gDaVuzjOeQd0Ru8bf3bSkuaJZULO-L5MMUT3nK6tIZtVbst8-VSUHaMbSf4WBYFLHVTYM~6dw9e3pKzeHg__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"}],"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"}],"__typename":"VideoConnection"},"externalLinks":{"total":16,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"metacritic":null,"keywords":{"total":3,"edges":[{"node":{"text":"no music during end credits","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"no music during opening credits","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"psychotronic film","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"}],"__typename":"TitleKeywordConnection"},"genres":{"genres":[{"text":"Drama","id":"Drama","__typename":"Genre"},{"text":"Sci-Fi","id":"Sci-Fi","__typename":"Genre"}],"__typename":"Genres"},"plot":{"plotText":{"plainText":"On a post-apocalyptic earth, a robot, built to protect the life of his creator's beloved dog, learns about life, love, friendship and what it means to be human.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Plot"},"credits":{"total":539,"__typename":"CreditConnection"},"principalCredits":[{"totalCredits":1,"category":{"text":"Director","id":"director","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Miguel Sapochnik","__typename":"NameText"},"id":"nm0764601","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"},{"totalCredits":2,"category":{"text":"Writers","id":"writer","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Craig Luck","__typename":"NameText"},"id":"nm2357110","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"},{"name":{"nameText":{"text":"Ivor Powell","__typename":"NameText"},"id":"nm0694138","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"},{"totalCredits":7,"category":{"text":"Stars","id":"cast","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Tom Hanks","__typename":"NameText"},"id":"nm0000158","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"},{"name":{"nameText":{"text":"Caleb Landry Jones","__typename":"NameText"},"id":"nm2655177","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"},{"name":{"nameText":{"text":"Lora Martinez-Cunningham","__typename":"NameText"},"id":"nm1254942","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"reviews":{"total":0,"__typename":"ReviewsConnection"},"criticReviewsTotal":{"total":1,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"triviaTotal":{"total":2,"__typename":"TriviaConnection"},"meta":{"canonicalId":"tt3420504","__typename":"TitleMeta","publicationStatus":"PUBLISHED"},"castPageTitle":{"edges":[{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Tom Hanks","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Caleb Landry Jones","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Lora Martinez-Cunningham","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Marie Wagenman","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"}],"__typename":"CreditConnection"},"creatorsPageTitle":[],"directorsPageTitle":[{"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Miguel Sapochnik","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"production":{"edges":[{"node":{"company":{"id":"co0567243","companyText":{"text":"Amblin Partners","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0623501","companyText":{"text":"Dutch Angle","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0038131","companyText":{"text":"ImageMovers","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"}],"__typename":"CompanyCreditConnection"},"featuredReviews":{"edges":[],"__typename":"ReviewsConnection"},"__typename":"Title"}}},"2217190767":{"data":{"title":{"id":"tt6259380","wins":{"total":0,"__typename":"AwardNominationConnection"},"nominations":{"total":1,"__typename":"AwardNominationConnection"},"prestigiousAwardSummary":null,"ratingsSummary":{"topRanking":{"id":"topRated","text":{"value":"Top Rated","__typename":"LocalizedString"},"rank":4177,"__typename":"TopRanking"},"__typename":"RatingsSummary"},"episodes":null,"videos":{"total":2,"__typename":"TitleRelatedVideosConnection"},"videoStrip":{"edges":[{"node":{"id":"vi2059517721","contentType":{"displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"Code 8","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":132,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":1080,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA1MGZkNjAtOGUzZS00NzU0LTlmYTgtYmExMGQ2MzI0OWJjXkEyXkFqcGdeQTNwaW5nZXN0._V1_.jpg","width":1920,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"},{"node":{"id":"vi2162999065","contentType":{"displayName":{"value":"Video","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"name":{"value":"The Trailer Trailer for the Week of Oct. 28, 2019","__typename":"LocalizedString"},"runtime":{"value":48,"__typename":"VideoRuntime"},"thumbnail":{"height":1080,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2QxZTc5N2QtNWU0Ni00YzYyLWFiN2EtZTBlZjhiOTQ0ZGJiXkEyXkFqcGdeQXRyYW5zY29kZS13b3JrZmxvdw@@._V1_.jpg","width":1920,"__typename":"Thumbnail"},"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"}],"__typename":"VideoConnection"},"titleMainImages":{"total":48,"edges":[{"node":{"id":"rm2338818305","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmQ2NWMyZDgtNWQ5My00ZmQwLWE0MTQtN2ZiNjY2ODc0Y2YxXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Robbie Amell in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":1500,"width":1011,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3765227009","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDY4NTJlNTYtMjQ1MC00MGI3LTg1YmMtNmRmNGFiNWZmNzRkXkEyXkFqcGdeQXVyOTU5MzczOQ@@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Simon Northwood in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":2067,"width":3998,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1561113601","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA3OWQ2MzktNmEwOS00MDg3LTllYzAtZmIzOGRkNTZmMGU4XkEyXkFqcGdeQXVyOTU5MzczOQ@@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Simon Northwood and Stephen Amell in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":571,"width":1242,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1108128769","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTIwNjU3OGQtOTBmYy00OTk2LThmMjMtYjIyZDA1YTcxOWU2XkEyXkFqcGdeQXVyOTU5MzczOQ@@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Kari Matchett, Simon Northwood, and Stephen Amell in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":571,"width":1242,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm1829549057","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmY0N2I4NmQtNDhhOC00NmJkLWIyN2QtMmZkNWUxNjA4M2MzXkEyXkFqcGdeQXVyOTU5MzczOQ@@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Simon Northwood, Stephen Amell, and Robbie Amell in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":640,"width":1159,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3441459969","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2VmMWVlMmUtYTI5YS00ZTZlLWFjMWYtOTZiYWYyZGIyYTliXkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Jai Jai Jones and Robbie Amell in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":1087,"width":1916,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm4095771393","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2ZlYzM0ZDgtMTllMC00YzVkLThiMDQtZmQyNTY4YjViMzQ2XkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Stephen Amell and Robbie Amell in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":500,"width":1200,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm4146103041","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzg0NzYwYWEtNjQwYi00Y2M3LWI1NjMtMjU2YmNhOTYwNWU1XkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":1080,"width":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3944776449","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDgxYTQ4NDktNjM3OC00Y2FlLWI1NTEtY2MzZDE3YmM1ZDNmXkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Sung Kang in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":1017,"width":1562,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3961553665","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGM5ZDMzMWMtYThlNi00NTQyLThmZWYtN2MyMWZjMTI4MTQ0XkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Aaron Abrams in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":1017,"width":1559,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3777004289","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTliNGVmNTQtMmIzYi00MWEzLTgxZDgtYmNmMzI5ZGI4MGFiXkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Stephen Amell in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":1080,"width":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3860890369","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmQ5NDVjNjgtNmNmNC00ZjVmLWIyZDQtNDMyNjZhYTA1ODk3XkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Greg Bryk in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":1024,"width":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"},{"node":{"id":"rm3877667585","url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmM1OWIyODYtYjMwZi00NzU2LTg5NTctM2ZiYWM5ZTc1M2Y3XkEyXkFqcGdeQXVyNzI1NzMxNzM@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Greg Bryk in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"height":1017,"width":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"ImageEdge"}],"__typename":"ImageConnection"},"productionStatus":{"currentProductionStage":{"id":"released","text":"Released","__typename":"ProductionStage"},"productionStatusHistory":[{"status":{"id":"pre_production","text":"Pre-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"completed","text":"Completed","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"released","text":"Released","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"}],"restriction":null,"__typename":"ProductionStatusDetails"},"primaryImage":{"id":"rm2338818305","__typename":"Image"},"imageUploadLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/image/tt6259380/add?bus=imdb\u0026return_url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fclose_me\u0026site=web","__typename":"ContributionLink"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"canHaveEpisodes":false,"cast":{"edges":[{"node":{"name":{"id":"nm0428291","nameText":{"text":"Jai Jai Jones","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDFmNjYwMTAtNzZjNy00ZTc3LWFmZjUtMWZmNDQzYWViM2ZlXkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@._V1_.jpg","width":1760,"height":1440,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Travis","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm3520506","nameText":{"text":"Alex Mallari Jr.","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMWVkNzliNjMtY2FjZS00MTUyLWEwNGQtMDI5MTI3YzBiNDNiXkEyXkFqcGdeQXVyMjAxNTE1NTk@._V1_.jpg","width":3648,"height":5472,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Rainer","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0072648","nameText":{"text":"Shaun Benson","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZGU1MjBmMWUtMWQxMS00YzVmLTkxNjYtMmY0MWZmOWViMWQxXkEyXkFqcGdeQXVyMTk0Mzk4OTE@._V1_.jpg","width":1307,"height":1961,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Dixon","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0437646","nameText":{"text":"Sung Kang","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODJkYzkwZGMtNWU4NC00ZTdjLThmOTUtMjgxMTc4NGQ4YThjXkEyXkFqcGdeQXVyNjUxMjc1OTM@._V1_.jpg","width":2048,"height":2672,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Park","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm1378320","nameText":{"text":"Aaron Abrams","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGYxZGE1NGQtZDU2Mi00NDlkLWI3OTctMmRiMjM2Yjk0NTFkXkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@._V1_.jpg","width":1920,"height":1509,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Davis","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0730045","nameText":{"text":"Martin Roach","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjEyMjliYTEtYWU3OC00OWU5LWEyNGYtNDY1ZDdmMzBkMThjL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTU4NjY5MzM@._V1_.jpg","width":1000,"height":667,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Captain Milltown","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm6970024","nameText":{"text":"Nneka Elliott","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWJjNGZhZGYtNjAxYi00NTEzLTk4ZTMtZjdiNDI1MDc1NjQwXkEyXkFqcGdeQXVyNDU4MjU4ODE@._V1_.jpg","width":3648,"height":3485,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Reporter","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm8088536","nameText":{"text":"Matthew Gouveia","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTEwNDRiNDgtY2E1NC00YWE0LWJlMzItNzY0NWViYzZlMzRkXkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@._V1_.jpg","width":2254,"height":1500,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Dave - Grocery Store Manager","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm3749442","nameText":{"text":"Kevin Claydon","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDMxYzE2M2ItMTY4My00ZDJhLWJmODYtNDU5ZjhkYTRjYWE2XkEyXkFqcGdeQXVyMzc1OTI3Njg@._V1_.jpg","width":779,"height":1118,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Truck Passenger","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm1854386","nameText":{"text":"Stephen Amell","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDkwZmZiMDItY2YxMC00NzA5LThlZjItZTQ0MzVkZjg4NzQwXkEyXkFqcGdeQXVyMTQyNzc5MjI@._V1_.jpg","width":1280,"height":1920,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Garrett","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm5315658","nameText":{"text":"Laysla De Oliveira","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOGM1NDdiOGYtZTA0OS00NDc3LTlkZDYtNjVmNGMzZTA4NDk1XkEyXkFqcGdeQXVyMzY5Mzk2ODk@._V1_.jpg","width":740,"height":850,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Maddy","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm4696567","nameText":{"text":"Vlad Alexis","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTU3ZDEwNmUtNTdkNS00MjA1LTg1ODQtNGUzYThmNWY4NjFhXkEyXkFqcGdeQXVyMTA5NDI0OTQ2._V1_.jpg","width":1647,"height":2100,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Freddie","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0159456","nameText":{"text":"Ho Chow","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDU4ODNlYjMtMGViMS00YTcyLWJlNzctOTg4MGRmYmFjODhlXkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@._V1_.jpg","width":360,"height":270,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Security Guard","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0636142","nameText":{"text":"Simon Northwood","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmEyODY4NzUtN2E0NC00OGEwLWEyYTktNTA2YWI0MzVhYTUxXkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDg0Ng@@._V1_.jpg","width":500,"height":333,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Rhino","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm0653660","nameText":{"text":"Peter Outerbridge","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ3ODI5Mjk1MV5BMl5BanBnXkFtZTcwMjE0ODgwMw@@._V1_.jpg","width":2048,"height":1351,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Wesley Cumbo","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"id":"nm9321976","nameText":{"text":"Ess Hödlmoser","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmU2YzcwYmEtZjBkNi00YzM5LWEzZmItMGQ1YjFlYjk0YjcxXkEyXkFqcGdeQXVyNDUzNTQwOTY@._V1_.jpg","width":3000,"height":2000,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"as Sarah Hoedlmoser","__typename":"CreditedAsCreditAttribute"}],"characters":[{"name":"Copperhead","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"}],"__typename":"CreditConnection"},"principalCast":[{"credits":[{"name":{"id":"nm0558182","nameText":{"text":"Kari Matchett","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQwMjAwOTE4OV5BMl5BanBnXkFtZTcwMDQwODMzMQ@@._V1_.jpg","width":406,"height":588,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Mary Reed","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm2064412","nameText":{"text":"Robbie Amell","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE2OTMyMDM2Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwNDAyMjU4NzE@._V1_.jpg","width":353,"height":500,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Connor Reed","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm2818965","nameText":{"text":"Penny Eizenga","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTRmOWU5YjEtNjYzYi00ODFkLWIzNmItYjllMDVhODc4ZGVjXkEyXkFqcGdeQXVyMTQyMjQxNzA@._V1_.jpg","width":3150,"height":2100,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Receptionist","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"},{"name":{"id":"nm0063143","nameText":{"text":"Lawrence Bayne","__typename":"NameText"},"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjdiNTM3YzQtZmRkMC00YjA3LTk1ZDctYTgwNDY2Yjc4MmNiXkEyXkFqcGdeQXVyNjc3NDgwNzU@._V1_.jpg","width":1013,"height":757,"__typename":"Image"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"characters":[{"name":"Big Joe","__typename":"Character"}],"episodeCredits":{"total":0,"yearRange":null,"__typename":"EpisodeCastConnection"},"__typename":"Cast"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"creators":[],"directors":[{"totalCredits":1,"category":{"text":"Director","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"id":"nm3728712","nameText":{"text":"Jeff Chan","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"writers":[{"totalCredits":2,"category":{"text":"Writers","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"id":"nm2425790","nameText":{"text":"Chris Pare","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"screenplay by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"},{"name":{"id":"nm3728712","nameText":{"text":"Jeff Chan","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"story by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"isAdult":false,"moreLikeThisTitles":{"edges":[{"node":{"id":"tt5574166","titleText":{"text":"Code 8","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"short","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Code 8","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm2459117824","width":1034,"height":1286,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzNmNTA3NzktYTAzZC00ZmZiLWIwOWMtODMxYmMwMDE3MTBhXkEyXkFqcGdeQXVyMjExNjgyMTc@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2016,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":7.4,"voteCount":4000,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":600,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"Not Rated","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt5640450","titleText":{"text":"ARQ","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"ARQ","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3996585472","width":1200,"height":1778,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxODQ2MzkyMV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjU3MTE5OTE@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2016,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.4,"voteCount":37266,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":5280,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"TV-MA","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt2106651","titleText":{"text":"Spectral","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Spectral","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm1138375168","width":640,"height":957,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWQxN2I1NjItMDVjMS00ZmJjLWIyYjItOWI2OGY5NTU1ZjI2L2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTc3MjM3OTA@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2016,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.3,"voteCount":55939,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6420,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"PG-13","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt6292852","titleText":{"text":"I Am Mother","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"I Am Mother","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm1825465600","width":1382,"height":2048,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkxMTczNTA4Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNDAyMzgwODM@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2019,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.7,"voteCount":83228,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6780,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"TV-14","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt7550000","titleText":{"text":"Project Power","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Project Power","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm4218138113","width":810,"height":1200,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzBhOWU4ODAtZDYzYi00NDU1LWIzZWUtNDZmMDgxODljZTVmXkEyXkFqcGdeQXVyMTAwMzM3NDI3._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2020,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6,"voteCount":79597,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6780,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt3201640","titleText":{"text":"Extinction","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Extinction","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm3914745600","width":1382,"height":2048,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU5OTYzMzcwOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTkzMzk4NTM@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2018,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":5.8,"voteCount":49894,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":5700,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"TV-MA","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt14764464","titleText":{"text":"Code 8: Part II","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Code 8: Part II","__typename":"TitleText"},"primaryImage":null,"releaseYear":null,"ratingsSummary":{"aggregateRating":null,"voteCount":0,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":null,"certificate":null,"canRate":{"isRatable":false,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt4815122","titleText":{"text":"Time Trap","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Time Trap","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm4240915456","width":3300,"height":4860,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMGE0ZGYwZjItMmQ2MC00MjMzLTk1NWEtM2ZlNDE5ZWVmOTAyL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjA1NjczMDE@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2017,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.3,"voteCount":33267,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":5220,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"Not Rated","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt5397194","titleText":{"text":"Anon","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Anon","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm79253248","width":1382,"height":2048,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE0MjIwMDE2MV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzM5MDQzNTM@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2018,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.1,"voteCount":40864,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6000,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"TV-MA","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt5519340","titleText":{"text":"Bright","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Bright","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm4041824512","width":1382,"height":2048,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTcyNzk5NDg1Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNTM5MDQxNDM@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2017,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.3,"voteCount":177751,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":7020,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"TV-MA","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt8781414","titleText":{"text":"Freaks","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Freaks","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm1165728769","width":1012,"height":1500,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDIzNDk0YWYtZjQwZC00NTljLWFiNDktYzRkNDc0MWY5NWQ5XkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2018,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.7,"voteCount":30821,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6300,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"R","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"},{"node":{"id":"tt8110640","titleText":{"text":"In the Shadow of the Moon","__typename":"TitleText"},"titleType":{"id":"movie","__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"In the Shadow of the Moon","__typename":"TitleText"},"primaryImage":{"id":"rm226332929","width":1500,"height":2222,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN2I1MGQ2ZjMtMjc1My00YzU1LThjNzktNzJlMWRkMTc0NjZhXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","__typename":"Image"},"releaseYear":{"year":2019,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.2,"voteCount":46113,"__typename":"RatingsSummary"},"runtime":{"seconds":6900,"__typename":"Runtime"},"certificate":{"rating":"TV-MA","__typename":"Certificate"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"canHaveEpisodes":false,"primaryWatchOption":null,"__typename":"Title"},"__typename":"MoreLikeThisEdge"}],"__typename":"MoreLikeThisConnection"},"summaries":{"edges":[{"node":{"plotText":{"plaidHtml":"In a world where people with \u0026quot;special\u0026quot; abilities are living in poverty, Conner Reed (Robbie Amell) is a powerful young man who is struggling to pay for his ailing mother\u0026#39;s medical treatment. To earn money, he joins a lucrative criminal world led by Garrett (Stephen Amell), who works for a drug lord (Greg Bryk).","__typename":"Markdown"},"author":null,"__typename":"Plot"},"__typename":"PlotEdge"}],"__typename":"PlotConnection"},"outlines":{"edges":[{"node":{"plotText":{"plaidHtml":"A super-powered construction worker falls in with a group of criminals in order to raise the funds to help his ill mother.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Plot"},"__typename":"PlotEdge"}],"__typename":"PlotConnection"},"synopses":{"edges":[{"node":{"plotText":{"plaidHtml":"In the early 20th century, the public becomes aware of people with superhuman abilities, known as Powers, resulting in the government passing a law requiring all Powers to register their abilities. They quickly become a key component of the economy, notably in constructing Lincoln City as the \u0026quot;City of Tomorrow.\u0026quot; As the Second Industrial Revolution begins, Powers are marginalized in the face of increasing mechanization, leading to severe prejudice as they become second-class citizens. By the 1990s, a crime syndicate known as The Trust has flooded the streets with an addictive drug called Psyke, made from the spinal fluid of desperate or trafficked Powers. Police departments begin using advanced drones, named Guardians, and facial recognition software to combat Power-related crime while a city-wide Powers ban is debated.\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eConnor Reed, a 26-year-old Class 5 Electric (electrokinetic) looks after his mother Mary, a Cryo (cryokinetic), who has brain cancer that causes her abilities to sometimes act erratically. As Powers, they cannot afford the treatment she needs. Connor makes ends meet by working as an unregistered day laborer alongside many other Powers, using his abilities to install electrical wiring without protection. While on a job, the police arrive and order the workers to disband and a Pyro (pyrokinetic) is killed when attempting to flee arrest. Elsewhere in the city, a drug raid is conducted by detectives Park and Davis on an apartment complex owned by crime lord Marcus Sutcliffe, the local agent of The Trust and a Reader (telepath). Almost $1 million worth of product is seized, putting Sutcliffe in conflict with Wesley Cumbo, his superior in The Trust who demands their expected cut in a week\u0026#39;s time. Reed is approached by Garrett, Sutcliffe\u0026#39;s underling and a TK (telekinetic), and his crew for a job. Despite warnings from a fellow worker, Reed goes with them and participates in a chemical theft, shorting out the electric fence in an amazing show of power. Reed is introduced to Sutcliffe and meets Nia, Sutcliffe\u0026#39;s supposed girlfriend. Park and Davis arrive on the scene the next day and determine that Sutcliffe is using the chemicals that were stolen to cut his remaining product, indicating he is desperate for revenue.\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eGarrett recruits Reed, recognizing he has untapped potential, and agrees to help him earn enough money to get his mother treatment. He begins training Reed on how to use his abilities and uses him as an enforcer in the Psyke trade. Reed also grows close with the members of Garrett\u0026#39;s crew, including Freddie, a mute Brawn (super strength), and Maddy, Garrett\u0026#39;s girlfriend and a Pyro. Sutcliffe has the crew rob a bank in order to pay back The Trust, but the vault only contains $50,000. Cumbo\u0026#39;s Shifter (shapeshifter) assassin Copperhead attempts to kill Sutcliffe for not honoring his debt, but Sutcliffe\u0026#39;s bodyguard Rhino, a Brawn with bulletproof skin, manages to kill them. Reed is injured in the scuffle and Nia reveals that she is a Healer, and only remains with Sutcliffe to ease the effects of his Psyke addiction in order to pay a debt.\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eReed\u0026#39;s mother confronts him about the stash of money he has been making working with the crew. She suddenly convulses and Reed rushes her to hospital, where the doctor tells him they will need to operate soon to remove her tumor. Park and Davis bring Reed in for questioning, encouraging him to cooperate as they have already confiscated much of the Psyke on the street, weakening Sutcliffe\u0026#39;s influence. Davis advises they plant evidence in order to coerce Reed into informing, while Park is adamant that they cut him loose due to lack of evidence. Reed is released and goes to Garrett to suggest they raid the scheduled Psyke Run, the monthly transport of seized product for destruction, which will be worth approximately $10 million. Garrett and Reed bring the idea to Sutcliffe, where Reed demands Nia heal his mother as payment and Garrett stipulates he will become a partner in running the Psyke trade.\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eOn the day of the heist, the crew blocks the truck while it is inside a no-fly zone, preventing back-up by drones that carry Guardians. Reed shorts out the truck\u0026#39;s electronics and they manage to destroy the Guardians. As Maddy hands off the Psyke to Rhino, Sutcliffe\u0026#39;s men execute the officers protecting the truck and turn on the crew, killing Maddy and mortally wounding Freddie before he, Garrett and Reed manage to escape. Rhino flees with the drugs while the drone pilot disregards the no-fly zone and drops additional Guardians into the area, killing the rest of Sutcliffe\u0026#39;s men. Freddie dies as Reed and Garrett drive away. Reed tells Garrett that Sutcliffe betrayed them because of Garrett\u0026#39;s demands, and they part ways. Davis and Park\u0026#39;s captain is furious that Reed was not arrested before the heist, and demands they bring in those responsible. Park visits his daughter, a TK Power, who is afraid she will be given away because she is struggling to control her abilities. Reed contacts Park and offers up Sutcliffe\u0026#39;s hideout. The cops raid Suttcliffe\u0026#39;s hideout while Reed and Garrett seek revenge at his escape route. After killing Rhino and Sutcliffe, Garrett takes the Psyke for himself and encourages Reed to force Nia to heal his mother. Nia pleads with Reed to let her go, as her abilities do not just heal people, but force her to take the injury or disease onto herself, meaning she can die if she attempts to heal his mother. Reed takes Nia to the hospital at gunpoint, but finally tells her to stop after he sees how painful the process is for her. Reed shares a tearful goodbye with his mother before she dies.\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eReed drives to the police station and gives Nia his truck in order to leave the city. He decides to turn himself in to try and make up for his mistakes. Garrett hands over the Psyke to Cumbo and takes over the drug trade for The Trust in Lincoln City. Reed visits his mother\u0026#39;s grave before he serves his sentence, while Nia has a tearful visit with her father in prison, whose debt she was paying off with Sutcliffe. Meanwhile, the Powers Ban is being voted on due to the heist while Park reluctantly accepts an award for the raid against Sutcliffe.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Plot"},"__typename":"PlotEdge"}],"__typename":"PlotConnection"},"storylineKeywords":{"edges":[{"node":{"legacyId":"heist","text":"heist","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"superpower","text":"superpower","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"murder","text":"murder","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"robot","text":"robot","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"legacyId":"police","text":"police","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"}],"total":329,"__typename":"TitleKeywordConnection"},"taglines":{"edges":[{"node":{"text":"Fear is the most dangerous power","__typename":"Tagline"},"__typename":"TaglineEdge"}],"total":1,"__typename":"TaglineConnection"},"genres":{"genres":[{"id":"Action","text":"Action","__typename":"Genre"},{"id":"Crime","text":"Crime","__typename":"Genre"},{"id":"Drama","text":"Drama","__typename":"Genre"},{"id":"Sci-Fi","text":"Sci-Fi","__typename":"Genre"},{"id":"Thriller","text":"Thriller","__typename":"Genre"}],"__typename":"Genres"},"certificate":{"rating":"Not Rated","ratingReason":null,"ratingsBody":null,"__typename":"Certificate"},"parentsGuide":{"guideItems":{"total":7,"__typename":"ParentsGuideConnection"},"__typename":"ParentsGuide"},"triviaTotal":{"total":15,"__typename":"TriviaConnection"},"trivia":{"edges":[{"node":{"text":{"plaidHtml":"This film raised funds for production through crowdfunding website Indiegogo with 860% ($1,720,151 USD ) of the target amount raised, by 20,204 backers by April 24, 2016. By the time of the premieres (in 2019, see below), the Indiegogo campaign had raised $2,402,740 USD from 28,400 backers, including sales of premiere tickets at two tier levels (regular and VIP).","__typename":"Markdown"},"trademark":null,"relatedNames":null,"__typename":"TitleTrivia"},"__typename":"TriviaEdge"}],"__typename":"TriviaConnection"},"goofsTotal":{"total":2,"__typename":"GoofConnection"},"goofs":{"edges":[{"node":{"text":{"plaidHtml":"(at around 55mn) A supposedly very heavy concrete barrier is moved, but the pickup truck it was loaded on does not budge, and it can\u0026#39;t even carry such a load anyways.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Goof"},"__typename":"GoofEdge"}],"__typename":"GoofConnection"},"quotesTotal":{"total":0,"__typename":"TitleQuoteConnection"},"quotes":{"edges":[],"__typename":"TitleQuoteConnection"},"crazyCredits":{"edges":[],"__typename":"CrazyCreditConnection"},"alternateVersions":{"total":0,"edges":[],"__typename":"AlternateVersionConnection"},"connections":{"edges":[{"node":{"associatedTitle":{"id":"tt14764464","releaseYear":null,"titleText":{"text":"Code 8: Part II","__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"Code 8: Part II","__typename":"TitleText"},"series":null,"__typename":"Title"},"category":{"text":"Followed by","__typename":"TitleConnectionCategory"},"__typename":"TitleConnection"},"__typename":"TitleConnectionEdge"}],"__typename":"TitleConnectionConnection"},"soundtrack":{"edges":[{"node":{"text":"Cola Cola","comments":[{"plaidHtml":"Written by \u003ca class=\"ipc-md-link ipc-md-link--entity\" href=\"/name/nm3171705/?ref_=tt_trv_snd\"\u003eDidier Arlot-Tovel\u003c/a\u003e","__typename":"Markdown"},{"plaidHtml":"Performed by SNDWRx","__typename":"Markdown"}],"__typename":"Track"},"__typename":"SoundtrackEdge"}],"__typename":"SoundtrackConnection"},"titleText":{"text":"Code 8","__typename":"TitleText"},"originalTitleText":{"text":"Code 8","__typename":"TitleText"},"releaseYear":{"year":2019,"__typename":"YearRange"},"reviews":{"total":324,"__typename":"ReviewsConnection"},"featuredReviews":{"edges":[{"node":{"id":"rw5321120","author":{"nickName":"whitemanfromtowne","userId":"ur69892343","__typename":"UserProfile"},"summary":{"originalText":"A definite go.","__typename":"ReviewSummary"},"text":{"originalText":{"plaidHtml":"It\u0026#39;s Dec 2019 and I can safely count on both hands films that I\u0026#39;ve thoroughly enjoyed this year and Code 8 is one of the them. Mid budget Scfi drama at its best. Watchable once and maybe again a year or two from now. A definite go.","__typename":"Markdown"},"__typename":"ReviewText"},"authorRating":6,"submissionDate":"2019-12-14","helpfulness":{"upVotes":48,"downVotes":24,"__typename":"ReviewHelpfulness"},"__typename":"Review"},"__typename":"ReviewEdge"}],"__typename":"ReviewsConnection"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"iframeAddReviewLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/review/tt6259380/add?bus=imdb\u0026return_url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fclose_me\u0026site=web","__typename":"ContributionLink"},"faqsTotal":{"total":1,"__typename":"FaqConnection"},"faqs":{"edges":[{"node":{"id":"fq0108922","question":{"plainText":"What on earth did the hundreds of people listed under special thanks actually do? There are so many couples - why?","__typename":"Markdown"},"__typename":"Faq"},"__typename":"FaqEdge"}],"__typename":"FaqConnection"},"releaseDate":{"day":13,"month":12,"year":2019,"country":{"id":"US","text":"United States","__typename":"LocalizedDisplayableCountry"},"__typename":"ReleaseDate"},"countriesOfOrigin":{"countries":[{"id":"CA","text":"Canada","__typename":"CountryOfOrigin"}],"__typename":"CountriesOfOrigin"},"detailsExternalLinks":{"edges":[{"node":{"url":"http://www.code8.com/","label":"Official Site","externalLinkRegion":null,"__typename":"ExternalLink"},"__typename":"ExternalLinkEdge"}],"total":1,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"spokenLanguages":{"spokenLanguages":[{"id":"en","text":"English","__typename":"SpokenLanguage"}],"__typename":"SpokenLanguages"},"akas":{"edges":[{"node":{"text":"Code 8: Renegados","__typename":"Aka"},"__typename":"AkaEdge"}],"__typename":"AkaConnection"},"filmingLocations":{"edges":[{"node":{"text":"Toronto, Ontario, Canada","__typename":"FilmingLocation"},"__typename":"FilmingLocationEdge"}],"total":11,"__typename":"FilmingLocationConnection"},"production":{"edges":[{"node":{"company":{"id":"co0822132","companyText":{"text":"Collective Pictures","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0374673","companyText":{"text":"Colony Pictures","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"}],"__typename":"CompanyCreditConnection"},"companies":{"total":22,"__typename":"CompanyCreditConnection"},"productionBudget":null,"lifetimeGross":null,"openingWeekendGross":null,"worldwideGross":{"total":{"amount":157209,"currency":"USD","__typename":"Money"},"__typename":"BoxOfficeGross"},"technicalSpecifications":{"soundMixes":{"items":[{"id":"dolby_digital","text":"Dolby Digital","attributes":[],"__typename":"SoundMix"}],"__typename":"SoundMixes"},"aspectRatios":{"items":[{"aspectRatio":"2.39:1","attributes":[],"__typename":"AspectRatio"}],"__typename":"AspectRatios"},"colorations":{"items":[{"id":"color","text":"Color","attributes":[],"__typename":"Coloration"}],"__typename":"Colorations"},"__typename":"TechnicalSpecifications"},"runtime":{"seconds":5880,"__typename":"Runtime"},"series":null,"news":{"edges":[{"node":{"id":"ni63381928","articleTitle":{"plainText":"Hero Nation Podcast: Stephen Amell On ‘Heels’ Debut, ‘Arrow’ Exit, ‘Code 8’ Sequel Status; ‘Black Widow’ Suit \u0026 MCU","__typename":"Markdown"},"date":"2021-08-05T16:16:00Z","image":{"caption":{"plainText":"Image","__typename":"Markdown"},"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmJmOGU5OTgtMTYyYi00ZjU1LThiM2YtZDUwNmI2NWY3ZDc1XkEyXkFqcGdeQXVyMTE0MzQwMjgz._V1_.jpg","height":563,"width":1000,"__typename":"Image"},"source":{"homepage":{"label":"Deadline Film + TV","__typename":"NewsLink"},"__typename":"NewsSource"},"__typename":"News"},"__typename":"NewsEdge"},{"node":{"id":"ni63341597","articleTitle":{"plainText":"Code 8: Part II Will Return Robbie Amell and Stephen Amell to Netflix","__typename":"Markdown"},"date":"2021-06-25T16:28:30Z","image":{"caption":{"plainText":"Image","__typename":"Markdown"},"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzQ2ZjQxNTctNmM3MC00YWFjLTlhZjYtYWZlNDU5MmQ1NzQxXkEyXkFqcGdeQXVyMTE0MzQwMjgz._V1_.jpg","height":631,"width":1200,"__typename":"Image"},"source":{"homepage":{"label":"MovieWeb","__typename":"NewsLink"},"__typename":"NewsSource"},"__typename":"News"},"__typename":"NewsEdge"}],"__typename":"NewsConnection"},"contributionQuestions":{"contributionLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/answers","__typename":"ContributionQuestionsLink"},"edges":[{"node":{"entity":{"primaryImage":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmQ2NWMyZDgtNWQ5My00ZmQwLWE0MTQtN2ZiNjY2ODc0Y2YxXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","width":1011,"height":1500,"caption":{"plainText":"Robbie Amell in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"__typename":"Image"},"__typename":"Title"},"questionId":"tt6259380.release_date:streaming.DE","questionText":{"plainText":"What is the streaming release date of Code 8 (2019) in Germany?","__typename":"Markdown"},"contributionLink":{"url":"https://contribute.imdb.com/answers?pinnedQuestion=tt6259380.release_date:streaming.DE","__typename":"ContributionQuestionsLink"},"__typename":"Question"},"__typename":"QuestionEdge"}],"__typename":"QuestionConnection"},"__typename":"Title"}}},"2408153983":{"data":{"renderedMarkdown":{"markdown":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","plaidHtml":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","__typename":"Markdown"}}},"2791572935":{"data":{"title":{"id":"tt6259380","productionStatus":{"currentProductionStage":{"id":"released","text":"Released","__typename":"ProductionStage"},"productionStatusHistory":[{"status":{"id":"pre_production","text":"Pre-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"filming","text":"Filming","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"post_production","text":"Post-production","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"completed","text":"Completed","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"},{"status":{"id":"released","text":"Released","__typename":"ProductionStatus"},"__typename":"ProductionStatusHistory"}],"restriction":null,"__typename":"ProductionStatusDetails"},"canHaveEpisodes":false,"series":null,"titleText":{"text":"Code 8","__typename":"TitleText"},"titleType":{"text":"Movie","id":"movie","isSeries":false,"isEpisode":false,"__typename":"TitleType"},"originalTitleText":{"text":"Code 8","__typename":"TitleText"},"certificate":{"rating":"Not Rated","__typename":"Certificate"},"releaseYear":{"year":2019,"endYear":null,"__typename":"YearRange"},"releaseDate":{"day":13,"month":12,"year":2019,"__typename":"ReleaseDate"},"runtime":{"seconds":5880,"__typename":"Runtime"},"canRate":{"isRatable":true,"__typename":"CanRate"},"ratingsSummary":{"aggregateRating":6.1,"voteCount":37060,"__typename":"RatingsSummary"},"meterRanking":{"currentRank":1313,"rankChange":{"changeDirection":"DOWN","difference":139,"__typename":"MeterRankChange"},"__typename":"TitleMeterRanking"},"primaryImage":{"id":"rm2338818305","width":1011,"height":1500,"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmQ2NWMyZDgtNWQ5My00ZmQwLWE0MTQtN2ZiNjY2ODc0Y2YxXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_.jpg","caption":{"plainText":"Robbie Amell in Code 8 (2019)","__typename":"Markdown"},"__typename":"Image"},"images":{"total":48,"__typename":"ImageConnection"},"videos":{"total":2,"__typename":"TitleRelatedVideosConnection"},"primaryVideos":{"edges":[{"node":{"id":"vi2059517721","isMature":false,"contentType":{"id":"amzn1.imdb.video.contenttype.trailer","displayName":{"value":"Trailer","__typename":"LocalizedString"},"__typename":"VideoContentType"},"thumbnail":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjA1MGZkNjAtOGUzZS00NzU0LTlmYTgtYmExMGQ2MzI0OWJjXkEyXkFqcGdeQTNwaW5nZXN0._V1_.jpg","height":1080,"width":1920,"__typename":"Thumbnail"},"runtime":{"value":132,"__typename":"VideoRuntime"},"description":{"value":"Official Trailer","language":"en","__typename":"LocalizedString"},"name":{"value":"Code 8","language":"en","__typename":"LocalizedString"},"playbackURLs":[{"displayName":{"value":"480p","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"video/mp4","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi2059517721/1434659607842-pgv4ql-1573752867408.mp4?Expires=1632954829\u0026Signature=G~-Lg4kSReJEQ~I33e8ZMze~LUeKCzoO3uAYjz0EXe1DTQKRKeUXS289lvsWWI18PF23GZv1qt987RlWmh-q-HvHtKHz6Z7aDYyWOPdR5RlLTauqtzMxE2K-X64D~ajcH7sAqcZdjk0x3ZwJGyuirCjhF2V5QWWiM6O-~Dpnt9YSU2wGwhFW6zCYgD8JK-vTfaRv8ZbKgVPqNBqiUwIRlPmq7bex0D2fj69qjkwJVvkiFTCYPjdlvncgdj1gmLnEdWGL354kCEUEz9TF473Ap3eca2wNBMD7Dw9NIft1KdlfFNfr3kwogPGAHKZPaJQxxX2zzUEPDZYTOKrAqUy75g__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"},{"displayName":{"value":"SD","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"video/mp4","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi2059517721/1434659454657-dx9ykf-1573752867408.mp4?Expires=1632954829\u0026Signature=cCHvniZa7SFi8sy5E2KfRx13bSlV93hBO3q2wdm~sM4hj8ufRwGdbjDOLXoTByKR041GTqROqP3aUBXhgGIETcWCZ9JRLPur7gEtnQ9xVpS9IKDSt32TIUII9b1ZV15fbY08AGHaYLekh-5Q-UhVQ6SVy~rLLB4x5~6xkRw1aeilLtCFAa86wxZpaZLAbNhjbH5Sx~t3-xndjoCVF9fPXF-VSREkYUtEDzdhBhWujCHDN57N7aXZDHVXQM7pGmko6kdezeXDbsZNgEoEvYnIfjVf84pMW1EFdCb5Niu~Zge9ft35kukDhWjF~AQMh5yWuTHT0oLc~kTFBUzaJKq6~w__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"}],"previewURLs":[{"displayName":{"value":"AUTO","language":"en-US","__typename":"LocalizedString"},"mimeType":"application/x-mpegurl","url":"https://imdb-video.media-imdb.com/vi2059517721/hls-preview-d80e731c-a243-4bb7-b673-e5c346c51e5a.m3u8?Expires=1632954829\u0026Signature=olLOOllGjBne0IfGoKuPCYqgIjIAllOHOoiX1nNzaGOKes-jYCsCNy~vqu-U~mNWC1QXrPhbJKprpo~wA0HZd8SGb6yzIA5BaAJekpJ-mBwjeOuXv4Hnk-VHmPoCDJUhqCTg8vINbNe-mocM5Y72ZTHEd-DULFSKL7f1DMnLF302LSPlGYfoGmrai~FcVB1A8KB2WAbm6J0x7epdodd0ZK7xFRuJuFVi3twrtZs3m-i9STQm9zm-yzcCzHJSBZYcvPJUh6ZwW0DrfwgZNk2ZmNDhY4R-HPkyWp1iWMMtnt3qRY9ik7zcYn3aneTNpAwyCRDwJ7184iitKKQrRv6jpA__\u0026Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA","__typename":"PlaybackURL"}],"__typename":"Video"},"__typename":"VideoEdge"}],"__typename":"VideoConnection"},"externalLinks":{"total":67,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"metacritic":{"metascore":{"score":48,"__typename":"Metascore"},"__typename":"Metacritic"},"keywords":{"total":329,"edges":[{"node":{"text":"heist","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"superpower","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"murder","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"robot","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"},{"node":{"text":"police","__typename":"TitleKeyword"},"__typename":"TitleKeywordEdge"}],"__typename":"TitleKeywordConnection"},"genres":{"genres":[{"text":"Action","id":"Action","__typename":"Genre"},{"text":"Crime","id":"Crime","__typename":"Genre"},{"text":"Drama","id":"Drama","__typename":"Genre"},{"text":"Sci-Fi","id":"Sci-Fi","__typename":"Genre"},{"text":"Thriller","id":"Thriller","__typename":"Genre"}],"__typename":"Genres"},"plot":{"plotText":{"plainText":"A super-powered construction worker falls in with a group of criminals in order to raise the funds to help his ill mother.","__typename":"Markdown"},"__typename":"Plot"},"credits":{"total":377,"__typename":"CreditConnection"},"principalCredits":[{"totalCredits":1,"category":{"text":"Director","id":"director","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Jeff Chan","__typename":"NameText"},"id":"nm3728712","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"},{"totalCredits":2,"category":{"text":"Writers","id":"writer","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Chris Pare","__typename":"NameText"},"id":"nm2425790","__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"screenplay by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"},{"name":{"nameText":{"text":"Jeff Chan","__typename":"NameText"},"id":"nm3728712","__typename":"Name"},"attributes":[{"text":"story by","__typename":"JobCreditAttribute"}],"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"},{"totalCredits":55,"category":{"text":"Stars","id":"cast","__typename":"CreditCategory"},"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Kari Matchett","__typename":"NameText"},"id":"nm0558182","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"},{"name":{"nameText":{"text":"Robbie Amell","__typename":"NameText"},"id":"nm2064412","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"},{"name":{"nameText":{"text":"Penny Eizenga","__typename":"NameText"},"id":"nm2818965","__typename":"Name"},"attributes":null,"__typename":"Cast"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"reviews":{"total":324,"__typename":"ReviewsConnection"},"criticReviewsTotal":{"total":53,"__typename":"ExternalLinkConnection"},"triviaTotal":{"total":15,"__typename":"TriviaConnection"},"meta":{"canonicalId":"tt6259380","__typename":"TitleMeta","publicationStatus":"PUBLISHED"},"castPageTitle":{"edges":[{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Kari Matchett","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Robbie Amell","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Penny Eizenga","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"},{"node":{"name":{"nameText":{"text":"Lawrence Bayne","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Cast"},"__typename":"CreditEdge"}],"__typename":"CreditConnection"},"creatorsPageTitle":[],"directorsPageTitle":[{"credits":[{"name":{"nameText":{"text":"Jeff Chan","__typename":"NameText"},"__typename":"Name"},"__typename":"Crew"}],"__typename":"PrincipalCreditsForCategory"}],"production":{"edges":[{"node":{"company":{"id":"co0822132","companyText":{"text":"Collective Pictures","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"},{"node":{"company":{"id":"co0374673","companyText":{"text":"Colony Pictures","__typename":"CompanyText"},"__typename":"Company"},"__typename":"CompanyCredit"},"__typename":"CompanyCreditEdge"}],"__typename":"CompanyCreditConnection"},"featuredReviews":{"edges":[{"node":{"author":{"nickName":"lstelie","__typename":"UserProfile"},"summary":{"originalText":"A mutant movie done right","__typename":"ReviewSummary"},"text":{"originalText":{"plainText":"Code 8 is a mix of Blade Runner (for the music style and the image texture and color) and X-Men for the scenario. It's a very good movie. It's a little bit like if the director and the producers said « ok teenagers have the X-Men saga, let's do something around the same idea but for adults ». The are no jaw dropping special effects, mutants (called \"person with abilities\" in the movie) dont do funky stuff.. every body acts great.. it's the kind of sci-fi movie that will very likely go unnoticed and it's a shame, it deserves much much more.","__typename":"Markdown"},"__typename":"ReviewText"},"authorRating":8,"submissionDate":"2019-12-14","__typename":"Review"},"__typename":"ReviewEdge"}],"__typename":"ReviewsConnection"},"__typename":"Title"}}},"3953455874":{"data":{"renderedMarkdown":{"markdown":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","plaidHtml":"If you need a break from the spooks and scares of October, we\u0026#39;ve filled your Watchlist with titles you won\u0026#39;t want to miss, including \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt2382320/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eNo Time to Die\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt1160419/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eDune\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, and more.","__typename":"Markdown"}}}},"cmsContext":{"transformedPlacements":{"right-3":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","generatedPrefix":"tt_eds_right-3_sw_pks_netflix_r","slotName":"right-3"},"symphonyMetadata":{"requestId":"2SDME3XM2RSHFZEQSX5Y","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"140-9441141-5914414","contentId":"e26660e9-7338-46fc-9204-90881b4e9eec","creativeId":"5939514a-844f-4e8e-8b8b-45ecbbb058a1","placementId":"360c10d2-094e-4a51-9a39-cd703629f115","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null},"transformedArguments":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","generatedPrefix":"tt_eds_right-3_sw_pks_netflix_r","slotName":"right-3","refTag":"sw_pks_netflix_r","errors":[{"code":"ConstTypeUnavailable","context":{"03_image_targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","urlLabel":"See the full list","03_image_size":"lsc_medium","heading":"Most Anticipated Netflix Releases","blurbContent":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","blurbPosition":"bottom","widgetref":"sw_pks_netflix_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","03_image_imageId":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","generatedPrefix":"tt_eds_right-3_sw_pks_netflix_r","slotName":"right-3"}}],"displayTitle":"Most Anticipated Netflix Releases","iconName":"list","description":"Check out the most anticipated movies and series coming to Netflix.","overlayCaption":"editorialSingle_label_list","callToActionText":"See the full list","callToActionUrl":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481","linkedImages":[{"imageModel":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzViNGFlMzEtY2EzOS00MDRmLTllNDgtZjhhODliY2JiOTYxXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_.jpg","caption":"View list","maxHeight":230,"maxWidth":307},"link":"/list/ls503005435/mediaviewer/rm3752852481"}]}},"right-5":{"componentName":"NinjaWidget","arguments":{"urlLabel":"Watch the video","01_image_size":"lsc_medium","01_image_imageId":"vi4206674713","heading":"What to Watch in October","blurbContent":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","blurbPosition":"bottom","01_image_imageIdOverride":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","01_image_relatedListId":"ls081395803","widgetref":"sw_wtw_oct21_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/","generatedPrefix":"tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r","slotName":"right-5"},"symphonyMetadata":{"requestId":"2SDME3XM2RSHFZEQSX5Y","marketplaceId":"A1EVAM02EL8SFB","merchantId":"A2FGELUUNOQJNL","customerId":null,"sessionId":"140-9441141-5914414","contentId":"8c1280cf-8a00-4c93-b535-2201147e883d","creativeId":"adbd3d9a-daec-4cbe-8e41-fe0071f56419","placementId":"6ef5887c-f57c-416e-92c6-46fc63c3528e","msoGroupName":null,"msoSlotOrder":null},"transformedArguments":{"urlLabel":"Watch the video","01_image_size":"lsc_medium","01_image_imageId":"vi4206674713","heading":"What to Watch in October","blurbContent":"If you need a break from the spooks and scares of October, we've filled your Watchlist with titles you won't want to miss, including [i][link=/title/tt2382320/]No Time to Die[/link][/i], [i][link=/title/tt1160419/]Dune[/link][/i], and more.","blurbPosition":"bottom","01_image_imageIdOverride":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","01_image_relatedListId":"ls081395803","widgetref":"sw_wtw_oct21_r","WidgetType":"NinjaWidget","targetURL":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/","generatedPrefix":"tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r","slotName":"right-5","refTag":"sw_wtw_oct21_r","errors":[],"displayTitle":"What to Watch in October","iconName":"play-circle-outline","description":"If you need a break from the spooks and scares of October, we\u0026#39;ve filled your Watchlist with titles you won\u0026#39;t want to miss, including \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt2382320/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eNo Time to Die\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, \u003cem\u003e\u003ca class=\"ipc-md-link\" href=\"/title/tt1160419/?ref_=tt_eds_right-5_sw_wtw_oct21_r_lk\"\u003eDune\u003c/a\u003e\u003c/em\u003e, and more.","overlayCaption":"2:50","callToActionText":"Watch the video","callToActionUrl":"/list/ls081395803/videoplayer/vi4206674713/","linkedImages":[{"imageModel":{"url":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzY4NDk3MjAtNDBkOC00OTMyLWE5OTEtZjBhYWQ5YTIwODZiXkEyXkFqcGdeQWplZmZscA@@._V1_.jpg","maxWidth":307,"maxHeight":230,"caption":""},"link":"/video/vi4206674713?listId=ls081395803"}]},"queryTypeFlags":{"video":true}}}}},"page":"/title/[id]","query":{"id":"tt3420504"},"buildId":"h3yzXae-3P92F1h6Y8vT6","assetPrefix":"https://d1zcggttmijv1z.cloudfront.net","runtimeConfig":{"sidecarHost":"https://imdb-next-sidecar.iad.amazon.com","env":"production","stage":"Prod","graphQLEndpoint":"https://api.graphql.imdb.com/","graphQLTimeout":"11000 # 10 seconds + 1 buffer."},"isFallback":false,"dynamicIds":["0UbL","6T/r","Dmcc","SSM8","WRJv","nDM3","ob7U","pjwt","tD+7","061g","1LhI","8h3H","EMob","KYZq","OjFY","c4DU","gC6y","gfXT","y0U9","3rSr","71vk","72kt","Aq3O","JCp1","N/Wp","NLce","OOo1","T0EN","dlrR","hD0A","oyrK","vnmo","w4lw","MGmp","bAf/","fJ2e","nwPH","BAoe","BQag","Ctrv","U2Lc","ZAlC","g2tb","YDLf","2IcJ","FqYj","aHmq","SpsN","t/HE","70TD","ODUw","9kEt","A5cP","Vvj3","9C4p","PR/D","RsFS","OqvR","o6ef","QhX9"],"customServer":true,"gip":true,"appGip":true,"head":[["meta",{"name":"viewport","content":"width=device-width"}],["meta",{"charSet":"utf-8"}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["meta",{"property":"imdb:pageType","content":"title"}],["meta",{"property":"imdb:subPageType","content":"main"}],["meta",{"property":"imdb:pageConst","content":"tt3420504"}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('bb', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["title",{"children":"Finch (2021) - IMDb"}],["meta",{"name":"description","content":"Finch: Directed by Miguel Sapochnik. With Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Lora Martinez-Cunningham, Marie Wagenman. On a post-apocalyptic earth, a robot, built to protect the life of his creator's beloved dog, learns about life, love, friendship and what it means to be human.","data-id":"main"}],["script",{"type":"application/ld+json","dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"{\"@context\":\"https://schema.org\",\"@type\":\"Movie\",\"url\":\"/title/tt3420504/\",\"name\":\"Finch\",\"image\":\"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExZDc4NjEtZjY1ZS00OWU5LWExZGYtYTc4NDM1ZmRhMDZhXkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_.jpg\",\"description\":\"On a post-apocalyptic earth, a robot, built to protect the life of his creator\u0026apos;s beloved dog, learns about life, love, friendship and what it means to be human.\",\"contentRating\":\"PG-13\",\"genre\":[\"Drama\",\"Sci-Fi\"],\"datePublished\":\"2021-11-05\",\"keywords\":\"no music during end credits,no music during opening credits,psychotronic film\",\"trailer\":{\"@type\":\"VideoObject\",\"name\":\"Official Trailer\",\"embedUrl\":\"/video/imdb/vi1185071897\",\"thumbnail\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"contentUrl\":\"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTRkOGYzMDAtZjI3MC00YTBiLWIxOGQtYTkxNmY0ZjBhZTEwXkEyXkFqcGdeQXNuZXNodQ@@._V1_.jpg\"},\"thumbnailUrl\":\"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTRkOGYzMDAtZjI3MC00YTBiLWIxOGQtYTkxNmY0ZjBhZTEwXkEyXkFqcGdeQXNuZXNodQ@@._V1_.jpg\",\"description\":\"Tom Hanks is Finch, a man who embarks on a moving and powerful journey to find a new home for his unlikely family, his beloved dog and a newly created robot, in a dangerous and ravaged world.\\n\\nStream Finch November 5 on Apple TV+\"},\"actor\":[{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0000158/\",\"name\":\"Tom Hanks\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm2655177/\",\"name\":\"Caleb Landry Jones\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm1254942/\",\"name\":\"Lora Martinez-Cunningham\"}],\"director\":[{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0764601/\",\"name\":\"Miguel Sapochnik\"}],\"creator\":[{\"@type\":\"Organization\",\"url\":\"/company/co0567243/\"},{\"@type\":\"Organization\",\"url\":\"/company/co0623501/\"},{\"@type\":\"Organization\",\"url\":\"/company/co0038131/\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm2357110/\",\"name\":\"Craig Luck\"},{\"@type\":\"Person\",\"url\":\"/name/nm0694138/\",\"name\":\"Ivor Powell\"}],\"duration\":\"PT1H55M\"}"}}],["meta",{"property":"og:url","content":"https://www.imdb.com/title/tt3420504/"}],["meta",{"property":"og:site_name","content":"IMDb"}],["meta",{"property":"og:title","content":"Finch (2021) - IMDb"}],["meta",{"property":"og:description","content":"Finch: Directed by Miguel Sapochnik. With Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Lora Martinez-Cunningham, Marie Wagenman. On a post-apocalyptic earth, a robot, built to protect the life of his creator's beloved dog, learns about life, love, friendship and what it means to be human."}],["meta",{"property":"og:type","content":"video.movie"}],["meta",{"property":"og:image","content":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExZDc4NjEtZjY1ZS00OWU5LWExZGYtYTc4NDM1ZmRhMDZhXkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_FMjpg_UX1000_.jpg"}],["meta",{"property":"og:image:height","content":"1500"}],["meta",{"property":"og:image:width","content":"1000"}],["meta",{"property":"twitter:site","content":"@IMDb"}],["meta",{"property":"twitter:title","content":"Finch (2021) - IMDb"}],["meta",{"property":"twitter:description","content":"Finch: Directed by Miguel Sapochnik. With Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Lora Martinez-Cunningham, Marie Wagenman. On a post-apocalyptic earth, a robot, built to protect the life of his creator's beloved dog, learns about life, love, friendship and what it means to be human."}],["meta",{"property":"twitter:card","content":"summary_large_image"}],["meta",{"property":"twitter:image","content":"https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmExZDc4NjEtZjY1ZS00OWU5LWExZGYtYTc4NDM1ZmRhMDZhXkEyXkFqcGdeQXVyMTEyMjM2NDc2._V1_FMjpg_UX1000_.jpg"}],["meta",{"property":"twitter:image:alt","content":"Finch: Directed by Miguel Sapochnik. With Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Lora Martinez-Cunningham, Marie Wagenman. On a post-apocalyptic earth, a robot, built to protect the life of his creator's beloved dog, learns about life, love, friendship and what it means to be human."}],["link",{"rel":"canonical","href":"https://www.imdb.com/title/tt3420504/"}],["meta",{"property":"imdb:pageType","content":"title"}],["meta",{"property":"imdb:subPageType","content":"main"}],["meta",{"property":"imdb:pageConst","content":"tt3420504"}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'LoadTitle', {wb: 1}); }"}}],["script",{"src":"https://db187550c7dkf.cloudfront.net/jwplayer-unlimited-8.20.10/jwplayer.js","id":"next-jw-src"}]]}if(typeof uet === 'function'){ uet('be', 'LoadFooterJS', {wb: 1}); }if(typeof uex === 'function'){ uex('ld', 'LoadFooterJS', {wb: 1}); } window.ue_ibe = (window.ue_ibe || 0) + 1; if (window.ue_ibe === 1) { (function(e,c){function h(b,a){f.push([b,a])}function g(b,a){if(b){var c=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement,d=e.createElement("script");d.async="async";d.src=b;d.setAttribute("crossorigin","anonymous");a&&a.onerror&&(d.onerror=a.onerror);a&&a.onload&&(d.onload=a.onload);c.insertBefore(d,c.firstChild)}}function k(){ue.uels=g;for(var b=0;b رای دهنده در IMDB

  10 /var ue_t0=ue_t0||+new Date(); wi

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Finch 2021 - در جهانی فرا آخر الزمانی، رباتی که سازنده اش آن را برای محافظت از سگ خود ساخته بود، می آموزد که زندگی، عشق، دوستی و معنای انسان بودن چیست...

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Demonic 2021

    Demonic 2021 poster

  ستارگان: Carly Pope Chris William Martin Michael J Rogers

  سال ساخت: 2021

  هماهنگ با: BluRay, BRRip, WEBDL

  امتیاز 4.2 از 10 از 2.2K رای دهنده در IMDB

  10 /4.2

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Demonic 2021 - داستان فیلم در مورد زنی جوان به نام کارلی میباشد که سال‌هاست با مادر خود آنجلا ارتباط نداشته و او را ندیده است. آنجلا چندین سال قبل با به آتش کشیدن خانه‌ای که در آن کار میکرد و همچنین یک کلیسا، موجب مرگ 21 نفر شد و تا به امروز هیچکس علت این اقدام وحشتناک وی را نمیداند. اکنون کارلی با دیدن کابوس‌های ترسناکی در مورد مادرش مصمم میشود تا علت آن را کشف کند. اما با پیگیری این موضوع متوجه میشود ریشه اختلافات چندین ساله میان او و مادرش نیروهای ماورایی بوده است و همین امر موجب آزاد شدن شیاطین ترسناکی میشود که…

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Free Guy 2021

    Free Guy 2021 poster

  ستارگان: Ryan Reynolds Jodie Comer Taika Waititi

  سال ساخت: 2021

  هماهنگ با: BluRay, BRRip, BDRip, WEBRip, HDRip

  امتیاز 7.4 از 10 از 86K رای دهنده در IMDB

  10 /7.4

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Free Guy 2021 - مرد آزاد ، فیلمی اکشن و ماجرایی محصول سال ۲۰۲۰ به کارگردانی شان لوی می‌باشد. در خلاصه داستان این فیلم آمده است ، یک کارمند بانک در می‌یابد که در واقع کاراکتری در یک بازی ویدئویی جهان باز به نام فری سیتی است که قرار است به زودی از کار بیفتد و…

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Invisible Alien 2021

    Invisible Alien 2021 poster

  ستارگان: Wu Jiao Shengwen Ruan Xia Wang

  سال ساخت: 2021

  هماهنگ با: WEBDL

  امتیاز 5.5 از 10 از 19 رای دهنده در IMDB

  10 /5.5

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Invisible Alien 2021 - یک پایگاه فضایی مجموعه‌ای مرموز از سیگنال‌ها را ثبت می‌کند که دانشمندان به این نتیجه می‌رسند از تمدن دیگری در جهان آماده است. به منظور کشف این تمدن بیگانه، آن‌ها یک فضاپیمای اکتشافی را به فضا می‌فرستند. اما…

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Seobok 2021

    Seobok 2021 poster

  ستارگان: Park Bo-Gum Gong Yoo Jang Young-Nam

  سال ساخت: 2021

  هماهنگ با: WEBDL

  امتیاز 6.1 از 10 از 2K رای دهنده در IMDB

  10 /6.1

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Seobok 2021 - گی هون (Gong Yoo) مامور اطلاعاتی سابق، با سوبوک (Park Bo Gum) اولین کلون انسانی جهش یافته ژنتیکی که راز زندگی ابدی را در اختیار دارد، روبرو می شود. او به عنوان آخرین ماموریت خود وظیفه جابه جایی امن سوبوک را بر عهده دارد اما در این مسیر در موقعیت های بسیار خطرناکی قرار میگیرند…

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Two Distant Strangers 2020

    Two Distant Strangers 2020 poster

  ستارگان: Joey Bada$$ Andrew Howard Zaria

  سال ساخت: 2020

  هماهنگ با: WEBDL, WEBRip

  امتیاز 6.9 از 10 از 13K رای دهنده در IMDB

  10 /6.9

  دانلود زیرنویس فارسی فیلم Two Distant Strangers 2020 - در "دو غریبه از راه دور" ، تلاش های مکرر کاریکاتوریست کارتر جیمز برای رسیدن به خانه نزد سگش با برخورد مرگبار تکراری که وی را مجبور می کند همان روز افتضاح را دوباره زندگی کند، خنثی می شود...